Yaratılış Gerçeği ve Tesadüf Masalı

Yaratılışı kabul etmemek uğruna her şeyi tesadüfle yorumlamaya çalışmak kadar insanı komik ve acınası duruma düşüren bir şey daha yoktur hayatta. Yaşamın tesadüfen ortaya çıktığını iddia etmek; külkedisi masalındaki balkabağının altından yapılmış bir at arabasına dönüşmesi kadar masalsı bir iddiadır. Kendinizi masalın akışına bırakırsanız belki gerçekçi gelebilir bu size. Yazık ki bu, gece yarısına kadar sürecek bir gerçekliktir!

Evrendeki bunca sıra dışı oluşumu gözlemlemesine rağmen her şeyi tesadüfe yormak aslında üç maymunu oynamaktır. Karşınızda bunca apaçık gerçek duruyor ve siz “görmedim, duymadım, konuşmadım” diyorsunuz. Ya da başka bir ifadeyle “İşime geldiği gibi görüyor, duyuyor ve konuşuyorum” diyorsunuz.

Yıllarca bilim kisvesi altında tesadüf masallarıyla uyutuldu sayısız insan. Oysa gerçek bilim insanı tesadüfe değil aksine Allah’a ulaştırır.

Birbiriyle uyum ve ahenk içinde yedi gökleri yaratan da O’dur. O Rahman’ın yaratışında/yarattıklarında herhangi bir uyuşmazlık, aykırılık, çelişme göremezsin. Bir kez daha bak! Bir çatlaklık, bir uyuşmazlık görüyor musun? Sonra bakışı iki kez daha döndür! Umudunu kesmiş olarak döner sana göz. Utanmış, bitkin düşmüştür o.
Mülk Suresi Ayet 3-4.


About the Author
Author

Kindi

Leave a reply

Name (required)

Website