Kerahat Vakti Yalanları

Saygıdeğer Kuran Dostu Allah`ın emrettiği yolda ilerleyen Dünya ve Ahiret Kardeşlerim.


Sizlerle Allah`ın emrettiği namazın kılınamaması gerekilen zamanlar adı altında kısaca Kerahat Vakitleri ni bizlere akataran ve söylediklerini koşulsuz kabul eden milyonlarca kardeşimize sözde yol gösterici olan kulların bizleri nasıl zehirlediklerini, nasıl bir günah işlediklerini ve eğer düşünmezsek bizlerinde zan altında kalacağı bu yalanlarından bahsetmek istiyorum.

Sahabiden Ukbe b. Amir r. a. şöyle anlatmıştır:

Rasulullah s. a. v. üç vakitte namaz kılmamızı ve cenazemizi defnetmemizi yasakladı. Bu vakitler:
* Güneş doğmaya başladığı andan yükselinceye kadar.
* Öğleyin güneş tepe noktasına gelince, batıya meyledinceye kadar.
* Güneş batmaya meylettiği andan batıncaya kadar.

Müslim, Müsâfirîn 293; Ebû Dâvud, Cenâiz 55; Tirmizî, Cenâiz 41, Nesâî, Mevâkît 31. Konuyla ilgili diğer hadisler ve açıklamalar için bk. İbrahim Canan, Hadis Ansiklopedisi, c. 7, s. 427-446.

Yukarıda görüldüğü gibi Müslim, Tirmizi gibi insanlar bu durumu kabul etmiş ve Kuran-ı Kerim`de yazılanları yalanlamıştır.

Sayın Arkadaşlar

Öncelikle kendi kendi kendimize bir soru soralım Peygamberimiz Hz. Muhammed (S. A. V)sizce Dünya üzerinde herhangi bir vakit insanları namaz kılmaktan alıkoymak için bir söz, hadis söylermi?

Bu yukarıda belirtilen zamanların dünya üzerinde olmadığı hiç bir an yoktur. Yani dünya üzerinde her an biryerlerde güneş doğar, en tepede olur ve batar.

Yüce Allah`ımız kullarını namaz kılmaktan sadece aşağıdaki ayet çerçevesinde men etmiştir.

Nisa Suresi 43. Ayet
Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de -yolcu olmanız durumu müstesna- cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız, veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup, su da bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelip, (niyet ederek onunla) yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah, çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

Açık ve net milyonlarca insanı arkasından sürükleyen kendini bilmez bazı insanlar malesef Kuran-ı Kerim Ayetlerini hiçe sayarak ortaya “Bunlar Peygamberin Sözüdür” diyerek Hem Yüce Allah`ımıza hem Sevgili Peygamberimize hemde Allah yolunda ilerleyen kullarına hakaret etmiştir, yalan söylemiştir.
Aşağıdaki ve bunun benzeri birçok ayette zaman açısından ne olursa olsun Yüce Allah`ı anmamız emrediliyor.

Azhap Suresi 42. Ayet
Ve O`nu sabah akşam tesbih edin.

Yüce Allah`ımız böyle saptırmaların olacağını bize aktarmış ve bunlara uymadan sadece ona uymamız gerektiğini bir çok yerde vurgulayarak Kutsal Kitabımız Kuran`da herşeyi açıklamıştır.

Hud Suresi 1. Ayet
Elif. Lâm. Râ. (Bu sana indirilen), hikmet sahibi (ve) her şeyden haberdar olan (Allah) tarafından âyetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir kitaptır.

Kaf Suresi 9. Ayet
O hâlde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbini hamd ederek tespih et.

Yukarıda anlatmaya çalıştığım bu örnek dahi bizleri yalan dolanla dinimizden koparıp alan Hoca Şeyh Vb. İnsanların bizlere ne kadar zarar verdiklerini kanıtlamaya yeter.

Artık Yüce Allah`ımızın ve Sevgili Peygamber`imizin bizlere Kuran-ı Kerim ile bildirdiği kurallar çerçevesinde güzeller güzeli Dinimizi yaşamanın zamanı gelmedi mi? Artık okumanın, araştırmanın kulaktan dolma sözleri bir kenara atmanın vakti gelmedi mi?

Alak Suresi
Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir. Gerçek şu ki, insan kendini kendine yeterli görerek azar. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir. Namaz kılarken bir kulu men edeni gördün mü? Ne dersin, o doğru yolda ise yahut takvâyı emrediyorsa? (Bu adam) Allah`ın, (yaptıklarını) gördüğünü bilmez mi! Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), o yalancı, günahkâr alından (perçemden) yakalarız (cehenneme atarız). O, hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın. Biz de zebânîleri çağıracağız. Hayır! Ona uyma! Allah`a secde et ve (yalnızca O`na) yaklaş!

Saygılarımla
Mustafa Korkut

Yazar : M.Korkut

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (7)
Leave a reply

Name (required)

Website