Dinlerini Parçalayanlar…

Allah katında din sadece İslamdır ( Ali imran 19) ve Allah bu dini Kuran ile tamamladığını söylemektedir (Maide 3).


Allah Kuranı; Eksiksiz (Enam 38, 115), Apaçık (Yasin 69), Korunmuş (Hicr 9), Kolaylaştırılmış (Kamer 17), Ayrıntılı (Enam 114), Her şeyi açıklayıcı (Nahl 89), En doğru yola iletici (İsra 9), Rehber ve şifa (Fussilet 44) ve tek sorumlu olduğumuz kitap (Zuhruf 44) olarak bizlere indirmiştir.

Allah`ın insanlar için gönderdiği bu mükemmel sistemi (dini) bırakıp başka kaynaklara yönelen insanlar, en büyük yanlışı yapmışlardır (tekvir 25-27; kalem 36-38) ve böylece Kuran`ın istediği bir kul olmayı hak edememişlerdir. Kuran`ı terk edip başka kaynaklara, sahte din adamlarına yönelmek dinde bölücülük meydana getirmiş ve DİNİ, Kuran`ın tekelinden çıkarıp başka kaynaklara, sahte din adamlarına, şeyhlere ve cemaat liderleri gibi tağutlara bırakmışlardır. Allah bizleri bu korkunç tehlikeden sakınmamız için şöyle uyarmaktadır:

Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra çekişmeye girip gruplar halinde parçalananlar gibi olmayın. Böyle olanlar için çok büyük bir azap vardır (Ali İmran 105).

Dinlerini parça parça edip gruplara bölünenler var ya senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi Allah`a kalmıştır. Allah onlara yapıp ettiklerini haber verecektir (Enam 159).

Ancak onlar, işlerini kendi aralarında (farklı) kitaplar halinde böldüler; her bir grup, kendi ellerinde olanla yetinip sevinmektedir (Muminun 53).

(O müşrikler ki, ) Kendi dinlerini fırkalara ayırmış ve kendileri de parça parça olmuşlardır; ki her grup kendi elindekiyle övünüp sevinç duymaktadır (Rum 32).

Hep birlikte Allah`ın ipine sarılın, fırkalara bölünüp ayrılmayın (Ali imran 103).

İşte ayetlerde Allah nasıl da uyarıyor bizleri. Kuran`a inanıyorum diyen çoğu kimseler bu ayetlerin farkında bile değillerdir. Kendilerine sorulunca filanca mezhepten olduklarını, Kuran`ın yeterince anlaşılamadığını ve peygamberimize dayandırılan hadisleri dinin kaynağı kabul edip onlarla Kuran`ın açıklanabileceğini söyleyen bu insanların ne yazıkki İslam`la bir alakaları kalmamıştır. Peygambere itaat etmeyi; misvak kullanmakla, ağza burna üç kere su vurmakla, tuvalete sol ayakla, camilere sağ ayakla girmekle, suyu üç yudumla ve oturarak içmekle, sakal bırakmakla, yanında çakmak taşımakla bağdaştıran bu insanlar, ahirette peygamberimizin şikayetiyle karşılaşacaklardır:

Ve elçi dedi ki: ” Rabbim gerçekten benim kavmim, bu Kuran`ı ter edilmiş olarak bıraktılar. ” (Furkan 30)

Övgü Alemlerin Rabbi olan Allah`adır…

Yazar : Gökhan ÖNKOL( feslegen38@hotmail.com)

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website