İslam Devletleri, İslami mi?

İslam Devletleri, İslami mi?

Günümüzde kendilerine İslam devleti denilen devletler, İslami değildir. İslam devletleri olduklarını iddia eden bazı devletler namaz, oruç gibi ibadetleri zorla yaptrıyorlar. Dinde bu, böyle değildir. Bu meselenin çözümü için de Kuran’a yönelmeliyiz. Kuran’da namaz kılmanın, oruç tutmanın emredilmesine rağmen oruç tutmayana, namaz kılmayana dünyada hiçbir ceza öngörülmez. Bu şahısların hesabı ahirete kalmıştır. “İslam devleti” olduklarını iddia eden bu devletlere gelince; aslında bu devletler mezheplerin, geleneklerin devletleridirler. Kuran, dinde zorlama olmadığını söyler. Din adına zorlama yapmaya kalkanlar en başta dinin kendisi ile çelişirler. Böyle bir zorlama gerekliydi de, neden o zaman Kuran’da “Dinde zorlama yoktur” denilmektedir: “Dinde zorlama yoktur.” (Kuran, 2:256) Bu sözde İslam devletlerinin uygulamalarının İslami olup olmadığını başka yazılarımızda da ele alacağız.


About the Author
Author

Editor 3

Leave a reply

Name (required)

Website