İnkârcıların Dünya’daki Zenginlikleri…

Din konusunda insanların kafasını kurcalayan konulardan biri de inkârcılardan dünya hayatında zengin olan ya da rahat içinde yaşayanlara şahit olunması. Bazı kişiler, Allah’a dine inanmayan ya da inansa bile dinden uzak yaşayan kişilerin dünyadaki zenginliklerini, iyi mevkilerini ve güzel gözüken hayatlarını, Allah’ın insanlara dine uygun yaşamalarını emretmesiyle ve inananlara güzellikleri vaat etmesiyle çelişir bir durum gibi görmekteler. Bu durum ne yazık ki inançlarını sorgulamalarına ve zedelemesine neden olmaktadır.

Bu konuda öncelikle şunu ifade etmeliyiz ki; Kuran’ın pek çok ayetinde belirtildiği üzere dünya hayatında geçirilen süre ölümden sonraki sonsuz hayata kıyasla çok kısadır. Bu dünya ölümden sonraki sonsuz hayat için sınav niteliğinde olduğu gibi dünya hayatında yaşanabilecek zorlukların da, sıkıntıların da, güzellik ve mutlulukların da ahiret hayatına kıyasla önemi çok azdır.

İkinci olarak etrafımızdaki insanları dikkatle incelediğimizde gerek inanmayanlardan veya dinden uzak yaşayan kişilerden gerekse inanan ve dindar kişilerden zenginler, makam ve mevki sahibi insanlar olduğu gibi fakir ve toplumun alt tabakasına mensup kişiler de vardır. Buradan hareketle Allah’ın dünya hayatı için inanan dindar kişiler rahat ve zengin yaşarlar ya da inanan dindar kişiler hep sıkıntı çekerler gibi bir genel uygulamasının olmadığını görebiliriz. Benzer şekilde Allah’ın dünya hayatı için inanmayan ve dinden uzak kişilerin rahat ve lüks içinde yaşayacaklarına dair veya tersine hep sıkıntı çekeceklerine dair bir prensibi de yoktur.

Dahası gerek zenginliğin, güzelliğin ve Allah tarafından verilen nimetlerin gerekse hastalığın, sıkıntıların, fakirliğin, çekilen zorlukların tüm insanlar için bir imtihan olduğu unutulmamalıdır. Zenginlik, güzellik ve nimetler için Allah’a şükretmeli, bize verilen bu imkânlardan hem harama sapmadan hem de Allah yolunda kullanarak faydalanmalıyız. Bu dünyada karşılaştığımız sıkıntılar, fakirlik, hastalık gibi durumlar karşısında ise sabretmeli ve Allah’a isyan etmekten kesinlikle kaçınmalıyız. Bize verilen güzel olduğunu düşündüğümüz şeylerle ilgili de kötü olduğunu düşündüğümüz durumlarla ilgili de dine uygun tavır almak çok önemlidir. Bize kötü gözüken şeyler karşısında aldığımız doğru tavır ve sabretmek ahirette mutluluğu getirebilir. Benzer şekilde bize iyi gözüken durumlar karşısında aldığımız tavırda öldükten sonra Allah’ın gazabına götürebilir.

Konu ile ilgili aşağıdaki ayetlerin bizlere yol gösterici nitelikte olduğunu düşünüyorum. İlk ayette dünyada başımıza gelen olayların iyi veya kötü olduğuna ilişkin düşüncelerimiz de yanılabileceğimiz, doğrusunun Allah tarafından bilineceği ifade edilirken, diğer ayetlerde inanmayanların dünyadaki yaşantılarının bizleri aldatmaması gerektiği açıkça belirtiliyor.

216. Hoşunuza gitmemekle birlikte, savaş üzerinize yazılmıştır. Bir şey sizin için hayırlı olduğu halde siz ondan tiksinebilirsiniz. Ve bir şey sizin için şer olduğu halde siz onu sevebilirsiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz.

2 – Bakara Suresi

194. “Ey Rabbimiz! Resullerin aracılığıyla bize vaat etmiş olduğunu da bize ver; kıyamet günü bizi rezil etme! Sen, vaadine asla ters düşmezsin.”

195. Rableri onlara cevap verdi: “Ben sizden, erkek-kadın hiçbir çalışanın ürettiğini boşa çıkarmayacağım. Hep birbirinizdensiniz. Göç edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda işkenceye uğratılanlar, çarpışıp da öldürülenler var ya, onların kötülüklerini yemin olsun örteceğim. Ve yemin olsun ki onları, Allah katından bir karşılık olarak, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım.” Allah katındandır karşılıkların en güzeli.

196. Küfre sapanların öyle belde belde dolaşmaları seni sakın aldatmasın.

197. Azıcık bir nimetlenmedir o. Sonra onların varacağı yer cehennem olacaktır. Ne kötü yataktır o!

198. Ama Rablerinden sakınanlar için altlarından ırmaklar akan cennetler var. Allah katından bir konukseverlikle sürekli kalıcıdırlar orada. Allah katındaki ödüller iyiler için daha hayırlıdır.

3 – Ali İmran Suresi


About the Author
Author

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website