ŞEYTANDAN UZAK KALMANIN İLACI KUR’ANDIR.


Değerli okurlar Yüce Allah bizlere şeytanı tanıtırken kötülük çağrıştıran bir varlıktan bahsetmektedir. Bu kötülük yanlısı varlık aslında insanoğlunun içindedir. Bizler bu varlıktan nasıl uzak dururuz derseniz bunun ilacı Kur’andır. Yüce Allah’ın kelamına sarılanlara şeytanın tesir gücü yoktur. Sizleri bu konuda az da olsa bilgilendirmek istiyorum. Bakınız Yüce Allah insanoğlunu bilgilendirirken şeytanı ayrı bir varlık olarak göstermesinin hikmeti insanların bunu daha iyi kavramaları açısından onların anlayabileceği bir dil kullanmıştır. Bunu nerden biliyorsunuz diye sorarsanız bunu Kur’anı çok iyi anladığınız zaman göreceksiniz. Mesela, Yüce Allah bizlere cehennemi tanıtırken ateşle her türlü işkence yapılan bir mekân olarak tanıtmaktadır. Sıcağın ve ateşin ne olduğunu bilen insanoğlu bunu hemen rahatlıkla kavrayabiliyor hem de hissedebiliyor. Mesela cennetten bahsederken koyu gölgeliklerden ve yemyeşillikler içinde buz gibi soğuk suların aktığı güzelliklerle donatıldığı bir yerden bahsetmektedir. Bu insanoğlu için özlem duyduğu bir yerdir. İnsanların yaptıkları tüm işlerde iki meleğin, onların sağ ve sol omuzlarından denetlediğini bizlere bildirerek, yaptığımız her iyiliği ve her kötülüğü de denetlediğini haber vermektedir. Yani anlayacağınız Yüce Allah hep bizim anlayıp kavrayacağımız dili kullanmaktadır. Eğer Kur’an şu anda inmiş olsaydı Yüce Allah bizleri gizli kamerayla denetlediğini bildirirdi. O zamanın toplumun gizli kameranın ne olduğunu kavraması güç olurdu. İşte Yüce Allah bizlere mesaj verirken tam olarak anlayabilmemiz için bu dünyada bizim bildiğimiz örneklerden bizleri bilgilendirmektedir. Asıl cennet ve cehennemin ne olduğunu bilmiyoruz tek bildiğimiz cehennemin çok kötü bir yer olduğunu cennetin de çok güzel bir yer olduğunu anlayabiliyoruz. İşte şeytan denen varlık buna benzemektedir. Yüce Allah bunu çok iyi kavrayabilmemiz için, şeytanı ayrı bir varlık olarak bizlere tanıtması bunun içindir. Anlayacağınız şeytan kötü tarafımızın bir parçasıdır. Bunu şu ayetlerden daha net anlayabiliyoruz.

Şeytan dedi ki beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki bende onları saptırmak için senin dosdoğru yolunun üzerinde elbette oturacağım.

Sonra (pusu kurup) onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükreden (kimse) ler bulmayacaksın.

Allah dedi ki Yerilmiş ve kovulmuş olarak çık oradan. And olsun, onlardan sana kim uyarsa sizin, hepinizi cehenneme dolduracağım. Araf. 7. 16. 17. 18.

Bu ayetlerden de anlaşılıyor ki Şeytan denen varlık insanlarla beraber vardır. Onları kötü yola götürmek için didinip duracaktır. Bu ise kötü tarafımız olan kötü düşüncelerimizin bir ürünüdür. Yüce Allah bu ayetlerle bizlere çok güzel mesaj vermektedir. Kötü düşüncelerine yenik düşenlerin şeytana hizmet ettiklerini bilmelerini bizlere bildirmektedir. Bizim burada bunu çok iyi düşünmemiz gerekir. Bu ayrı bir varlık olarak gösterilen şeytanın bize hüküm edip etmemesi de yine bizim anlayışımıza bağlı olduğunu bilmemiz gerekir. Yüce Allah başka bir ayeti kerimde şeytanın Yüce Allah’a tam bağlı olanlara hüküm süremeyeceğini bizlere şöyle bildirmektedir.

Gerçek şu ki; şeytanın, inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hâkimiyeti yoktur. Nahl. 16/99

Yüce Allah bu ayetle şeytan denen kötü varlığın hakiki iman sahiplerine tesir gücünün olmadığını bildirerek. İşte ayette görüldüğü gibi Allah’a tam bağlı olanlardan şeytanın tesir gücü yoktur. İşte müslüman olmanın avantajı burada kendini göstermektedir. Yüce Allah müslümanları bu konuda uyararak Şeytan denen kötülük yanlısı düşüncelerden kurtulmaları için Kur’anı okuyup anlayarak ancak ondan uzak kalacaklarını bildirerek Kur’anın yolunu tercih etmelerini emretmiştir. Buna uyan yani Kur’anı rehber edinen müslümanlara şeytanın tesir gücü yoktur. Şeytan, Kur’an ehlisine asla zarar veremez. Şeytan sadece yoldan çıkan din diye ideolojilerin pençesine esir düşenlere ve dünyanın menfaatine kendisini kaptıranlara bu yolda kötülüğü kabullenen insanlara hükmeder.

Saygılarımla
Haydar Akgeyik

Yazar : haydar akgeyik

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website