Allah, Müminleri Görünmez Ordularıyla Destekler, Zafere Ulaştırır

Nice küçük topluluk, daha çok olan bir topluluğa Allah’ın izniyle galib gelmiştir; Allah sabredenlerle beraberdir.”

(Bakara Suresi, 249)

 

İman edenlerin az sayıda olmalarına rağmen, üstün gelmeleri Yüce Allah’ın yarattığı mucizelerden biridir. Allah bu sırrı birçok ayetiyle haber verir. Allah, itaat eden, sabreden iman sahibi kullarına hep başarı ve zafer verir. Ancak bu sırdan habersiz oldukları ve karşılarındaki müminleri az sayıda gördükleri için inkarcılar hep aldanırlar.

Yukarıdaki ayetteki sırlardan biri de sabır konusundadır. Allah, sabreden kullarıyla birlikte olduğunu ve onları sabretmeleri nedeniyle güçlü kıldığını haber verir.

Gücün tümü Allah’a aittir. İnkar içinde yaşayan kişinin gücü bile gerçekte Allah’ın gücüdür. Allah imtihan amacıyla bir insanda ya da karşısındakilerde güç yaratır. Dilediği zaman o gücü alır; dilediği insana dilediğinde güç ve başarı verir. Sabır ise, “Evet, eğer sabrederseniz, sakınırsanız ve onlar da aniden üstünüze çullanıverirlerse, Rabbiniz size meleklerden nişanlı beş bin kişiyle yardım ulaştıracaktır. (Al-i İmran Suresi, 125) ayetiyle de haber verildiği gibi başarının önemli sebeplerinden biridir.

 

Allah Kur’an’da ayrıca, müminlerin içinde sabreden yirmi kişi bulunursa, iki yüz kişiyi,  yüz sabırlı kişinin ise kafirlerden binini yenebileceklerini bildirir. Çünkü, “Allah, sabredenlerle beraberdir.” (Enfal Suresi, 65-66)

 

… Elçisi ile mü’minlerin üzerine ‘güven duygusu ve huzur’ indirdi, sizin görmediğiniz orduları indirdi ve inkar edenleri azaplandırdı. Bu, inkarcıların cezasıdır. (Tevbe Suresi, 26) ayeti ve benzer ayetlerle bildirildiği üzere Allah, müminleri görülmez ve sezilmez yollarla destekleyerek zafer verebilir.

Kur’an’ın haber verdiği gibi içinde zaaf taşımayan ve sabırlı olan bir müminin sahip olduğu güç 10 kişiye bedeldir. Söz edilen güç fiziksel olduğu gibi manevi anlamda da düşünülebilir. İnsanları Allah’a ve dinine davet konusunda da mümin, 10 kişinin din anlatımına sahip olabilir. İman eden insanın ilmi, yine 10 kişinin ilmine bedel olabilir. Ya da Allah rızası için yaptığı bir iş, 10 kişinin yaptığı iş kadar etkili olabilir.

Sayıları az da olsa müminler hayırda yarışırken giriştikleri her faaliyette, Allah onlara başarı verir. Milyarlarca insanı kendileri gibi inkara sürükleyen inkarcıların sayıları ne kadar çok olursa olsun, Allah az sayıda mümini gerçekleri ortaya çıkarıp kanıtlayacak kadar güçlü kılar.

… Biz onlara öyle ordularla geliriz ki, onların karşı koymaları mümkün değil ve Biz onları oradan horlanmış-aşağılanmış ve küçük düşürülmüşler olarak sürüp çıkarırız.” (Neml Suresi, 37) buyurur Allah. Dinini savunan samimi müminleri görünmez ordularıyla destekleyip, yollarını açar, küfrü ise aşağılanmış kılarak yenilgiye uğratır.

Kur’an’da, “Eğer sana ihanet etmek isterlerse, onlar daha önce Allah’a da ihanet etmişlerdi; böylece O da, ‘bozguna uğramaları (için) sana imkan vermişti.’” (Enfal Suresi, 71) ifadesinden ise küfrü bozguna uğratmak için Allah’ın mümine güç ve imkan verdiği açıklanır. O halde başarı belli sebeplere değil Allah’ın özel ortam hazırlamasına bağlıdır.

Allah, inkarcının işlerini zorlaştırır, müminin işlerini ise kolaylaştırır. Dilerse hikmet ve kalplere hitap eden konuşma yeteneği verir. Karşısındaki kişide, o mümini sebep kılarak kalp duyarlılığı yaratır. Dolayısıyla başarıya ve zafere ulaştıran da kalpleri etkileyen de sonsuz güç sahibi olan Allah’tır.

Hiçbirimiz “benim küçük çabamla ne olur” diyemeyiz. Allah rızasını hedefleyerek yaptığımız ufak bir işi sebep kılarak, Allah büyük bir etki yaratabilir. Allah’ı tanıtan bir cümle bile birçok insanın imanına vesile olabilir. Allah sebeplerden münezzehtir. Her sebebi ve sonucu O yaratır. Samimi ve dini Allah’a halis kılarak, şirk koşmadan iman eden kuluna Allah, tüm insanların üzerinde bir güç, ilim ve akıl verebilir. Rabb’imiz, samimi iman eden ve gevşeklik göstermeyen kullarını başarıyla müjdeler:

Gevşemeyin, üzülmeyin; eğer (gerçekten) iman etmişseniz en üstün olan sizlersiniz. (Al-i İmran Suresi, 139)

Fuat Türker


About the Author
Author

fuatturker

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website