İnsanların Çoğu İman Etmez (Ataların Dini)

Kuran`ı anlatmaya çalışırken karşılaştığımız bir husus da çoğunluğun bizlere karşı oluşudur. Peygamberlerin karşılaştığı bu durumla günümüzde de karşılaşmak bize şaşırtıcı gelmemelidir. Peygamberler Allah`ın dinini anlatırken ataların dinini benimseyenlerle zorlu mücadeleleri olmuştur ve çok azı iman etmiş çoğunluğu ise inkarda diretmiştir. Onlara Allah`ın indirdiğine ve resule gelin dendiğinde onlar atalarının üzerinde bulduğumuz şey bize yeter diyerek peygamberlerlere karşı tavır almışlardır. Birkaç ayette bu gerçeği görelim:


Onlara, Allah`ın indirdiğine ve resule gelin dendiğinde şöyle derler: “Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter. ” Peki, ataları hiçbir şey bilmiyor, doğru yolu bulamıyor idiyseler de mi?

Maide suresi ayet 104

Onlara, “Allah`ın indirdiğine uyun!” dendiğinde: “Hayır! Biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız. ” derler. Peki, ataları bir şeye akıl erdiremiyor, doğruya ve güzele ulaşamıyor idiyseler!…

Bakara suresi ayet 170

Peki neden insanlar bu çoğunluğu bizlere karşı koz kullanmak ister? Neden kanıt göster ki inanalım demezler? İşte bunun nedeni atalarının dinini benimseyenler düşünmeyi, dinlemeyi, aklı işletmeyi kullanmazlar. Bunun yerine çoğunluğa uymanın doğru yolda olduğunu varsayıp düşünmekten ve dinlemekten kaçarlar. Kuran bize insanların az bir kısmının iman ettiğini yahut çoğu kısmının Allah`a ortak koşarak iman ettiğini söylemesi bir mucizedir ve bize bu konuda yol göstericidir:

Yeryüzündeki insanların çoğunluğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Sadece sanıya uyarlar onlar ve sadece saçmalarlar.

Enam suresi ayet 116

Elif, Lâm, Mîm, Râ. O Kitap`ın ayetleridir bunlar. Ve sana Rabbinden indirilen, haktır. Ne var ki, insanların çokları iman etmezler.

Rad suresi ayet 1

Göklerde ve yerde nize deliller var ki, yanlarından geçerler de dönüp bakmazlar bile. Onların çoğu Allah`a ortak koşmadan iman etmezler.

Yusuf suresi ayetler 105-106

Bir diğer önemli sorun da dinin bir araç olarak kullanıldığı ve bununla insanların bizlere karşı savunmaya geçtiğini görüyoruz. Kuranı yeterli, eksiksiz ve anlaşılır olarak görmeyenler Hadislerle, tefsirlerle yahut ilmihal gibi kaynaklarla dinin yaşanması gerektiğini savunuyorlar ve onlara sadece Kuran`a uyun dendiğinde tıpkı peygamberimize karşı alınan tavırlar gibi bize karşı da tavır alınıyor ve çoğunluk koz olarak gösteriliyor. Peki Allah, dinini araç olarak kullanan insanlara karşı bize ne öğüt vermektedir. İşte yine herzamanki gibi bu soruyu Kuran`a soruyoruz ve bize şöyle cevap veriyor:

Allah`ın vaadi haktır; dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. O yaman aldatıcı, sakın sizi Allah ile aldatmasın!

Lokman suresi ayet 33

Din adına uydurulmuş ve Kuran`a aykırı binlerce sözlere inanmanın peygamberimizi sevmek ve onun yolunda gitmek olarak görüldüğü bir dönemde yaşıyoruz. Bu hurafelere karşı Kuran ı gösterdiğimizde malesef gösterilen tavırlar yine hep aynı oluyor. halbuki peygamberimiz sadece Kuran`a uyan, Kuranla insanları müjdeleyen ve uyaran, Kuranla öğüt veren bir peygamberdi. Onun şikayeti yine atalarının dinine uyan kimselerdi. Yine bu gerçeği şu ayette görüyoruz:

Ve elçi dedi ki: “Rabbim gerçekten benim kavmim, bu Kur`an`ı terkedilmiş (bir kitap) olarak bıraktılar. ”

furkan suresi ayet 30

Ne olursa olsun bizler bu yolda yılmadan Kuran`ı insanlara anlatmalıyız ve aynı peygamberimizin yaptığı gibi Kuranla cihat etmeliyiz:

Kâfirlere boyun eğme ve bu Kur`ân ile onlara karşı büyük cihâd et.

furkan suresi ayet 52

Övgü Alemlerin rabbi olan Allah`adır…

Yazar : Gökhan ÖNKOL( feslegen38@hotmail.com)

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website