Dünyamızın Hayata Uygunluğu

O, biri diğeriyle ‘tam bir uyum’ (mutabakat) içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahmân (olan Allah) ın yaratmasında hiç bir ‘çelişki ve uygunsuzluk’ (tefâvüt) göremezsin. İşte gözü(nü) çevirip-gezdir; herhangi bir çatlaklık (bozukluk ve çarpıklık) görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip-gezdir; o göz (uyumsuzluk bulmaktan) umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir.(Mülk Suresi Ayet 3-4) Dünyamızın hayata uygunluğu pek (more…)

EĞİTİMLE BERABER GELEN CEHALET

“Bu yazı düşünceye davettir” İlkokula başladığımız günü hepimiz hatırlarız. Okul bahçesinde ilk verdiğimiz söz nedir? “Türküm. Doğruyum. Çalışkanım. İlkem; küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymaktır.” Hepimiz okul kapılarında verdiğimiz bu milli yeminle hayata adımlarımızı atmıştık. Sonra ne oldu da verdiğimiz bu sözlerin arkasında, en çok da doğruluğun arkasında olamadık?.. Soruların cevabını hep birlikte görelim Her işin başı eğitim ise, eğitilen ne olmalı; (more…)

KADININ SÖMÜRÜLMESİ

Bakın ” Prof. Dr. Nevzat Tarhan “KADIN PSİKOLOJİSİ” kitabında ne diyor. Kadının Sömürülmesi “Kadının sömürülmesi çağlara göre farklılaşarak devam ediyor. Önceki yıllarda küçümsenerek, şiddet uygulanarak sömürülen kadından, şimdi övülerek ve iltifat edilerek, çıkar sağlanmaya çalışılıyor. Bu anlamda çok sıkça gündeme gelen cinsel özgürlük konusu, onun daha fazla erkekle beraber olmasının, kendisi için özgürlük olacağını ifade ediyor. İlk bakışta kadın haklarını (more…)

KURANDAKİ İSLAM VE PEYGAMBERLİK

Çağımızda Kuran’daki İslam’ın gerçeklerini, özellikle entellektüel ve manevi yönleriyle, modern eğitim sistemi içinde yetişmiş kimselerin anlayabileceği bir dilde sunmak hususunda her yerde derin bir ihtiyaç mevcuttur. Zira Kuran’daki İslam Hristiyanlıktan farklı olarak kurucusunun şahsına değil bizzat Allah’a dayanan bir dindir. Peygamber, insanın kendi aracılığıyla Mutlak ve nisbinin tabiatı üzerine mesaj, bir doktrin ve bir mesaj aldığı vasıtadır. Sonuç olarak Allah`ın (more…)

ÖLMEK İÇİN Mİ YAŞIYORUZ!?

İnsanlar aslında yaşamaz, yaşam aslen ahirettedir. Bu dünya sadece yaşama hak kazanmak için biz insanogluna tabi olan bir sınav. Mücadele… filan değildir yaşam. Görmek, bilmek, duymaktır… Bir insan ele alalım dünyanın en mutlu (?)insanı olsun, dilediği önünde olsun, dilediğini elde etmiş olsun (insanın dilekleri bitmez ama) hatta dünyada konuşulan, prestij sahibi filan olsun, ama tek şey var ki bu insan (more…)

ALLAH NEDEN DÜNYADA KÖTÜLÜĞÜN OLMASINA İZİN VERİYOR?

Bu soru din biliminde kötülük problemi olarak epeyce tartışılmıştır. Öncelikle şunu görmemiz gerekir. İnsan özgür irade sahibidir. Allah ona iyiyle kötü arasında seçim yapma imkanı tanımıştır. İnsanlar isterse merhametsiz, bencil olur; isterse Allah`ın ondan istediği şekilde fakirlere, güçsüzlere yardım eder. Bu yaptıklarından ise yine insan sorumlu tutulacaktır. Fakiri doyurmadıysa, güçsüzü ezdiyse hesabını Allah`a karşı verecek ve hakettiği karşılığı alacaktır. Şimdi (more…)

Teknolojide İlerleme Dinden Uzaklaşma Mı?

Gün geçtikçe bilim ve teknoloji gelişiyor ve insanoğlu yeni güçlere sahip olmaya devam ediyor. Bu sahiplik hissi bizler fark etmesek de bir noktada böbürlenmeye ve şımarıklığa da yol açıyor. İnsan ne çok şeye hükmedebildiğini görüp Allah korusun Allah’a kafa tutabilir. Bu çok dikkat edilmesi gereken bir konudur. Çünkü Kuran’da Allah kullarına şirkin-eş koşmanın en büyük günah olduğunu söylüyor. Her günah (more…)

TASARIMIN İNCELENMESİNİ İSTEYEN AYET ÖRNEKLERİ

Yaratılıştaki tasarım ve düzen üzerine düşünülmesi ve araştırılma yapılması istenen ayet örnekleri: BAKARA (164) Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için (more…)