Zina ve Recm

Hadis:

Hz. Ömer (ra)`i hutbe verirken dinledim. Şöyle demişti: “Allah Teala hazretleri Muhammed (sav)`a hak (din ile) gönderdi ve O`na Kitaba indirdi. Bu indirilenler arasında recm ayeti de vardı! Biz bu ayeti okuduk ve ezberledik. Ayrıca, Resulullah (sav) zina yapana recm cezasını tatbik etti, ondan sonra da biz tatbik ettik. Ben şu endişeyi taşıyorum: Aradan uzun zaman geçince, bazıları çıkıp: “Biz Kitabullah`da recm cezasını görmüyoruz (deyip inkara sapabilecek ve) Allah`ın kitabında indirdiği bir farzı terkederek dalalete düşebilecektir. Bilesiniz, recm, kadın ve erkekten muhsan olanların zinaları, -delil veya hamilelik veya itiraf yoluyla- sübüt bulduğu takdirde, onlara tatbik edilmesi gereken Kitabullah`da mevcut bir haktır. Allah`a kasemle söylüyorum, eğer insanlar: “Ömer Allah Teala` nın kitabına ilavede bulundu” demeyecek olsalar, recm ayetini (Kitabullah`a) yazardım. ”

KUR`AN DİNİ İSE BUDUR

[024. 002] [DI] Zina eden kadın ve erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Allah`a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah`ın dini konusunda o ikisine acımayın. Onların ceza görmesine, inananlardan bir topluluk da şahit olsun.

Yukarıdaki yazıdan sonra eksik olduğunu düşündüğüm bir açıklamayı yazmanın zaruri olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kur`andaki İslam daha önce hadislerden müteşekkil akla uymayan kurallar yüzünden bir çok gencin neredeyse ateist olmasına, hatta çoğunun olmasına sebep olmuştur. Özellikle 1990 lı yılların sonu 2000 li yılların başlarından itibaren Kur`andaki İslam`ı benimseyen gençlerin sayısı inanılmaz bir hızda artış göstermiştir. Bu sebepten dolayı bir takım ayetler veya konular yazdığımızda nüanslara ince detaylara eğilmek gerekiyor ki, akılcı bakan gençlerin kafalarında soru işareti kalmasın. Recm konusunda 100 sopanın içeriğini bilmeyenlere 100 sopa her ne kadar recm gibi ürküten, akıl dışı veya çok ağır gelmese de yinede ağır bir ceza gibi görünecektir. Fıtrat doğruyu emreder aslında ama çoğu kez hakkında bilgi sahibi olmadığımız hususlarla kalben fıtri çatışmaya gireriz. Neyse asıl mevzuya dönelim.

ا ل ز ّ َ ا ن ِ ي َ ة ُ و َ ا ل ز ّ َ ا ن ِ ي ف َ ا ج ْ ل ِ د ُ و ا ك ُ ل ّ َ و َ ا ح ِ د ٍ م ِ ن ْ ه ُ م َ ا م ِ ا ئ َ ة َ ج َ ل ْ د َ ة ٍ و َ ل َ ا ت َ أ ْ خ ُ ذ ْ ك ُ م ْ ب ِ ه ِ م َ ا ر َ أ ْ ف َ ة ٌ ف ِ ي د ِ ي ن ِ ا ل ل ّ َ ه ِ إ ِ ن ْ ك ُ ن ْ ت ُ م ْ ت ُ ؤ ْ م ِ ن ُ و ن َ ب ِ ا ل ل ّ َ ه ِ و َ ا ل ْ ي َ و ْ م ِ ا ل ْ آ خ ِ ر ِ و َ ل ْ ي َ ش ْ ه َ د ْ ع َ ذ َ ا ب َ ه ُ م َ ا ط َ ا ئ ِ ف َ ة ٌ م ِ ن َ ا ل ْ م ُ ؤ ْ م ِ ن ِ ي ن َ

ج ل د: Sopa, değnek vs. bir şey ile vurmak-dövmek, cilt-deri, (kitabı) ciltlemek, (bir şeyi) dondurmak, sabretmek… vb. anlamlarına geliyor. Peki neden darbetmek/vurmak yani ض َ ر َ ب َ kelimesi veya ل َ ك َ أ َ = (Kırbaç ile vurmak) kelimesi kullanılmamış da özellikle CLD (CiLD/deri/ten) kelimesi kullanılmıştır. Şayet amaç zina işleyen şahış veya şahısları döve döve komaya sokmak: yani gerçekten sağlığından edecek kadar yada 100 sopa vuruşuyla ölene kadar dövmek arzulanmış olsaydı, ض َ ر َ ب َ veya ل َ ك َ أ َ kelimesi kullanılabilirdi. Fakat demek ki: Alemlerin Rabb`i/Efendisi/Terbiye edicisi sopayla hastanelik olmalarını değil belli bir topluluk önünde kötü bir iş yaptıklarını sembolik sadece CiLDe değecek şekilde (kas ve kemiğe etki etmeyecek hafiflikte) bir vuruş önermiş.

Bunu bizim anlayacağımız ve misallendireceğimiz boyuta indirgersek, Kur`an diyor ki: Bakın ey zina edenler Allah`ın çok çirkin dediği ve yasakladığı bir fiili işlediniz. Bunun bir yaptırımı var. Bu yaptırım şudur: Toplum önünde sembolik sopa yiyeceksiniz canınız pek yanmayacak ama sizi seyredenler hangi kabahati işledinizi bilerek sizi seyrettikleri için onlar önünde olmanın verdiği rencide oluş ve utanma duygusu sopanın çok daha ötesindedir. Ama sonunda bu ceza gibi görünen bu celde aslında yinede RAHMAN olanın verdiği hikmetli bir cezadır. Çünkü Rahman olan bu ceza yöntemiyle, size merhamet ederek yeniden aynı fiili işlememenizi hedeflemiştir

Yazar : bahadır uysal

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website