İĞRETİ DÜNYA ve KALICI AHİRET YURDU

Dini mevzular içinde pek çok kişinin kafasını kurcalayan hususlardan biri de inançsız, dini vecibelerden uzak yaşayan insanların da bu hayatta iyilikler ve güzellikler ile karşılaşıyor olmasıdır. Ya da mevzuya tam tersinden bakarsak inançlı, mümin kişilerin de zorluklar ve yokluklar ile karşılaşıyor olması da şaşırtıcı bulunmaktadır. “İnançsız, nankör bir adama Allah neden bunca güzellik veriyor… ”, “şu hayatta bir hayır işlediğini, Allah için bir şey yaptığını görmedik ama harika bir hayatı var… ” ya da “namazında niyazında dini bütün bir adam ama başına gelmedik kalmadı… ” gibi cümleler hiçbirimize yabancı olmasa gerek. Bu tip durumlar insanları şaşırtır. Hatta bazıları için bu durumlar inananlar ile inanmayanlar arasındaki farkı ortadan kaldırmış olurlar. Oysa, bu noktada, Kuran’ın başlıca mesajını aklımıza getirmemiz, hesabın bu dünya hayatında yapıp ettiklerimize göre ahirette görüleceğini hatırlamamız gerekir.


47- Kıyamet günü için adalet terazilerini kuracağız/adaleti terazilere koyacağız. Hiç kimseye zerre kadar zulüm edilmeyecek. Hardal tanesi kadar bir şey olsa onu ortaya getiririz. Hesapçılar olarak biz yeteriz!
21-Enbiya Suresi

Allah Kuran’ında defalarca açıkça belirtmektedir ki “asıl” ödül de ceza da ahirette çıkacaktır karşımıza. Bu hayat geçicidir, sonu mutlaka gelecektir. Hesap gününde her kul kitabı ile yüzleşecek, bu dünyada yapıp ettiği herşeyi, en ince ayrıntısına kadar, kitabında bulacaktır. Değerlendirme hesap gününde olacaktır.
Bu tabii ki bu dünyada karşıklaştıklarımız asla daha önce yaptıklarımızın ya da düşündüklerimizin ödülü ya da cezası olamaz demek değildir. Rabbimiz kuşkusuz istediği zaman bu dünyada da bize hareketlerimize göre iyilik ya da kötülük verebilir. Ancak, Kuran-ı Kerim’de açıkça belirtilmektedir ki Allah kafirlere de bu dünyada nimetler vermektedir. Onlar Allah’ı, kitabını, peygamberini inkar ettiler diye Allah onları bu dünyada nimetsiz, zor durumda bırakmıyor. Hatta bazı durumlarda, onlara pek çok nimet, mal mülk, para vs. verebiliyor.

60- Nasiplendirildiğiniz şeyler şu iğreti hayatın yararından ve süsünden ibarettir. Allah`ın katındaki ise daha hayırlı ve daha süreklidir. Hâlâ aklınızı işletmeyecek misiniz?
28-Kasas Suresi

Dolayısıyla, pek çok kişinin zaman zaman aklını kurcalayan bu kadar kötü, inançsız, günahkar bir adamın başına nasıl böyle güzel şeyler geliyor sorusu anlamsızdır. Bu dünya bir oyalanma yeridir ve Allah yapıp ettiklerimizi en küçük ayrıntısına kadar görmektedir. Tüm bunlar karşımıza esas ve kalıcı yurt olan ahirette çıkacaktır. Sonsuz hayatımızda güzellikler ve nimetlerle mi yoksa azapla mı karşılaşacağımız ise işte bu hareketlerimizle belirlenir. Aslında bu dünyadaki nimetlerin ahiret ile kıyaslandığında hiçbir değeri olmadığı açıktır. Esas ödül, nimet ahirettedir ve işte bunlar yanlızca inanan, mümin kullar içindir.

33 İnsanlar bir tek ümmet haline gelmeyecek olsalardı, o Rahman`a nankörlük edenlerin evlerine gümüşten tavanlar çatar, sırtlarına binip yükselecekleri merdivenler/asansörler yapardık.
34 Evlerine kapılar, üzerlerinde yan yatacakları koltuklar yapardık;
35 Her yanda süsler oluştururduk. İşte bütün bunlar, şu iğreti dünya hayatının nimetidir. Rabbinin katındaki âhiret ise takva sahipleri içindir.
43-Zühruf Suresi

Yazar : Yağmur

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website