Çevre Kirliliğiyle İlgili Ayet

Son günlerin en önemli konularından biri; çevre kirliliği ve onun getirdiği felaketler.İnsanları korkutan çevre kirliliğinin sonuçları ve bunun negatif yansımaları.İşin daha korkunç olanı yakın gelecekte sonuçlarının ortaya çıkacağı ve doğanın dengesininde bu gelişmler ışığında değişeceği gerçeği.İnsanlar yıllarca çevreye ve doğaya verdiği zararın bedelini ödemek üzereler.İnsanın çevreye verdiği zarar sadece bu yüzyılın sorunu değildir,gerçi 19.yüzyıl sonrasındaki sanayi devrimi çevreyi son derece olumsuz etkilemekle beraber insanoğlu yüzyıllardır ormanları yok etmekte,bazı canlı türlerini kendi elleriyle ortadan kaldırmakla kendi elleriyle doğaya çok zarar vermektedir..Geçtiğimiz yüzyılın ortalarında Avrupanın birçok şehrinde hava kirliliğinden ölümler yaşanmıştır.Bunun sonucu olarak insanlarda çevre bilinci oluşmuştur.Ancak yinede insanın kendi elleriyle doğaya verdiği zarardan dolayı çevre kirliliğinin önüne geçilememiştir.Ozon tabakasının incelmesi,hatta delinmesi ,buzulların erimeye başlaması ve iklim değişikliklerine yol açması dünyamızı felakete sürüklemektedir.Bunların hepsinin tek sorumlusu ise insanın kendi elleriyle yaptıklarıdır.Kuran bu olayın olacağını yüzyıllar öncesinde ve çevre bilincinin oluşmadığı bir dönemde bunları haber vermiştir.

RUM Suresi 41.ayette şöyle der”İnsanların kendi elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde bozgun çıktı.Yaptıklarının bir kısmını kendilerine tattırmaktadır ki vazgeçsinler.”
İşte Kuran öyle müthiş bir Kitap`tır ki kendi devrinde olmayan bilgileri,bilinçlenme gereğini,geleceğin sorunlarınıda belirtir.Ekolojik dengeyi kendi elleriyle bozan insan yaptıklarını düzeltmek ve kendi kendini sorgulamak durumundadır.Allah ,Kuran aracılığıyla tüm insanlığı bu konuda da uyarmıştır.

Yazar : Bahar Akyol

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (5)
Leave a reply

Name (required)

Website