KURAN’DA AKLIN ÖNEMİ VE TUTARLILIK

Kuran’ın Allah’ın vahyi olup olmadığı Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasındaki temel tartışmadır. Kuran’ın Allah’ın sözü olup olmadığı gerek Kuran ayetlerinin mantıkla, bilimsel ve tarihsel verilerle uyumluluğu gerekse Kuran ayetlerinin kendi içindeki tutarlılığı açısından değerlendirilmektedir. Kuran ayetlerinin akılla uyumluluğu, modern bilimsel verilerle çelişmemesi dahası son yüz yıllarda ortaya konan bir takım bilimsel verilere 14 yüzyıl önceden değinmiş olması çeşitli araştırmacılarca vurgulanmıştır.


Yukarıda belirttiğimiz Kuran ayetlerinin akılla, mantıkla ve modern bilimle uyumluluğu kadar çeşitli Kuran ayetlerinde aklın, düşünmenin, insanın aklını kullanmasının öneminin vurgulanması, Kuran’ın çelişkisiz biçimde indirilmesinin vurgulanması da son derece önemlidir. Aşağıdaki ayet buna güzel örneklerden biridir;

1. Hamt o Allah`a ki, kuluna Kitap`ı, kendisinde hiçbir eğiklik ve çelişme yapmaksızın indirdi.
2. Katından dosdoğru gelen açık bir söz olarak indirdi onu. Ki, zorlu bir iş ve oluş konusunda uyarsın ve barışa yönelik hayırlı ameller sergileyen müminlere, kendileri için güzel bir ödül öngörüldüğünü muştulasın…
18 – Kehf Suresi

Yukarıdaki ayeti Kuran’ın indirildiği Arap toplumunun durumu ile beraber değerlendirmekte fayda vardır. O günkü Arap toplumu aklın, bilimin, düşünmenin ön planda olmadığı felsefi düşünce tarzının gelişmediği bir toplumdur. Milattan önce 6. yüzyılda Eski Yunan’da gelişmeye başlayan felsefi düşüncenin herhangi bir benzeri ya da etkisi Kuran’ın indirilmeye başladığı dönemde Arap toplumunda kesinlikle söz konusu değildir. Kuran’ın bu şartlar altında aklı kullanmaya önem vermesi dahası insanlara bunu emretmesi ve yukarıdaki ayetlerde belirtildiği gibi Kuran’da hiçbir çelişkinin olmadığını vurgulaması da çok manidardır. Dahası Kuran’ın indirilmesinin tamamlanmasını takip eden yüz yıllarda İslam coğrafyasında gerek felsefi düşüncede gerekse bilimsel çalışmalarda önemli sıçrama olduğu aşikârdır.

Müslümanların bu dünyada da ahirette de mutlu olmaları kendilerine yakışır biçimde yaşamaları ancak Kuran’ı rehber edinmekle mümkündür. Kuran bize dinde tek kaynak olarak kendisini gösterirken diğer yandan sıkça da aklını kullanan insanlar olmamızı emreder. Allah bizlerin Kuran’da emrettiği gibi Kuran’ı rehber edinen ve aklını kullanan kullardan olmamızı nasip eder inşallah.

Yazar : ferhat

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website