EVRENDEKİ DÜZEN VE TASARIMIN BİZLER İÇİN ÖNEMİ

Dünyada ve evrende belirli bir düzenin ve kuralların olduğuna dair düşünceleri düşünce tarihinin ilk dönemlerinden itibaren görmekteyiz. Eski dönemlerde bunun tersini düşünen kişiler olmakla beraber şu anda bilimin oluştuğu durum gerek dünyadaki fiziksel olayların gerekse evrendeki gezegenler, yıldızlar ve tüm diğer varlıkların hareketlerinin belirli bir düzene ve fizik yasalara tabi olduğunu açık biçimde göstermektedir.


Bu düzen sadece evreni ve dünyamızı değil aynı zamanda bizlerin hayatını da kargaşadan kurtarmakta ve dünyayı bizler için yaşanılır kılmaktadır. Evrendeki bu düzen ve tasarım bize Allah’ın varlığı için en önemli delillerden birini oluşturmakla beraber inananların Allah’a şükretmelerini gerektiren konulardan birini oluşturmaktadır. Allah dünyada ve evrende kurduğu düzen ve doğa kanunlarıyla dünyayı adeta insanlar için yaşanılır bir şekilde dizayn etmiştir. Muhakkak ki evrende belirli bir düzen ve fizik yasalarının olmaması bizler için hayatı çekilmez hale getirirdi.

Allah sadece bu dünyayı ve evreni bizler için yaşanılır kılmakla kalmamış son vahyi olan Kuran’da da bu gerçeğe işaret etmiştir. Bizlere düşen Allah’ın Kuran’daki ve evrendeki ayetleri – delilleri üzerine araştırmak düşünmek ve bolca şükretmek Allah’ın bizlere verdiği nimetlere layık hayırlı kullar olmaktır.

49. Şu bir gerçek ki, biz her şeyi bir ölçüye göre/bir kaderle yarattık.
54 – Kamer Suresi

Yazar : ferhat

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website