KUR’AN`LA ARAMIZA ÖRÜLEN DUVARLAR

Kur’an, insanların kendisinden öğüt alması için Allah tarafından kolaylaştırılmış bir kitaptır. İnsanlar anlamadıkları kitaptan nasıl öğüt alır? Anlamadıkları bir kitap nasıl rehber olur? Kur’an`ın anlaşılmaz olduğunu iddia etmek tüm bu ayetlerle ters düşmektir. Bu iddiaları yapanlar Kur’an ile insan arasına duvar örmekte ve kendi ilmihal kitaplarını Kur’an`ın yerine koymaktadırlar. Bunu yaparken de Kur’an`ı sözde yüceltmektedirler!


Kur’an`ın anlaşılmaz olduğunu ispatlamak için “Benim şeyhim bile anlamadıktan sonra sizin ne haddinize düşmüş derler. Kur’an`ı musiki kitabı yapan bu zihniyet, Emeviler döneminden beri düştüğümüz durumun baş sebebidir. Cehalet, ilkellik, taklitçilik, akıldan feragat hep bu zihniyetin alametleridir. Bunlar yüz sene uğraşsak da Kur’an’ı anlayamayız diyecek kadar iki yüzlü bir tevazu gösterirler, fakat sonra Kur’an`ın yerini alacak, anlaşılır rehber kitaplar yazarlar!. Şeyh Hazretleri denilen kişiler, Kainatın yaratıcısının kendi kelamını kolaylaştırdığı konusundaki sözlerine güvenseydiler, kısacası Kur’an`ı anlayabileceklerine ihtimal verseydiler, Allah`ın izniyle anlayabilirlerdi. Ne var ki Kur’an`ı anlayamayacaklarına dair verdikleri ilk taassubi kararla zaten kendilerini layık oldukları anlayışsızlığa mahkum etmişlerdir. Şunu belirteyim ki; Kur’an`ı anlamıyorum demek başkadır, anlayamam demek başkadır. Hele hele kendisi anlamadığı için başkalarını da anlamamaya çağırmak çok daha başkadır. Birincisi cehalet, ikincisi delalet, üçüncüsü ise ihanettir. ”

Allah`ın kitabı olan Kur’an`ın yanına insanların yazdığı kitapları koyarak din oluşturanlar, dinin katıksız şekilde Allah`a ait olmasının gerekliliği ile çelişirler. Kur’an tüm insanlığa hitap eder, eğer anlaşılmaz olsaydı anlayacak olan birkaç kişiye hitabı gerekmez miydi? Elbette din de, Kur’an da hem anlaşılır, hem de kolaydır. Uydurulmuş din ise zorluklarla doludur. Bu halleriyle birçok kişi, ruhbanlık uydurup, ona da uymayan Hıristiyanlar`a benzemektedirler. (Bkz Hadid 27)

“…. Allah kimseye gücünü aşan bir sorumluluk yüklemez. ”Bakara 286
“…. Allah size zorluk çıkarmak istemiyor. Ancak sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor ki şükredebilesiniz. ”Maide 6
ALINTIDIR…

Yazar : Y@ş@r

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website