Samiri’nin Ruhu İslam’ın Üzerinde Dolaşıyor

Samiri, Kur’an-ı Kerim’in 20. Suresi olan Ta-Ha suresinde bahsi geçen ve son derece sembolik bir hüviyet taşıyan bir kişiliktir. Ta-Ha suresinin 85 ile 97. ayetleri aralığında aktarılan konunun baş aktörü olan Samiri, Hz. Musa’nın belli bir süre için kavminden ayrılmasının ardından, Hz. Musa’nın kavmine ALLAH’ın vaatlerini ve hükümlerini unutturarak tekrar geleneksel şirk dinine ait ritüellerin uygulanmasına yol açan isimdir. Kur’an’da bildirilene göre Samiri, Hz. Musa’nın yokluğunda, tevhid inancının hükümlerini çiğneyerek eski putperest anlayışın bir ürünü olarak altın buzağıya tapınmayı tüm kavme telkin etmiştir.
Bu durum, asırlar boyu bir zincir misali süregelen tevhid dininin en önemli ve etkili düşmanının şirk olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Kur’an-ı Kerim surelerinde bahsi geçen ve kendisine elçi gönderilen kavimlerin şirk düzeninde ısrar etmeleri veya kendilerine tevhid dininin mesajı ulaştığı halde yine şirk düzenine geri dönmeleri en fazla belirtilen ve lanetlenen olgulardır. Bu açıdan, tevhid dininin son halkası olan İslam’ın bugün itibariyle karşı karşıya kaldığı en büyük tehlike, yaygın bir kanaatin ışığında sanıldığı gibi çeşitli günahların giderek artmasından ziyade, cahiliye devrindeki şirk düzeninin belli başlı niteliklerinin yeniden kendisini göstermesidir.
Günümüzde yaygın din ve İslam algısı derinlemesine analiz edildiğinde, müslümanların, tıpkı Hz. Musa’nın kavmini saptıran Samiri gibi bir çok sapkın kişiliğin, İslam’ı cahiliye müşrikliğine dönüştürme gayretleri karşısında büyük oranda sessiz kaldığı görülmektedir. Tıpkı Samiri meselesinde gerçekleştiği üzere, son peygamber Hz. Muhammed’in, elçilik görevini tamamlayarak İslam kavminden ayrılmasının ardından, müslümanlar arasında, cahiliye müşrikliğinin izlerini taşıyan bir çok algı ve ritüel kendisini göstermiştir. İslam’ın, aracılık, ALLAH’a ulaştırma gibi şirk unsurlarını yasaklamasına ve bu unsurların özünde tevhid anlayışına da son derece ters düşmesine rağmen bu unsurlar kendisini İslam kılıfına bürüyerek, şeyhlik, efendilik, müridlik ve tasavvuf öğeleri biçiminde bugüne değin kendilerini koruyagelmişlerdir. Bu durumun sebepleri ise yine Samiri örneğinden hareketle tahlil edilebilir. Samiri, Hz. Musa’nın, ALLAH tarafından kendisine bildirilen hükümleri kavmine unutturarak tevhid dinini tahrip etmişti. Analojik bir yansıma ile, Müslümanların, ALLAH tarafından Hz. Muhammed’e iletilen mesajların tamamı olan, ayrıca, kendi içerisinde yer alan ayetlerle bildirildiği üzere inanlar için açık, anlaşılır bir öğüt ve hidayet kaynağı olan Kur’an’ın, Hz. Muhammed’in elçilik görevini tamamlamasının ardından kavminden ayrılışının ardından bir hayat rehberi konumundan çıkarılarak saygı adına bir fetişizm nesnesi haline getirilmesi ile birlikte İslam’ın Samirileri, cahiliye müşrikliğini yeniden tesis etme gayretine girmiş ve büyük ölçüde başarılı olarak bugün itibariyle İslam’ı özünden koparmış ve tanınmaz bir hale getirmiştir.
Hz. Musa, kavmine geri döndüğünde gördüğü tablo karşısında üzüntü ve öfkeye kapılmış ve Samiri’ye sert bir şekilde karşı çıkıp ona lanet etmiştir. Peki bugün, Hz. Muhammed’in, hayat rehberi olan Kur’anın terk edilmiş olduğunu, hükümlerinin unutulduğu ve işlevsiz hale getirildiğini, İslam adına, Kur’anın hükümlerini hiçe sayarak cahiliye müşrikliğinin yaşandığını görmesi halinde sizce tepkisi ne olurdu? Ali Şeriati’nin ” Kur’anı yok edemediler fakat kapattırdılar” sözü, müslümanların bugün içinde bulunduğu durumu özetlemekle beraber, bu bataklıktan kurtuluş reçetesinin gerçek rehber olan Kur’anı her müslümanın okuyarak hükümlerini kendi hayatında pratiğe dönüştürmesi olduğunu da ortaya koymaktadır. İslam’ın Samirilerinden kurtulabilmenin tek yolu budur.
Çağatay Balcı

About the Author
Author

Cgtyblc

Comments (4)
 • Avatar

  şimşek Sep 3 2013 - 08:40 Reply

  teşekkür ederim.özüne uygun bir açıklama olmuş geçmişteki ve günümüzdeki samirilerden kurtulmanın tek yolu KUR’ANI özümsemek ve anladığımız dilde okuyup öğretmektir.
  saygılarımla

 • Avatar

  Fikret Arman Sep 4 2013 - 08:06 Reply

  Gönlüne sağlık arkadaşım. Çok güzel bir konuya değinmişsin… Allah razı olsun…

  Bu ŞİRK konusu en azından Cuma namazlarında iyiden iyiye işlenip, hiçbir şeyden haberi olmayan Müslümanlara anlatılmazsa, İslamiyeti aydınlatılması çok zor bir karanlık bekliyor. İki yüzlülüğün tavan yaptığı bir döneme ulaştık… Her gün en az 40 kez okuduğumuz “Fatiha” suresinde Allah’a verdiğimiz sözleri unutup, daha camiden çıkar çıkmaz yandaki türbeden medet umuyor ve Şirk bataklığına biraz daha gömülüyoruz.

  Sadece bir örnek verdim…

  Selam ve Dua ile,

 • Avatar

  vekuran Sep 4 2013 - 12:34 Reply

  SAMİRİLİK NEBİNİN YOKLUĞUNDA ONUN ADIYLA DİN ÜRETMEKTİR

  Deniz yarıldı da ne oldu? Ne değişti? Nato kafa nato mermer. Sen tut onca badire atlat sonra da iki altına, iki söze, iki ayak izine tav ol. İki dakikada davayı sat. Hem de saçma sapan gerekçelerle. “Biz de kanlı canlı ilah istiyorduk, hepsi bu” nameleriyle.

  Bilgisizliğin ve cehaletin tavan yaptığı bir hadisedir Samiri ve beraberindekilerin hadisesi.
  Peki aradan çağlar geçmesine rağmen “Samiri Felsefesi” değişti mi? Hayır değişmedi. Aksine çoğalarak günümüze kadar gelmeyi başardı.

  Kendilerini yaratana sırt çevirmelerine sebep olan neydi o bir avuç insanın? Niçin durduk yere kendilerine yazık ettiler? Dananın böğürmesi miydi onları cezbeden? Yoksa Samiri’nin el işçiliği mi? Hüneri mi? Mahareti miydi? Elbette bunların hiçbirisi değildi. Sebep “davar psikolojisi” idi.
  Başkalarının dokunarak, görerek, el emeği göz nuru meydana getirdikleri tanrıcıklarına imrenmeleriydi. Göz gördüğünü istermiş ya hani. İçlerindeki davar dürttü onları. Ele başı samiri de zaten fırsat kolluyormuş ki, el yapımı ilahlara tapanları, ağızlarının suyu akarak seyreden yoldaşlarına bir kıyak geçmek istemiş olacaktı herhalde. Tabi kıyakçılığın sonunun ayakçılık olduğunu hesaba katamamış. Sonuçta Şerefli elçi olan Musa’dan zılgıtı yeyince gerisin geriye oralardan ayrılmak zorunda kalmıştı.

  Günümüzde Samiri misyonuna sahip olanlar yok mu? Elbette var. “Her eve bir oturan boğa heykeli kampanyası” çığ gibi artarak devam ediyor. Aslolanı unutturup, sahte ilahlar işleyen atölyeler her köşe başında işlemeye devam ediyor. Gel vatandaş gel, üç kuruşa üç ilah.. Artık ilahlar işporta tezgahlarına kadar düşmüş vaziyette. Tabi samiri sayısı da bir o kadar artmış durumda. Başı sıkışan ilmihallere koşuyor, hadis kitaplarına koşuyor. Nasıl olsa her eve sokmuşlar bunları.

  Ne Musa umurlarında, ne Harun, ne de asıl levhalar. Varsa yoksa, elçilere ithaf edilen sözler, biraz gösteriş, biraz duygu, biraz da saflık. Al sana Samiri ülkesine giriş pasaportu. (uçak bileti de hedaye). Musa’ya Musa gibi, İsa’ya İsa gibi muamelenin edilmediği şu yeryüzünde, elbette Samiriler fink atacak. Meydan onların olacak.

  Bunlar; din alırlar, din satarlar, takasa girerler, ikinci el karaborsası oluştururlar, o da olmadı borsa’da halka arz işlemi gerçekleştirirler. Tabi din denilen olgu, Samirilerin elinde oyuncak olursa ya kafanıza levha yersiniz ya da tosun gibi bir ilah sahibi olursunuz? Ötesi berisi yok.
  Samirinin yaptığı gibi; on gram iyi işlenmiş 22 ayar altın, üzerine birkaç tane katratı yüksek mücevher, biraz elçinin sözü, biraz da ayak tozu oldu size ilah. Tapın tapabildiğiniz kadar. Ta ki elçi tekrar dönene dek. Eee, elçi de dönemeyeceğine göre. Yaşasın buzağı. Dokun, hisset ve aynı(leş). Arasıra da tozunu al.

  Ne yapıyor milenyum model yeni nesil gıcır gıcır Samiriler. Tüyü bitmemiş bebeleri bülüğ çağına adım atar atmaz davarlaştırıyor. Sonra onları mümkün olduğu kadar levhalardan (Son levha: Kur’an) uzak tutuyor. Bir sürü yeni ilmihaller, fıkıh kitapları, bütünleşik hadis kitapları, 7’si bir arada, üçü bir arada, kanaat önderlerinin kitapları, dikşinari sözlükler, coğrafya, tarih, tırnak nasıl kesilir ba’bı, kenefe nasıl gidilir ba’bı, sakal bırakmanın dindeki yeri ve ehemmiyeti, kılık kıyafet ansiklopedileri, büyük büyük kadın ilmihalleri, rüya tabirleri, araya sıkıştırılmış entel ve modernist allame kitapları, sözler, mukaddimeler, evden hangi adımla çıkılıp hangi adımla girileceğine dair hayat nizamnameleri, onun hayatı, bunun hayatı, onun sapı bunun kökü. binbir çeşit levha koyuyorlar milletin önüne. (Sıkıntı bastı yeter bu kadar.) Tabi bunca levhayı yüklenenden de hayır gelmeyeceğini biliyorlar. Sonra nakavt olmuş vaziyetteki davarı gütmeye başlayabilirsiniz. Anahtar teslim hazır. Sağa çekerseniz sağa, sola çekerseniz sola gelmeye hazırdır kobayınız.

  Bir de şekilciliği pekiştirdiğiniz zaman alın size milenyum samiri nesli. Dedik ya elçi nasıl olsa gelmeyecek. Yaşasın yeni nesil ilahlar. Bir tarafta Musa’ya kırk gün dayanamayan, Musa daha gözden kaybolur kaybolmaz O’na ihanet eden bir toplum, diğer yanda bin küsür yıl dayanabildiğini iddia eden bizim toplum. Kırk gün örneği varken bu dayanıklılık hiç inandırıcı gelmiyor. Son Nebi şerefli Muhammed levhaları da alıp götürmedi ki, ne yapacaklarını şaşırsınlar. Buna rağmen hala O gelene kadar tapmaya devam edecekler gibi görünüyor. İyi de gelmeyecek. Yeni nesil Samiri’ler kandırıyor sizi. Bakmayın siz başka toplumların kendilerine yonttukları putlara. Aldanmayın onların seramonilerine.

  Musa gelmişti nihayetinde. Ama Muhammed’in gelişi Furkan-30’da saklı. Ve kâler resûlu yâ rabbi inne kavmîttehazû hâzel kur’âne mehcûrâ. Yaa böyle işte.

  Şekilci Samiri nesli, ayakta durmayı, işemeyi, temizlenmeyi sanıyor ki Samiri’lerin levhalarından öğrendi. Ademin iki oğlundan biri değil miydi? Ölüsünü gömmeyi kargadan öğrenen. Demekki karga bile Samiri’lerden daha hayırlı. Sanıyor ki, Samiri olmasaydı tırnaklarını kesemeyecekti, çok sevdikleri peygamberlerinden söz işitemeyeceklerdi. Hal böyle olunca minnet hissine kapılıyorlar. Oysa ne nimet teptiklerini bir bilseler!! Minnet duymayıp cinnet geçirirlerdi.

  Özellikle genç Samiri’ler cemiyetin başına bela olmuş vaziyette. “Abi onlar gibi bize bir tanrı yapsana, ne gerek var koçum, hazır yapılmışı var” Hemen koyuyor abisi önüne bir tane ilah. “Abi peygamberin şu konuyla ilgili bir hadisi var mıydı?” “Bir saniye hemen bakıyorum. (Nereye bakıyor dersiniz, yalan deposu artık online elinin altında oraya bakıyor). Hımm evet varmış. (Olmasa ne olacak sanki, bir tane de o uydurur). O kadar insan yalan mı söyleyecek. Olaya biraz da duygu katınca al sana idol. Otur evinde ilahi eşliğinde raks et ne var bunda.
  Ara sıra da kitapçıya gider yeni yeni kitaplar yüklenir dönersin. Olmadı aşure yaparsın, olmadı eyüp sultan seni bekliyor. Acaba bugün abiye ne sorsam? İşte Samiri’nin toplumuyla böyle bir ünsiyet ilişkisi vardır. Sonuçta insan, nankör de olsa bu değişmiyor.

  Allah’ın vaadinin ne önemi var ki, önemli olan bu davarları, cennete mercedes marka otomobille sokacağını iddia eden Samiri’lerin vaadleri. En azından birbirleriyle diz dize ve yan yanalar. Allah’ı göremiyorlar, Allah’ın da bunları görmediğini sanıyorlar. Kişi kendinden bilirmiş işi. Samiriler sömürüyor milleti.

  SAMİRİLİK PEYGAMBERİN YOKLUĞUNDA ONUN ADIYLA DİN ÜRETMEKTİR

  Defolup gidin Ey Samiriler. Bakın eritip taharet musluğu yaptık ilahlarınızı. Belki ilahlarınızın bu halini gören toplum, hatalarını anlarlar da pişman olurlar diye. Ey milletim, Samiri’lerin yaptıkları tonlarca buzağıyı (yukarıda parantez içinde sadece yüzde birini yazabildim) kendinize ilah edindiniz. Gelin yaratıcınıza tevbe edin, nefsinizi el yapımı ilahlara kapatın, Rabbiniz katında bu sizin için daha hayırlıdır. Tevbenizi kabul edip size acıyacak olan da O’dur.
  Şükür ki asıl levha yere düşüp parçalanmadı. Anlaşılmayı ve yaşanmayı bekliyor.

  • Avatar

   şimşek Sep 5 2013 - 14:07 Reply

   sevgili ” vekuran ” rumuzlu kardeşim.
   samirik ve kimler samiridir açıklamanıza hayran kaldım.
   samirilik nebi ve peygamber yokluğunda onun adına din üretenlerdir.
   samiriler bizede kitab verildi diyenlerdir.
   her yerde,her işlerde,samiriler vardır.dikkatli olmak gerekiyor.
   erdemli kişiler samirileri tanırlar.
   saygılarımla

Leave a reply

Reply to şimşek Cancel reply

Name (required)

Website