İSLAM DÜŞÜNCESİ

1) HEDEF:

ALLAH TEALAYA GEREĞİ GİBİ KUL OLMAK. (ZARİAT: 56)

2) ÖLÇÜ:
ALLAH TEALANIN VAHYİNE (KUR`AN-I KERİM`E) GÖRE YAŞAMAK. (ARAF: 3, EN’AM: 155)

3) ÖRNEK:
HZ. PEYGAMBERİ
A)MÜCADELE ETMEKTE
B)DİNE HURAFE KARIŞTIRMAMAKTA
C)DİRENMEKTE (SABRETME) ÖRNEK ALMAK

4) TARİHTEKİ İSLAMA BAKIŞ:
DİNİ, KUR`AN DIŞI KAYNAKLARDAN BESLEMEMEK (EN’AM: 119)

5) TASAVVUF VE TARİKATLERE BAKIŞ:
İSLAMDA OLMAYAN, KÖKÜ HİNT MİSTİZMİ VE RUHBANLIĞA DAYANAN BİR AKIMDIR. (TEVBE: 31, YUNUS: 18)

6) ÖĞÜTLERE BAKIŞ:
SAVAŞLAR HARİÇ; HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN İNSANLARI ÖLDÜRMEK, ŞİDDETE BAŞVURMAK MESKUN YERLERİ SABOTE ETMEK İSLAMA, KUR’AN’A TERS HAREKETLERDİR.
(FURKAN: 68)

7) GRUPLARA BAKIŞ:
KUR`AN-I KERİM`İN REDDETTİĞİ, YAHUDİ VE NASRANİ GELENEĞİDİR. (RUM: 32, EN’AM: 159)

8) DİNAMİKLER:
A)NAMAZ
B)ORUÇ
C)KURBAN
D)ZEKAT
E)İNFAK
F)SADAKA GİBİ ŞEKİLSEL İBADETLERİ YAŞAMAK VE İNSANLARI DA YAŞAMAYA DAVET ETMEK. (BAKARA: 2–3–4–5, EN’AM: 162)

NOT: KUR’AN YAŞAYAN İNSANLAR İÇİN İNDİRİLMİŞTİR. (YASİN: 70)

NOT: KONULARLA İLGİLİ AZ MİKTARDA AYET SEÇİLMİŞTİR. DAHA FAZLASI İÇİN MÜRACAAT “KUR`AN-I KERİM”.

AHMET BABİLLİ

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website