İslam Işığını, İslam Kılıcı İle Söndürmek…

Günümüzde İslam’ı ortadan kaldırmak, köreltmek ve bir inançsızlık dini haline getirmek isteyen cübbeli, sarıklı, kendilerine hoca dedirten kişiler türedi. Bakıldığı zaman son derece takva sahibi, sürekli vaaz eden ve insanları İman çerçevesine sığdırmaya çalışan kişi görüntüsünde olsalar da bu kişilerin asıl amacı içten içe İslam’ı yıpratarak kişilerin inançlarını farklı yerlere yönlendirmektir.

Bir Müslüman’ın ilk hedefi ve ilk arzusu Allah’ın (C.C.) rızasıdır ve öyle olmalıdır. Oysa bu kişiler Allah’tan önce Peygambere, Peygamberden önce mezhep imamlarına daha sonra da mezhep imamlarından önce şeyhlere iman etmeye davet eder hale geldiler. Müslümanlar da bu kişilerin giyimlerinden, sözlerinden etkilenerek okumamanın verdiği cahillikle ne derlerse doğru kabul ederek onların peşine gitmeye başladılar. Oysa ki; Hak din İslam’ın mukaddes kitabı Kur’an-ı Kerim

“…Oku!”[1]

Ayet-i Kerimesi ile başlamaktadır. Biz Müslümanlar okumak yerine, birilerinin bizim için okuyup açıklamasını tercih ettiğimizden dolayı bu imamlara yada imam görüntüsündeki hainlere ihtiyaç duyuyoruz. Oysa Kur’an-ı Kerim bütün insanlığa gönderilmiş ve en cahilin dahi açıkça anlayabileceği bir mukaddestir.

Yine dünya üzerinde inançsızlığı bir üstünlük, bir kalite gibi göstermeye çalışıp, inananlar da Allah (C.C.) katında makbul olan bütün dinleri yıpratma çabası içindedirler. Bunlar önce Hıristiyanlığın mukaddes kitabı İncil’i böldüler, Yahudiliğin mukaddes kitabı Tevrad’ın ayetlerini değiştirdiler ve sonra da Hazreti İbrahim’in derlediği Kabala ile büyüler yapmaya başlayarak insanların zihinlerini kontrol altına alma çabası için girdiler.

Normal bir zeka sahibi her kişi düşünme ve okuduğunu yorumlama özelliğine sahiptir. Bizler; okumalı ve okuduğumuzu yorumlayarak Kur’an-ı Kerim çerçevesinde hayatımıza yön vermeliyiz. Kendimize Kur’an-ı Kerim’i yasa olarak kabul etmeliyiz. Buna şeriat de denir. Hep şöyle bir söz kullanılmaktadır. “Şeriat gelecek!” oysa şeriat gelen, giden bir şey değildir. Şeriat gelmez, yaşanır.

Ey insanlara takvalı görünerek İslam’ı ve Kur’an-ı Kerim’i yıptarma çabasına girişenler. Muhakak ki Allah (C.C.) bu mukaddes dini korumaktadır. Sizler emellerinizde hüsrana boğularak kafirler olarak helak olacaksınız.

“…Allah vaadinden dönmez…”[2]

Allah (C.C.) her kimsenin kalbinin özünü bilendir.

“İyi bilin ki onlar, O’ndan gizlenmek için kalplerindeki düşmanlığı gizliyorlar. Yine iyi bilin ki, elbiselerine büründükleri zaman bile. Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Çünkü O, görüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.”[3]

Unutmayın ki herkes Allah’a (C.C.) aittir, O’nun yaratma kudreti ile var olmuş ve sonunda O’na dönecektir. Hoca kılığına girerek Kur’an-ı Kerim’i yalan yorumlayanlar, “İslam’a hizmet ediyoruz!” diyerek kendi çıkarlarına İslam’ı alet eden devlet başkanları ve niceleri bunların hepsini var eden Rab’lerine dönecekleri günü özlemle beklemekteyim.

İnkar edenler ve İslam’ı yıpratmak isteyenler aslında tam Mümin olanlar için birer sınavdır. Gerçek Müslüman, kalbinde tam bir tevekkül ile İman dolu olan ve bu oyunlara gelmeyen, mukaddes kitabını okuyarak, dinini bilerek sözde Müslümanların hilelerine kapılmayan kişidir.

“O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için, henüz Arş’ı su üstünde iken gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratandır. Böyle iken “Ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz.” desen, inkarcılar “Mutlaka bu, apaçık bir büyüdür” derler.”[4]

Kendimizi ve inançlarımızı iyi bilmeliyiz. Neye ve kime inanıyoruz, kim ne kadar doğruyu söylüyor bunu iyi kavramalıyız. Aksi taktirde inançlarımız ve Allah’ın (C.C.) doğruları, O’nun (C.C.) yanında bir hiç olan kimseler tarafından yok edilmeye çalışılmaktadır. Eğer biz de cahil olursak o kimseleri doğru kişiler olarak görür, inanır ve sapkınlardan oluruz. Bizlerde onlar gibi; İslam ışığını İslam kılıcı ile söndürme hayalleri peşine düşer helak olur gideriz.

Allah (C.C.) bizi doğru yoldan ayrılmadan, takva sahibi bir dost olmaya nail etsin inşAllah.

Engin DİNÇ

29/11/2013


[1] Alak Suresi 1. Ayet

[2] Rûm Suresi 6. Ayet

[3] Hûd Suresi 5. Ayet

[4] Hûd Suresi 7. Ayet


About the Author
Author

kraljag

Comments (3)
Leave a reply

Name (required)

Website