Ebu Hureyre ve Horoz, Eşşek, Öküz….

Hayvanlara değinmek istiyorum. Maalesef bu ümmete bir takım hadisler sahih denilerek yutturulmuş, ve dahi akıl etmeyi yasaklamış olan bu zihniyet, bu tür hadisleri eleştirenlere ” zındık, kafir” diyerek onları yermeye çalışmışlardır.

Onlara göre, bir farenin deve sütü içmemesi, buna rağmen koyun sütü içmesi bir işaretdir. Bu söze siz de mi şaşırdınız? Şaşırmayın,
peygamberin ( haşa) güya ağzından çıkmış bir hadisdir bu.

Buyurun ispati:
Ebu Hureyre`den (r. a. ) bildirildiğine göre:
Allah Resulü (a. s. ) şöyle buyurmuştur: “İsrail oğullarından bir ümmet kaybolmuştur. Ne yaptığı bilinmiyor. Ben zannetmem ki o ümmet fareden başka bir şey olsun. Görmez misiniz? O, kendisi için deve sütü konulduğunda içmez de koyun sütü konulduğu zaman onu içer. ”

Sahih-i Müslim`deki hadis numarası: 5315

Yani Yahudiler fare olmuş, onun için deve sütü içmezlermiş! Şimdi biri şurdan çıkıp da bundan Reenkarnasyon çıkarırsa ne diyeceksiniz adama? Hiç lami cimi yapmayın, bal gibi de reenkarnasyon çıkar bu hadisden.

***
Acaba bir Horoz niye öter? Yok yani derdi ne ki ötüyor? Yahut bir Eşşek niçin anırır? Peygambere atfedilen hadislerde bunlara da cevap bulabilirsiniz:

Ebu Hureyre`den (r. a. ) bildirildiğine göre:
Hz. Peygamber (a. s. ) şöyle buyurmuştur: “Sizler horozun ötmesini işittiğiniz zaman Allah`ın fazlından isteyiniz. Çünkü o melek görmüştür. Merkebin anırmasını işittiğinizde de şeytandan Allah`a sığınınız. Çünkü o şeytan görmüştür. ”

Sahih-i Müslim`deki hadis numarası: 4908

Eşşek Şeytanı gördüğü için anırıyormuş?! Böyle saçma sözlerle insanların beyinlerini uyutan ruhban sınıfı acaba yarın Ruz-i Mahşer`de nasıl hesaptan kurtulacaklardır ?

Ayrca Öküz ve Kurtların konuştuğunu biliyor muydunuz? Evet evet konuşurlarmış:

Ebu Hureyre (r. a. ) anlatıyor:
Allah Resulü (a. s. ) şöyle buyurmuştur: “Vaktiyle bir adam, üzerine yük yüklediği öküzünü götürürken, öküz ona dönerek: Ben bu iş için yaratılmadım. Lâkin ben ancak çift sürmek için yaratıldım, dedi” buyurdu. Bunun üzerine insanlar, öküz konuşur mu? diye şaşkınlık ve dehşetle: Sübhanallah! dediler. Allah Resulü: “Ben buna inanıyorum, Ebu Bekr ile Ömer de” buyurdu.

Ebu Hureyre`nin dediğine göre Allah Resulü şöyle buyurdu: “Bir çoban, koyunlarının içinde bulunurken sürüye bir kurt saldırdı ve koyunlardan birini alıp götürdü. Çoban da onu takip etti ve nihayet koyunu kurtardı. Bunun üzerine kurt çobana dönüp: Bu koyunlara yırtıcı günde, benden başka çobanları olmadığı günde kim bakacak? dedi. ” Cemaat: Sübhanallah! dediler. Bunun üzerine Allah Resulü: “Ben buna iman ediyorum, benimle birlikte Ebu Bekr ve Ömer`de “buyurdu.

Sahih-i Müslim`deki hadis numarası: 4401

Ayrıca bir şeye dikkat ettiniz mi? Bu üç saçma hadisi rivayet eden kim? Kim olabilir Ebu Hureyre, nedense genelde hep ondan çıkar bu tür hadisler.

Maalesef işte bu tür hadisler uydurularak Islam yozlaştırılmıştır. Bu tür hadislerin cemi cümlesini Kuran`a sunmadan kabul etmek sakıncalıdır. Kuran`a sunalım, kuran`dan onay alırsanız sorun değil, alamazsanız hiç gözünün yaşına bakmadan atın bu hadisleri bir kenara.

ALLAH bizi tek bir kitaptan sorguya çekecektir, ve tek bir kitap Farz kılınmıştır.
O kitap Kuran-ı Kerim`dir.

Saygılarımla

Yazar : Mustafa Çelebi

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website