İslam Işığını, İslam Kılıcı İle Söndürmek…

Günümüzde İslam’ı ortadan kaldırmak, köreltmek ve bir inançsızlık dini haline getirmek isteyen cübbeli, sarıklı, kendilerine hoca dedirten kişiler türedi. Bakıldığı zaman son derece takva sahibi, sürekli vaaz eden ve insanları İman çerçevesine sığdırmaya çalışan kişi görüntüsünde olsalar da bu kişilerin asıl amacı içten içe İslam’ı yıpratarak kişilerin inançlarını farklı yerlere yönlendirmektir.

Bir Müslüman’ın ilk hedefi ve ilk arzusu Allah’ın (C.C.) rızasıdır ve öyle olmalıdır. Oysa bu kişiler Allah’tan önce Peygambere, Peygamberden önce mezhep imamlarına daha sonra da mezhep imamlarından önce şeyhlere iman etmeye davet eder hale geldiler. Müslümanlar da bu kişilerin giyimlerinden, sözlerinden etkilenerek okumamanın verdiği cahillikle ne derlerse doğru kabul ederek onların peşine gitmeye başladılar. Oysa ki; Hak din İslam’ın mukaddes kitabı Kur’an-ı Kerim

“…Oku!”[1]

Ayet-i Kerimesi ile başlamaktadır. Biz Müslümanlar okumak yerine, birilerinin bizim için okuyup açıklamasını tercih ettiğimizden dolayı bu imamlara yada imam görüntüsündeki hainlere ihtiyaç duyuyoruz. Oysa Kur’an-ı Kerim bütün insanlığa gönderilmiş ve en cahilin dahi açıkça anlayabileceği bir mukaddestir.

Yine dünya üzerinde inançsızlığı bir üstünlük, bir kalite gibi göstermeye çalışıp, inananlar da Allah (C.C.) katında makbul olan bütün dinleri yıpratma çabası içindedirler. Bunlar önce Hıristiyanlığın mukaddes kitabı İncil’i böldüler, Yahudiliğin mukaddes kitabı Tevrad’ın ayetlerini değiştirdiler ve sonra da Hazreti İbrahim’in derlediği Kabala ile büyüler yapmaya başlayarak insanların zihinlerini kontrol altına alma çabası için girdiler.

Normal bir zeka sahibi her kişi düşünme ve okuduğunu yorumlama özelliğine sahiptir. Bizler; okumalı ve okuduğumuzu yorumlayarak Kur’an-ı Kerim çerçevesinde hayatımıza yön vermeliyiz. Kendimize Kur’an-ı Kerim’i yasa olarak kabul etmeliyiz. Buna şeriat de denir. Hep şöyle bir söz kullanılmaktadır. “Şeriat gelecek!” oysa şeriat gelen, giden bir şey değildir. Şeriat gelmez, yaşanır.

Ey insanlara takvalı görünerek İslam’ı ve Kur’an-ı Kerim’i yıptarma çabasına girişenler. Muhakak ki Allah (C.C.) bu mukaddes dini korumaktadır. Sizler emellerinizde hüsrana boğularak kafirler olarak helak olacaksınız.

“…Allah vaadinden dönmez…”[2]

Allah (C.C.) her kimsenin kalbinin özünü bilendir.

“İyi bilin ki onlar, O’ndan gizlenmek için kalplerindeki düşmanlığı gizliyorlar. Yine iyi bilin ki, elbiselerine büründükleri zaman bile. Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Çünkü O, görüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.”[3]

Unutmayın ki herkes Allah’a (C.C.) aittir, O’nun yaratma kudreti ile var olmuş ve sonunda O’na dönecektir. Hoca kılığına girerek Kur’an-ı Kerim’i yalan yorumlayanlar, “İslam’a hizmet ediyoruz!” diyerek kendi çıkarlarına İslam’ı alet eden devlet başkanları ve niceleri bunların hepsini var eden Rab’lerine dönecekleri günü özlemle beklemekteyim.

İnkar edenler ve İslam’ı yıpratmak isteyenler aslında tam Mümin olanlar için birer sınavdır. Gerçek Müslüman, kalbinde tam bir tevekkül ile İman dolu olan ve bu oyunlara gelmeyen, mukaddes kitabını okuyarak, dinini bilerek sözde Müslümanların hilelerine kapılmayan kişidir.

“O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için, henüz Arş’ı su üstünde iken gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratandır. Böyle iken “Ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz.” desen, inkarcılar “Mutlaka bu, apaçık bir büyüdür” derler.”[4]

Kendimizi ve inançlarımızı iyi bilmeliyiz. Neye ve kime inanıyoruz, kim ne kadar doğruyu söylüyor bunu iyi kavramalıyız. Aksi taktirde inançlarımız ve Allah’ın (C.C.) doğruları, O’nun (C.C.) yanında bir hiç olan kimseler tarafından yok edilmeye çalışılmaktadır. Eğer biz de cahil olursak o kimseleri doğru kişiler olarak görür, inanır ve sapkınlardan oluruz. Bizlerde onlar gibi; İslam ışığını İslam kılıcı ile söndürme hayalleri peşine düşer helak olur gideriz.

Allah (C.C.) bizi doğru yoldan ayrılmadan, takva sahibi bir dost olmaya nail etsin inşAllah.

Engin DİNÇ

29/11/2013


[1] Alak Suresi 1. Ayet

[2] Rûm Suresi 6. Ayet

[3] Hûd Suresi 5. Ayet

[4] Hûd Suresi 7. Ayet


About the Author
Author

kraljag

Comments (3)
 • Avatar

  Ayşe Dec 4 2013 - 20:38 Reply

  ALLAH razı olsun.
  iki yüzlü insan şeytanları iyi anlatmışsın.

 • Avatar

  Güray TEKİN Dec 5 2013 - 07:09 Reply

  BİR İNSANLIK DEVRİMİ OLAN İSLAM DİNİNİN TEBLİĞCİSİ HZ. MUHAMMET’İN VEFATINDAN SONRA, MUAVİYE’NİN BAŞLATTIĞI VE EMEVİ’LERİN DEVAM ETTİRDİĞİ KARŞI DEVRİMLE, İSLAM DİNİ AMACINDAN SAPTIRILMIŞ VE BİR ŞİRK DİNİ HALİNE GETİRİLMİŞTİR.

 • Avatar

  cortextm Dec 5 2013 - 08:13 Reply

  İslam 3 parçaya bölünmüş.

  1. Gerçek islamın Allah sevgisinde yattığını söyleyen bu grup, günümüzdeki tasavvuf ehli. Anlamı bilinmeyen bir dua onlarca kez söylenip gözyaşlarıyla secdelere varılır. Bunlara zikir ehlide denebilir. Allah aşkı herşeyin ötesindedir bunlar için. Lafız ve hareket ikinci plandadır.

  2. İslam cihaddır diyen cihad ehli. Bunlar lafız ve aşktan ziyade işin siyesetinde ve müslüman birliğindedir. Hareket vardır, fakat allah sevgisi ve hükümler arka plandadır.

  3. Esas olan hüküm ve kelamdır diyen “lafız ehli”. Allah’ın kelamındaki manayı anlamaya çalışır. Ayetlerdeki ahenge ve hükümlere dikkat çekilir. Sevgi ikinci plandadır. Kazandığı ilmi sevgiye dönüştürmekten ziyade yanlışlara dikkat çekilir.

  Peki rabbimizin indirdiği din hangisi? Rabbimizin indirdiği din, kelamından(kurandan) alınan ilmin sevgiye, onunda amele (cihada) dönüşmesiyle tamam olur.. Bunlardan birisini alıp tekfir etmek, ne onlara ne bize katkı sağlar. Doğru olanı doğru üslup anlaşılır kılar.

  Selamlar.

Leave a reply

Reply to Güray TEKİN Cancel reply

Name (required)

Website