Sağlık Haftasını Nasıl Anlamalıyız?

Sağlık haftası 7 – 13 Nisan tarihleri arasında insanların sağlık kurumlarını öğrenmesi ve sağlıklı yaşama bilincine kavuşması için Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından kutlanan haftadır ve ülkemizde de kutlanmaktadır. Bu haftada sağlık bilgisinin yaygınlaşması için yayınlar ve konuşmalar yapılır. Herkesin sağlık haftasını kutluyorum.

Sağlık haftasında sağlığın önemine yapılan vurguya paralel biçimde halk arasında da sıkça duyduğumuz sözlerden biri hayatta en önemli şeyin sağlık olduğudur. Etrafımızdaki insanların çoğu yeter ki sağlık problemi olmasın diğer sıkıntıların çok da önemsenmemesi gerektiği vurgulanır. Yine benzer şekilde dünyaya yeni gelen bir bebek için ya da büyümekte olan çocuklar için gerek ailesi gerekse yakınları hep sağlıklı olması yönünde temennide bulunurlar.

Kuran’a göre baktığımızda ise bir insanın hayatından en önemli şeyin o kişinin Allah’a ve ahiret gününe olan inancı olduğunu görürüz. Bir insan Allah’a ve ahirete olan inanca sahip olmadıktan sonra ya da bu inancını kaybettikten sonra sahip olabileceği diğer şeylerin hiçbir önemi yoktur. Çünkü diğer sahip olabileceği şeyler hep bu dünya ile ve bu dünyadaki hayatı ile sınırlıdır. İnsan öldükten sonra tüm bunların hiçbir değeri kalmamaktadır. Buna mukabil insanın inançlı olması ve bu inancını koruyarak ölmesi ve bu dünyada Kuran’a uygun bir yaşam sürmesi ve hayırlı işler yapması o kişiyi sonsuz hayat olan ahirette mutlu edebilir.

İnanan bir kişinin sağlıklı olması elbette ki sağlıksız olmasından daha iyidir. İnananlar sağlıklarını korumaya gayret etmelidir zira sağlıklı bir insanın sağlıksız bir insana kıyasla Allah rızası için daha fazla şey yapabileceği açıktır. Ancak her bir inananın zamanı, parası gibi sağlıklı hayatını da gerçekten Allah yolunda kullanıp kullanmadığını sorgulaması gerekir. Yani bir inananın sağlıklı olması o kişiye bir takım sorumluluklar yüklemektedir. İnanmayan bir kişi için ise sağlıklı ya da sağlıksız olması hiç bir şey ifade etmez. İnanmayan kişi ahirette hüsrana uğramaya mahkûmdur.

Kuran’a göre yukarıda ifade ettiğimiz sağlık da diğer dünyevi değerler olan para, mal, mülk, aile, eş, dost, makam, mevki gibi algılanır. İnsan hayatının tamamında ya da bir kısmında sağlıksız da olsa yaşayacağı sıkıntı bu dünyadaki hayatı ile sınırlıdır. İnsan öldükten sonra bu dünyada sağlıklı ya da sağlıksız yaşamasının hiçbir önemi yoktur. Hatta Allah’ın insana vereceği bir hastalık ya da sakatlık, Allah’ın o kişiyi sınaması da olabilir. Yani bu kişinin yapması gereken bu sağlık sorununa sabretmek ve Allah’a isyan etmemektir. İnsan böylece yaşadığı sıkıntıyı ahirette avantaja dönüştürebilir.

Sonuç olarak bizler halk ağzında sıkça söylenen sözleri sorgulamamız lazım. Yani “Her şeyin başı sağlık!” sözünün dinen doğru olmadığı açıktır. İnanan insan için her şeyin başı Allah’a iyi bir kul olarak yaşayıp imanlı ölebilmektir.


About the Author
Author

ferhat

Comments (1)
  • Avatar

    ugur Apr 8 2012 - 21:31 Reply

    selam tavukmu yumurtadan cıkar yumurtamı tavuktan akıl sağlığı olmadan hiç bir şey olmaz ALLAH önçe fırını sonra çamii yaratmış derler sağlık problem olmuş güzel ülkemde para kazanmak için hastahaneler baş ağrısı için git ne kadar tahlil varsa yapıyor gecen gün bir tanıdık iki gözü iki çeşme ne oldu kalp kapakçıklarım değişmesi gerekiyormuş
    bir sürü tahlil inanma 6 kata asansörsüs çıkıyor kalbinde bir şey olsa buraya gelemezdin sağlıkdada sağtekarlık almış başını gidiyor söylencek çok şey varya neyse kanuni olmaya devlet çihanda bir nefes sıhat gibi demiş önce akıl sağlığı sonra vücut sağlığı görmez duymaz san ALLAHI nasıl bilebilirsin sağlıkçılarımızı ALLAH doğru yola iletsin gönül rahatlığıyla doktora gidelim şahsen doktora gitmedim hayatımda ama ALLAH eksikliğini göstermesin

Leave a reply

Name (required)

Website