Hz. MUHAMMED’e MUCİZE verildi mi?

 

Arkadaşlar piyasadaki kitapları araştırın özellikle (palavra rivayet) kültürü ile yazılan bir çok kitapta Hz. Muhammed`e yüzlerce hatta binlerce MUCİZE verildiği yazar. Elinden su akarmış ve bütün ordu içermişte o su bitmezmiş gibi, ağaçlar O çağırınca yürür gelirmiş vs. vs hepiniz az çok duymuşsunuz dur.

Bütün peygamberlerin Mucizelerini duyduğumuz içinde Hz. Muhammed`e verilmiş Mucize olduğuna da inanırız. Lakin Kuranı okumuş araştırmış bir insanın bu YALAN`a inanmaması gerektiğini uyarmak amacı ile sadece KURAN`dan ayetlerle olayı açıklamak istiyorum :

Kuran hz. Musa`ya 9 mucize verdiğini yazar. hz. İsa`nın Mucizelerini anlatır lakin Hz. Muhammed`e (bizim MUCİZElerimizle onlara git diye bir ayete rastlamadığımız gibi O toplumda olan insanlarında Doğal olarak diğer peygamberlere nasıl MUCİZE verildiyse onlarada gösterilmesini ister. İşte Kuran`ın değişik zaman dilimlerinde (mekki ve medeni) surelerdede sürekli onlara cevabı şudur :

 

En’am Suresi 37 Dediler ki: “Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!” De ki: “Kuşkusuz, Allah bir mucize indirmeye Kaadir’dir. Fakat çokları bilmiyorlar.”

—————————————————————————–

En’am Suresi 109 Tüm yeminleriyle Allah’a yemin ettiler ki, eğer kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka inanacaklar. Söyle onlara: “mucizeler ancak Allah’ın katındadır.” mucize geldiğinde de iman etmeyeceklerini anlamıyor musunuz?

………………………………………………………………………………..

En’am Suresi 158 Neyi bekliyorlar? Kendilerine meleklerin gelmesini mi, Rabbinin gelmesini mi, yoksa Rabbinin bazı mucizelerinin gelmesini mi? Rabbinin bazı mucizeleri geldiği gün, daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır sahibi olamamış kişiye imanı hiçbir yarar sağlamayacaktır. De ki: “Bekleyin! Doğrusu biz de bekliyoruz.

………………………………………………………………………………

 

“Yunus Suresi 20 Şöyle derler: “Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!” De ki: “Gayb, Allah’ın tekelinde. Hadi bekleyin; sizinle birlikte ben de bekleyenlerdenim.”

……………………………………………………………………………………

Rad Suresi 7 Küfre sapmış olanlar şöyle derler: “Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!” Sen sadece bir uyarıcısın ve her topluluk için doğruyu ve iyiyi gösteren bir önder vardır.

………………………………………………………………………………..

Rad Suresi 27 Küfre sapanlar derler ki: “Rabbinden ona bir mucize indirilseydi ya!” De ki: “Allah dilediğini/dileyeni saptırır. Doğruya yöneleni de kendisine iletir.”

……………………………………………………………………………….

Ta-Ha Suresi 133 Dediler ki: “Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya!” Peki, önceki sayfalardaki açık kanıt onlara gelmedi mi?

Enbiya Suresi 5 Şöyle de dediler: “Saçma sapan rüyalar bunlar! Belki de uydurduğu bir yalandır. Belki de bir şairdir o. Hadi bir mucize getirsin bize, öncekilere gönderildiği gibi…”

………………………………………………………………………………..

Şuara Suresi 154 “Sen de bizim gibi bir insansın. Eğer doğru sözlülerden isen, hadi bir mucize getir.”

……………………………………………………………………………….

Ankebut Suresi 50 Dediler ki: “Ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!” De ki: “mucizeler Allah katındadır. Bana gelince, ben açıkça uyaran biriyim”

 

Görüldüğü üzere değişik zamanlarda sürekli MUCİZE istemiş o dönem insanlar. Şayet  palavracıların  iddia  ettiği gibi MUCİZE ler  geldiyse   neden   bu  kadar  ayet  insin ? Bu  kadar MUCİZE  indiyse  neden  MUCİZE  istesinler sürekli Mekki ve   Medeni surelerde.   Peygamberden  MUCİZe geldiği ile ilgili tek ayet yok Peki neden Hz.Muhammed`e mucize verilmemiştir

İşte yukarıdaki ayetlerdeki gibi sürekli MUCİZE isteyenlere CEVABI şudur KURANIN =

 

İSRA 59 Bizi mucize göndermekten alıkoyan, ancak, öncekilerin onları yalanlamış olmalarıdır. Semud milletine gözle görülebilen bir mucize, bir dişi deve vermiştik de ona zulmetmişlerdi. Oysa Biz mucizeleri yalnız korkutmak için göndeririz.

 

Yüzlerce binlerce HAYALİ MUCİZE anlatanlara bu ayetleri göstererek onlara cevabını verebilir ve hak DİN İSLAM`ın Yalancılara ihtiyacı olmadığını anlatın arkadaşlar.

Metin Durali


About the Author
Author

metafizik199

Comments (10)
 • Avatar

  Güray TEKİN Feb 24 2013 - 09:44 Reply

  ALLAH HZ.MUHAMMET’E DE HZ.MUSA VE HZ.İSA GİBİ MUCİZE YETENEĞİ VERSEYDİ, İNSANLAR ALLAH’I BIRAKIP HZ.İSA’YA TAPTIKLARI GİBİ MUCİZELER YARATAN HZ.MUHAMMET’E TAPARLARDI….

 • Avatar

  demirbey Feb 24 2013 - 12:55 Reply

  Yazı güzel teşekkürler ve konu Kur an da çok net, buna rağmen yazıda açıklandığı gibi sanki ihtiyacı varmış gibi, peygamberimize binlerce uydurma mucize atfedilmektedir. Hatta mucizenin hiçbir şartının bulunmadığı zaman ve ortamlarda bile yaşandığı söylenen yüzlerce mucize….. En anlaşılmazı da Tebük seferinde Peygamberimizin binlerce askerin içecek ve abdest suyu ihtiyacını karşılamak için saatlerce su kabına elini sokmuş vaziyette bekleyerek (hesaba göre, asker sayısı esas alındığında en az 10 saat elini kabdan çekmeksizin) ordunun ihtiyacını giderdikten sonra, dönüş yolunda o mucize suyu içen askerlerin peygamberimize suikast düzenleyerek, O nu dar bir geçitten geçtiği sırada öldürmek istemeleridir.
  Duran Demir.

 • Avatar

  Fikret Arman Feb 24 2013 - 19:17 Reply

  Güray Kardeş,
  Yazında diyorsun ki, “İNSANLAR ALLAH’I BIRAKIP HZ.İSA’YA TAPTIKLARI GİBİ MUCİZELER YARATAN HZ.MUHAMMET’E TAPARLARDI….”

  Uydurulan Hadisler ve “Rivayete göre” ile başlayan cümleler çerçevesinde bugün, Müslüman Kardeşlerimizin büyük bir çoğunluğu Peygamberimize tapmıyorlar mı?

  Her vakit namazının arkasından O’nun içinde sünnet namazları kılmıyorlar mı? Peygamberimiz böyle abdest alırmış deyip Rab’bimin emrettiği abdestine ilaveler yapılmıyor mu? Bu Peygamberimizi Tanrı yapıp şirk koşmak değilmidir?

  Selam ve Dua ile,

 • Avatar

  cem erdem Feb 25 2013 - 22:36 Reply

  Selam.
  Mucize; kelime olarak “acz” kökünden türemiştir. “aciz bırakan” anlamını taşır. Bu bağlamda Muhammed aleyhisselam, islama karşı çıkanları eşi zor bulunur bir tavırla aciz duruma düşürdüyse ki öyle olmuştur, kendisinin mucize gösterip göstermediğini tartışmak abesle iştigal olur. Üstelik Kur’an gibi bir mucize dururken, parmağından su çıkarmak ya da ağacın yaprağını tutup yürütmek gibi insanlığa katkısı olup olmayacağı meçhul mucizelere ihtiyac duyan birileri de varsa, bu kişilere ne denilebilir ki?

 • Avatar

  Vildan Feb 26 2013 - 14:57 Reply

  Merhaba.

  Yüce Allah peygamberleri aracılığıyla insanlara bazı mucizeler göstermiştir. ( Müminun-45)
  Bunlar ölüleri diriltmek, denizleri yarmak gibi gerçekten olağanüstü olaylardır. Hayat vermek veya yaratılışın (denizin) ölçülerini değiştirmek ancak Yüce Yaratan’ın gücünde, yetkisinde olan işlerdir.
  Hz. peygamberlerin mucize gösterme imkanları, güçleri yoktur.. (Enam-35)
  Yüce Allah’ın Peygamberleri vasıtasıyla gösterdiği mucizelerle günlük hayatta karşılaştığımız bazı olayları ayni kapsamda değerlendirmek doğru değildir.

 • Avatar

  cem erdem Mar 6 2013 - 20:21 Reply

  Özür dileyerek bir hatırlatmada bulunmak isterim. Ne yazık ki meallerdeki çevirilerde sıkça yapılan hataları iyice irdelemek gerekir. Kur’an-ı kerim’de bahsi geçen mucize kavramı orijinal metinlerde “ayat” yani okunuş itibariyle ayet kelimesine karşılık konmuştur. Aslında yukarıdaki yazıda kur’andan verilen örneklerde, arapça bir kelime olan mucize kelimesi bulunmamaktadır. Mucize genel bir kavramdır. Ayrıca geçmiş ümmetlerin, rasullerine verilmiş mucizelere rağmen inkarcılığa devam etmeleri,muhammed aleyhisselam’a kendisine indirilmiş bir mucize göstermesinde ısrar edenlerin aynı zamanda muhammed aleyhisselam’a inkarda bulunanlar olması, mucize dediğimiz “ayat” ların iman ettirici değil bilakis muhatabını helak ettirici bir unsur olduğuna güzel bir örnektir ki burada İbrahim aleyhisselam’ın bakara 260’da geçen ve maalesef tefsir-meal katliamına maruz kalmış kıssasından bahsetmeden geçemeyeceğim; İbrahim aleyhisselam kalbinin mutmain olması amacıyla, Allah’tan yeniden dirilişle ilgili bir işaret istemiş ve Rabbimiz kendisine dört güvercin besleyip onları birbirinden ayırarak her birini bir dağa bırakmasını ve sonra onları geri çağırmasını ve kuşların koşarak kendisine döneceğini vahyetmiştir. Bir hayvan besler kendinize alıştırırsanız onu çağırdığınızda size gelir. Bu kadar basit. dikkat ve takdir edersiniz ki, iman etmiş kullar her durumda, kuş beslemek gibi normal hayata dair basit bir örneklerden ilham ve ibret almaya yönlendirilmiştir. Kur’an bu tür örneklerle doludur. Bu, iman edenlere gözlerini açmaları için bir nasihattir. Ne yazık ki, bize verilmiş hayatın bir mucize olduğunu anlayamayıp, ağzını açmış birtakım kerametler, mucizeler bekleyen bir topluluk haline geldiğimiz için islam dünyası bugün bu halde. Bugün bilim dünyasını tekeline almış inkarcılar güruhu, Allah’ın mucizelerine kılıf uydurmak için umutsuzca çırpınırlarken, bizler yitik malımızı bu gafillerin ellerinden alma gayretini göstermiyoruz. Burada peygambere mucize verildi mi verilmedi mi onun açıklamasını yapmaya çalışıyoruz ama bu yapılmasın demek değildir. Yapılmalı. Yapanlardan Allah razı olsun. Ama dünyanın hali ortada ve hesap günü bundan sorulmak var.
  Selam ve dua ile.

  • Avatar

   sss Jan 14 2014 - 18:02 Reply

   ayat kelimesi ayet kelimesinin çoğuludur. bizim ayet dediğimiz arapçada da ayettir. bunun çoğuluna ayat denir. tam türkçe karşılığı da delildir.

 • Avatar

  seyithan Nov 6 2013 - 13:18 Reply

  okudum,bilgi sahibi oldum.teşekkür ederim.

 • Avatar

  Ahmet Nov 28 2017 - 10:21 Reply

  Gerçek dini anlatmaya çalıştığınız için teşekkürler.

 • Avatar

  Serasker Nov 2 2018 - 10:54 Reply

  Bütün iyi niyetimle şöyle düşünüyorum: İncil’de İsa’nın ve havarilerinin gerçekleştirdiği pek çok mucizelerden bahsedilir .bu mucizeler sayesinde binlerce kişi iman eder.bu sayede hristiyanlık yayılır ve milyarlarca kişinin iman ettiği bir inanca dönüşür….yani mucizeler herkesi ikna etmesede belli oranda işe yaramış….bu gün bile hristiyanların günümüzde de devam ettiğine inandığı mucizelerle bazı insanlar etkilenip hristiyan olabiliyor..mucizelerin bu bariz tesiri kanıtlanmışken ,Kur’an’ da ” mucize geldiğinde de iman etmeyeceklerini anlamıyor musunuz ?” deniyor…bu gün iddia edilen o ki meallerde bazı kelimelere yanlış anlam verilerek ayetlerin manaları bozuluyor…mucize ile ilgili bu ayetlere yanlış meal verildiyse eğer bu sorun çözülmeli.yok,meal doğru verilmişse ,niçin mucize verilmediğinin gerekçeleri daha iyi anlaşılmalı..aksi takdirde mucizeler gerçekten işe yaradığı halde mucize verilmemesinin mantığı belirttiğim nedenlerden dolayı her zaman,her şartta anlaşılamaz,geçerli olmaz..

Leave a reply

Name (required)

Website