ALLAH`IN ADALETİ

Kuran’da bizlere Allah’ın ayetleri üzerinde düşünmemiz, tefekkür etmemiz söylenir. Kuran ayetlerini dikkatle okuduğumuzda hakikaten görürüz ki Kuran’ın bizzat hüküm çıkarılmayan ya da çok fazla dikkat çekmeyen pek çok ayeti bize günlük hayatta karşımıza çıkan çeşitli durumlarda Allah’ın dinine göre nasıl davranmamız gerektiğini gösterir ya da Kuran’a karşı getirilen eleştirilere verebileceğimiz cevapları içerir. Kuran’a getirilen bu eleştirilerden biri de Allah’ın insanları ahirette nasıl değerlendireceğine dair getirilen eleştiriler ya da sorulan sorulardır. Örneğin küçük yaşta henüz aklı ermez yaşta ölen bir çocuğun ya da kendisine peygamber gönderilmemiş bir toplumun ahirette nasıl değerlendirileceği gibi. Kuran çeşitli ayetlerde insanların ahirette haksızlığa uğratılmayacağından ve Allah’ın adaletinden bahsedilir. Yukarıda bahsettiğimiz konuyla ilgili ise Kuran’daki şu ayet aslında bizlere iyi bir cevap oluşturur.


İnkar edenler için cehennem ateşi vardır. Ne ölmelerine izin verilir, ne de onlardan cehennem cezası hafifletilir. Nankörleri böyle cezalandırırız. Orada, “Rabbimiz, bizi çıkar da yapmış olduğumuzdan farklı işler yapalım,” diye feryat ederler. Öğüt alabilecek bir kişinin öğüt alabileceği kadar uzun bir süre sizi yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Öyleyse tadın. Zalimlerin yardımcısı yoktur. 35-Fatır Suresi 36,37

Biz müslümanlar yeter ki dinimizi Kuran’da arayalım ve Kuran’ı okumaya ve anlamaya yönelelim, Allah bize Kuran’da ahiret hayatıyla ilgili yeterli bilgiyi vermiştir.

Yazar : Ferhat

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website