Peygamberimiz, milliyetçi miydi?

Peygamberimiz, milliyetçi miydi?

Ateistlerin İslam’a ve Peygamberimize yönelik eleştirilerinden biri de “Peygamberimizin milliyetçi olduğu” iddiasıdır. Peki bu iddia gerçekten doğru mudur?

Bu soruya cevap vermek için önce milliyetçilik kavramının nasıl tanımlandığına daha sonra da Peygamberimizin hayatına bakmak gerekiyor.

Önce milliyetçiliğin tanımıyla başlayalım. Türk Dil Kurumu’nun güncel sözlüğünde milliyetçiliğin tanımı şöyledir: “Maddi ve manevi açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusçuluk, ulusalcılık, nasyonalizm.”

Milliyetçiliğin tanımını verdikten sonra şimdi de Peygamberimizin yaşamına bakalım. Peygamberimiz hayatı boyunca sadece Allah’ın kelamı olan Kuran’a uymuş ve Kuran’ı uygulamıştır. Bu durum Kuran’da şöyle geçer:

“De ki: Ben sadece vahye uyuyorum.” (Ahkaf Suresi, 9. Ayet)

Peygamberimizin etnik kökeni Arap’tır.

Etnik kökenlerle ilgili Kuran’da yer alan ayet şöyledir:

“Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da Allah’ın ayetlerindendir. Bunda, ilim sahipleri için elbette ibretler vardır.” (Rum Suresi, 22. Ayet)

Kuran’da ve Peygamberimizin hayatında Arapları yüceltici hiçbir ifade ve uygulama bulunmamaktadır. Bundan dolayı, Peygamberimiz milliyetçi değildir. Başka bir deyişle Peygamberimiz, sözlükte milliyetçiliğin eş anlamlısı olarak kullanılan ulusçuluk, ulusalcılık, nasyonalizm gibi kelimelerle de ifade edecek olursak; Peygamberimiz ulusçu değildir, ulusalcı değildir, nasyonalist değildir.

Ayrıca milliyetçiliği savunan biri; Sırbistan’da doğmuş olsa Sırp milliyetçisi, Ermenistan’da doğmuş olsa Ermeni milliyetçisi, Yunanistan’da doğmuş olsa Yunan milliyetçisi olacaktı. Zaten milliyetçilik, dürtüsel temeller üzerinde yükselmiştir, doğada da görülmektedir. İnsanın ise doğadaki canlılardan farkı aklıyla hareket edebilmesidir.

Bundan dolayı, Peygamberimiz ne peygamberliği öncesinde ne de peygamberliği sırasında hiçbir şekilde milliyetçi söylem ve uygulamada bulunmamıştır. Ateistlerin “Peygamberin milliyetçi olduğu” iddiası temelsizdir.

Yazar: Yılmaz Öztürk


About the Author
Author

Editor 1

Leave a reply

Name (required)

Website