Ahirette Sürpriz Olmasın !

Neden, nasıl böyle olduk? Acaba yüzyıllardır hadislerle, mezheplerle, imam, şeyh ve şıhlarla rüzgardaki bir yaprak misali yaradanımızdan ve O’nun kitabından uzak savrulup gittikte  hep doğruyu yaptığımızı zannederek Kur’an ehli olduğumuzu unuttuk  hadis ehli, ümmetçi, hanefi, şafi,  bilmem neci ve bilmem kimci mi olduk? En’am 159; Dinlerini parçalara ayırıp grup grup olanlarla senin hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah’a kalmıştır; sonra (more…)

Kur’an = Hayat

Hayata dair Kur’andan edindiğim bakış açımı paylaşmama izin verin… 1- Şeksiz / şüphesiz Allaha dayanıp – güvenmek (Al-i İmran/160) 2- Kur’anı sindire sindire / yavaş yavaş okumak Hud (1-2) 3- – Kendimizi sürekli hesaba çekmek ve İç ve dış (afakta ve enfüste) ayetleri okurken sürekli Kur’anı önceleyerek okumak. Anladığımız ayetleri gizlememek. Kur’an’dan öğreniyoruz ki kâinatta yaratılan her şey bir ayet (more…)

Kuran’da Kadınların Giyimi…

  Allah, Kuran’da sakınılması gerekenlerden sakınmamız için tüm kullarına çeşitli öğütler de bulunur. Elbette tüm hayatını Allah’ın sınırlarını gözeterek yaşamayı arzulayanlar sakınılması gerekenlerden sakınmak, Allah’ın öğütlerini yerine getirmek için gayret içerisinde olmalıdır. Eğer bizler hayatımızı önce Allah diyerek yaşıyorsak nefsani istek ve beğenilerimizden önce, Allah’ın hoşnutluğunu kazandıracak davranışları edinmeliyiz. Bizler için güzel gelen bir şey, Allah için hiçte güzel bir (more…)

Hadis Yazımı Ve Nakli Konusuna Farklı Açıdan Bakış…

Kur’an da öyle ayetler vardır ki, üzerinde düşünmediğimiz de okur geçeriz. Ama üzerinde inceden inceye düşünmeye başladığımızda, inanın daha önce idrak edemediğimiz, anlayamadığımız birçok sorumuzun da cevabını alırız. Günümüzde İslam toplumları içinde, çok tartışılan bir konuda, peygamberimizin hadis yazımına ve nakline izin verip vermediği konusudur. Peygamberimizin önce hadis yazımına ve nakline izin verdiği, ama daha sonra yasakladığı rivayet edilir. İslam (more…)

Namazlara Zorluk Getirenler!

  İnsana kolay bir din olan İslam’ı indiren Allah’a karşı din öğretmeye kalkanlar, ”Namaz” hususunda da bir sürü zorlaştırma getirerek insanları secdeden uzak tutuyor. Öncelikle Allah’ın dini anlamda yerine getirmemizi istediği ibadetlerimizi Kuran’da tamamen açıkladığını bilelim: Sana bu Kitap’ı indirdik ki her şey için ayrıntılı bir açıklayıcı, bir kılavuz, bir rahmet, Müslümanlara da bir müjde olsun. (Nahl-89) Malesef, Peygamberimizin taşıdığı (more…)

Şirkin En Tehlikelisi: Gizli Şirk

İnsan her şeyin Allah’ın kontrolü altında olduğunu hiç bir zaman aklından çıkarmamalıdır. Halis bir iman sahibi olmak istiyorsak bu konu üzerinde çok ciddi düşünmeliyiz. Çünkü Rabbimiz de, Kendisi’ne gönülden katıksızca bağlı olmamızı istemektedir. ‘Gönülden katıksız bağlılar’ olarak, O’na yönelin ve O’ndan korkup-sakının, dosdoğru namazı kılın ve müşriklerden olmayın. (Rum Suresi, 31) De ki: “Şüphesiz Allah, dilediğini şaşırtıp-saptırır, Kendisi’ne katıksızca yöneleni (more…)

Bahçe Sahipleri – Şirket Sahipleri…

Kazanma ve tüketme hırsı insanı zıvanadan çıkarır.Hani Rabbimiz anlatır ya 68/KALEM suresinde bahçe sahiplerini.Mülkü yalnız kendinin sananlar evreni kendileri idare ettiklerini düşünenler gözlerinin karardığını fark etmeyenler.Ve Rablerinin kendilerine emanet olarak verdiğini unutanlar ve kendilerinin dahi emanet/emin olduğunu unutanlar KISSA YI inceleyelim 68/17- Gerçek şu ki, Biz o bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi, bunlara da bela verdik. Hani onlar, sabah vakti (more…)

Şehrin Öbür Ucundan Seslenen Adam…

İslamiyet Arabın Dini mi!!! Önceleri başka dinler vardı. Ama hepsi de O’na götürüyordu. Allah kaynaklı tüm dinler o zamanlarda da selam, barış ve “akıllı ve delilli teslimiyet” dinleriydi. Elçiler görevlerinin başındaydı. Allah katında tüm o dinlerin hepsi İslam’dı. Sonra insanlar gelişti, daha bir toplumsallaştı. Ama Allah’ın sünneti değişmedi. Yine İslam gelmeye devam etti. Yeryüzünde farklı coğrafyalarda farklı ırklarda farklı kültürlerde (more…)