About the Author
Author

Cgtyblc

Cesur İnsan

İnsanoğlu var olduğu günden itibaren fıtrat niteliklerinin hayatına yön vermesi ile birlikte medeniyeti inşa etmeye başlamıştır. Tarihsel süreç içerisinde, teknolojik ve ekonomik gelişme aşamalarını adım adım geçen insanoğlunun bu inşa süreci doğal olarak kültürel inşa sürecine de yansımış ve paralellik göstermiştir. Bu süreçte sosyo-kültürel olgular olan hayat tarzı ve yaşam amacı olguları ortaya çıkmıştır. Günümüz itibariyle devletlerin büyük çoğunluğunun kapitalist (more…)

Samiri’nin Ruhu İslam’ın Üzerinde Dolaşıyor

Samiri, Kur’an-ı Kerim’in 20. Suresi olan Ta-Ha suresinde bahsi geçen ve son derece sembolik bir hüviyet taşıyan bir kişiliktir. Ta-Ha suresinin 85 ile 97. ayetleri aralığında aktarılan konunun baş aktörü olan Samiri, Hz. Musa’nın belli bir süre için kavminden ayrılmasının ardından, Hz. Musa’nın kavmine ALLAH’ın vaatlerini ve hükümlerini unutturarak tekrar geleneksel şirk dinine ait ritüellerin uygulanmasına yol açan isimdir. Kur’an’da (more…)

Neye İman Ediyoruz? Gelenek mi? Kur’an mı?

Türkiye’de İslam’ın aslına dönmesi hususunda son yıllarda ciddi çalışmalar yapılmakta. Yüzyıllarca İslam’ı tanınmaz hale getiren dogmatik nitelikli hurafe-gelenek yapısını bertaraf ederek sadece ALLAH’ın hükümlerinin yer aldığı Kur’anı tek kaynak olarak benimseme çabası olan bu çalışmalar, söz konusu gelenek-hurafe yapısından beslenen grup, kurum ve kişilerce küçümsenmekte, tepkiyle karşılanmakta ve itibarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır. Son peygamber Hz. Muhammed’in vefatının ardından, Müslümanlar ve İslam’a yönelmek (more…)

Neden İnanamıyorlar?

NEDEN İNANAMIYORLAR? Günümüz din algısında en sık rastlanılan sapmaların başında, genel bağlamda tüm peygamberlerin, spesifik olarak ise Hz. Muhammed’in varlıksal ve niteliksel açıdan idrak edilememesi yer almaktadır. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen bir çok peygamber hakkında yapılan tanımlamalar, ALLAH tarafından bazı peygamberlere bahşedilen çeşitli mucizelerin dışında, hepimize, elçilerin birer “standart” insan olduklarını göstermektedir. Bu tanımlamalar, Hz. Muhammed söz konusu olduğunda karşımıza (more…)