ANKEBUT SURESİNDEKİ İNANILMAZ ENLEM-BOYLAM MUCİZELERİ


Ankebut suresinde böylesine açık ve net bir mucizenin olabileceğine inanamayacaksınız.

Ankebut suresinin sure numarası 29 dur. Bu surenin 38. ayetinde Semud ve Ad kavminden bahsedilerek, onların yaşadıkları yerler hakkında beyanda bulunulduğu ve açıklama yapıldığı belirtilmektedir. İster istemez tam bu ayette bu kavimlerin yaşadığı yerler hakkında açıklama yapıldığının belirtilmesi, bu yer belirlemenin bir çeşit navigasyon koordinatıyla gerçekleşebileceğini düşündürdü. Dünya üzerinde bildiğiniz üzere ancak paralel ve meridyenlerle (enlem-boylam) bir yer belirleme mümkündür. Bunun için iki veri gereklidir: Enlem ve boylam değerleri.

Kuran-ı Kerim’deki ayetlerin de bir koordinatı bulunur. Bunlar o ayetin Kuran’ın neresinde olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Tahmin edeceğiniz üzere Ankebut suresi 38. ayetin koordinatı olan (29: 38) verilerini enlem –boylam değeri olarak uyarladığımızda ortaya çok şaşırtıcı bir mucize çıkmaktadır. Gerçekten de 29. Kuzey paraleli ile 38. doğu meridyenin birleştiği nokta, ayette geçen kavimlerin yaşadığı bölgeye isabet etmektedir. Semud kavmi, Ad kavminin devamı olan bir toplumdur. Ad kavmi helaka uğradıktan sonra ilk yaşadıkları bölge olan Arabistan Yarımadasının güneyinden, kuzeye göç etmişler ve Semud kavmini oluşturmuşlardır. Aynı bölge bu bakımdan Ad ve Semud’un yaşadığı yerlere karşılık gelmektedir. Aynı şekilde 36. ve 37 ayetlerde bahsedilen Medyen kavminin yaşadığı bölge de tam olarak 29. paralel ile 36. Ve 37. meridyenlerin birleştiği yerlere karşılık gelmektedir. Üstelik Semud kavmnin yaşadığı yerle ilgili olarak Medine (Hicaz) ile Şam arasındadır deniyor ve Medine ile Şam arasına bir doğru çizdiğimizde tam orta noktası 29. kuzey paraleli ile 38. doğu meridyeninin kesiştiği noktaya rastlıyor. Bu coğrafi bölgelerin haritaları ve haritalar üzerindeki enlem-boylam gösterimleri ilgili çalışmada kaynaklarıyla birlikte mevcuttur.

Bunlarla da bitmiyor. Lut Gölü’nün coğrafi konumu ve Hz. Musa’nın denizi yardığı tahmin edilen bölgelerin de koordinatları sure ve ayet numaralarıyla işaretlenmiş.

Neden kuzey paralelleri ve doğu meridyenlerinin esas alınması gerektiğinin de çok basit bir açıklaması vardır. Sure ve ayet numaraları doğal olarak pozitif tamsayılardan oluşmaktadır. Koordinat düzleminde her iki unsurun da pozitif olduğu bölge (+x, +y), dünya haritasına uyarlandığında kuzey paralelleri ile doğu meridyenlerine karşılık gelmektedir. (Ekvatoru x- ekseni, 0 derece boylamını da y- ekseni olarak varsayıyoruz. )

Ayrıca neden Ankebut?… Ankebut örümcek anlamına gelir. Surenin bir ayetinde örümceğin evinden bahsedilir ve sure adını bu ayetten alır. Örümceğin evi, bilindiği üzere örümcek ağındandır. Örümcek ağı şekil itibariyle doğadaki yapılar içerisinde paralel ve meridyenlere en çok benzeyenidir. Üstelik El-Ankebut kelimesi teknik bir terim olarak, lehva üzerindeki şebeke ( ağ, örgü, ızgara) anlamına gelmektedir. Tıpkı bir haritanın üzerindeki enlem- boylam çizgileri gibi…

Daha ne kadar açık bir mucize bekleyebiliriz ki…

www. yenimucizeler. com

BU VE DİĞER BİRÇOK MUCİZENİN İNSANLIĞA DUYURULARAK İSLAM İNANCININ YAYILMASINA KATKIDA BULUNMANIZI RİCA EDERİM…

EĞER MESAJIMI OKUDUYSANIZ KISA BİR YORUM GÖNDERİRSENİZ SEVİNİRİM..

ALLAH`A EMANET OLUN..

Yazar : Tarık Taşpınar

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (5)
Leave a reply

Name (required)

Website