Kuran’da İslam Devleti Kurmak Yer Alır mı?

Kuran’da İslam Devleti Kurmak Yer Alır mı?

Kuran’da İslam devleti kurmak yer almaz. Kuran’da açıklanmayan hususların insanların tercihine bırakılmıştır. Bunlar, insanların, akıllarını çalıştırmalarıyla ve Kuran’ın koyduğu temel prensipleri gözetmeleriyle doldurulmalıdır. Fakat şurası unutulmamalıdır ki insanların bu tercihleri Kuran’ın hükümleri gibi değerlendirilemez. Örneğin belli bir devlet yönetimi veya halifelik gibi uygulamalar, Kuran’ın evrensel dini bir hükmü olarak gösterilemez. Kuran’ın koyduğu hükümler evrenseldir; mekânın ve zamanın değişmesi ile Müslümanlar bu hükümlerden vazgeçemez. Örneğin Kuran’ın bir hükmü olmayan halifelikten vazgeçilebilir ama Kuran’ın hükmü olan “şura” ve “adalet” gibi yönetimde önemli ilkelerden, vazgeçilemez. Kuran’da geçen ve yönetimde dikkat etmemiz gereken evrensel bazı ilkeler şunlardır: Adalet, Şura, Emanetin Ehline Verilmesi, Yöneticilerin Yönetilenlerden Olması.


About the Author
Author

Editor 3

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website