İbin Teymiyye, Seyyit Kutup, Mevdudi’yi sevmeyenlere

Sevilmezler çünkü bunlar İslamı sadece namaz abdest oruç olarak görmediler.

Sevilmezler çünkü bu alimler İslamın yeryüzüne bir nizam olarak hakim olmasını istediler. Bunlar İslamın sadece ameli yönüyle ilgilenmediler, hukuki yönüyle de ilgilendiler. Allahın dininin hakimiyetini savundular. Sevilmezler çünkü zamanlarında yaşayan bir çok ulema bunlar savaş meydanlarında kılıç sallarken birer delik bulmuş girmişlerdi.

İbni Teymiyye moğollarla kılıç kalkan savaş meydanlarında küffarla mücadele ederken onun zamınında yaşayan diğer ulemanın hayatını araştırın neler yapmışlar. İbni Teymiyye dine sonradan giren bütün bidatlarla ve dine giren yunan felsefesile mücade ederken, zamanının tasavuffuf ehlinin neler yaptığını tarih kitaplarından araştırmak sizin işiniz olsun. Kopyala yapıştır tekniğiyle, birilerinin vaaz etmesiyle belli kanıya varmayın. İbni Teymiyye hicri 7. yy. da yaşamıştır, o asırda ise islam toprakları moğolların istilası ile hezeyan içindeydi. Adını zikrettiğiniz ulemanın moğollar islam topraklarında taş üstünde taş bırakmazken, bütün bunlara karşı ne yaptıkları nasıl sessiz kaldıkları tarih kitaplarında yazmaktadır.

İbni Teymiyye küfrün hakim olmaması için ordusunun en önünde mücadelesini sürdürüyordu, zamanın zalimleriyle işbirliği yapmıyordu. Siz Neden sevesiniz ki İbni teymiyye;
Çünkü o zalimlerle hiç bir zaman barışık olmadı, Allahın yeryüzünde tasarruf hakkını gasp edenlere hiç müsamaha göstermedi. Sevmeyenlere bakın, hepsi gerek geçmişte gerek günümüzde, zamanın ideolojileriyle kol kola hareket etmektedirler.

Günümüzde sevmeyenler kimler, başta tasavvuf ehli sevmiyor. Neden çünkü İbni teymiyye onlar gibi resmi düzenlerin dümen suyunda gitmiyorda ondan.

Seyyit Kutup`u neden sevesiniz ki.
Düşünceniz değişmedikçe, yada sizin yerinize düşünenler değişmedikçe sevemezsiniz. Çünkü O alim Allahın dininin yeryüzüne hakim olması için canını verdi. İslamı sadece ibadi olarak görmedi, islam namazdan hacdan ibarettir anlayışından ibaret olmadığını, İSLAMIN YERYÜZÜNE HAKİM olmasını savundu. Bu düşüncesinden dolayı zalimlerce idam edildi. Çünkü zalimler halkların bilinçlenmesini istemiyordu. Kim bilinçleniyor kim aklını çalıştırmaya başlıyor
hemen kafasını koparıyorlardı.

Sizler Seyyit Kutubu nasıl sevebilirsiniz ki, o sizin imamlarınız gibi 400 bin dolarlık villarlarda, yaşayıp, medya önünde gününü gün etmedi. O Allahın kitabında belirttiği, “Allahın diniyle hükmetmeyenlerin zalim kafir fasık “olduğunu yüksek sesle haykırdı. Zindanlarda yattı. Zindana neden girilir hiç düşündünüz mü?

Yaşadığınız çağda adaletsizlikler görür ve haykırırsanız Allahın dini hakim olmalı derseniz size zindan yolu görünüz, yani Medrese-i Yusufiyye. Söyleyin bakalım, günümüzde kaç imamınız bu şekilde haykırdı. Hergün medyada boy gösteren hocalarınızdan hangisi bir genç kızın cesaretini gösterdi.
Sizler seyyip Kutupları sevemezsiniz, çükü sizler hayatından memnunsunuz, ezilmiş insanları görmüyorsunuz. Sizin için hergün fuhuş yapılması, hergün sokaklarda haramların işlenmesi çok önemli değil. Çünkü sizlerin Allah`ın dininin yeryüzüne hakim olması gibi bir derdiniz yok. Ufak hesapların insanısınız. Oy zamanı geldiğinde imamlarınız fetva verir sizde yanlış doğru demeden gider küfrün devamı için gereğini yaparsınız.

Mevdudiyi sevemezsiniz, mümkün mü?
O yazdıklarıyle ve mücadelesiyle Kur`anın gerçek mesajını insanlara anlattı, ezilmiş sörülmüş insan kitlelerine yön verdi. İlahın gerçek manasını koydu ortaya, Hahamlarınızı rahiplerinizi rabler edinmeyin dedi. Yani imamlarınızı, liderlerinizi Allahın ve Rasulünün emirleri önünde görmeyin dedi. Nasıl sevebilirsiniz ki; zinaya bile cevaz veren imamlarınız varken?

Sizler bu dediğim kişileri sevemezsiniz, düşünmeye okumaya yönelmedikten, birilerinin sizin adına düşünmesini engellemedikten sonra bu alimleri sevemezsiniz.

Sizin yapabildiğiniz sadece, mezhepsiz, bunları okumayın yaftasını yapıştırıp korku imparatorluğu kurmanızdır.
İmanları bu kişileri okunmasıyle tehlikeye girceğinizi söylesiniz.
Allah hepsine gani gani rahmet etsin.
Onlardan bazıları Allaha verdiği sözü yerine getirdi, bazıları da getirmek için beklemektedir.

Yakup DÖĞER

Yazar : Yakup Döğer

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website