KUTTUBİ SİTTE

Sahih-Güvenilir kabul edilen, sünni mezhep mensuplarının baş tacı ettiği Kuttubi Sitte olarak bilinen hadis kitaplarında bulunan hadislerden muhteşem! Birkaç örnek:


** ‘‘Namaz kılanın önünden bir maymun, siyah bir köpek, domuz, yahudi veya bir kadın geçerse namazı geçersiz olur.. ’’ (Buhari 8/102 Hanbel 4/86)

** ‘‘Cehannemi çoğunlukla kadınlar dolduracaktır. Kadınlar zeka ve dinde eksiktir.. ’’ (Müslim34/132 Tirmizi 6/2613)

** Hz. Peygamber savaşta kadın ve çocuklarının öldürülmesine izin verdi.. (Buhari, Cihad/146)

** Allah ahirette Peygamberlere kimliğini kanıtlamak için bacağını açıp baldırını gösterir. (Müslim – İman 302, Buhari 97/24, 10/29, Hanbel 3/1)

** ‘‘Allah benimle görüştü ve el sıkıştı. Elini iki omuzum arasına koydu. Öyle ki parmaklarının soğukluğunu iki göğsüm arasında hissettim.. ’’ (Hanbel 5/243)

** ‘‘Dinini değiştireni öldürün.. ’’ (Buhari 12/1883)

** ‘‘Sizden birisi cinsel münasebette bulunduğu zaman eşinin cinsel organına bakmasın, zira cinsel organa bakmak körlüğe sebep olur.. ’’ (Feyzul Kadir 1-326)

** ‘‘Kadınlar arasında iyi kadın, yüz tane karga arasında alaca bir karga gibidir. ’’ (Buhari 9/1391)

** ‘‘Eğer erkeğin tepesinden tırnağına kadar cerahat aksa, kadın da bunları ağzı ile temizlese, yine de erkeğin hakkını ödemiş olmaz.. ’’ (İbn-i Hacer el Heytemi 2/121)

** Muhammed 30 erkeğin cinsel gücündeydi.. (Buhari)

** ‘‘Bütün siyah köpekleri öldüreceksiniz, çünkü onlar şeytandır.. ’’ (Hanbel 4/85)

** Ureyne ve Ukeyle kabilelerinden bir gurup peygambere geldi ve peygamber onlara deve sidiği içmesini önerdi. Daha sonra, peygamberin çobanını öldürdükleri için peygamber, onları bağlayıp gözlerini dağladı, ellerini ve ayaklarını kesti ve çölde sussuz ölmeye terketti. ( Buhari 56/152 Hanbel 3/107)

** Ölüm meleği (Azrail) Musa’ya gelerek: “Rabbine icabet et” dedi. Bunun üzerine Musa ölüm meleğinin gözüne tokat vurarak onu çıkarttı. Melek hemen Allah’a dönerek “Sen beni ölmek istemeyen bir kuluna göndermişsin, o benim gözümü çıkardı dedi. (Müslim10/176)

** ‘‘Evde, at ve kadında kötü şans vardır.. ’’ (Buhari 76/53)

** ‘‘Kadın avrettir, evden dışarı çıkınca şeytan ona musallat olur.. ’’ ( Tımizi 34/43)

** ‘‘İnsanın insana secde etmesi uygun olsaydı, kadının kocasına secde etmesini
emrederdim. ’’ (Tırmizi-32/93)

** ‘‘Zina eden bir maymunu öldürmek için taşlayan bir maymun kabilesine rastladım ve onlara yardım ettim.. ’’ (Buhari 63/27)

** ‘‘Dünya balığın üzerindedir. Balık başını sallayınca Dünya’da depremler olur.. ’’ (İbn-i Kesir Tefsiri 2/29 68/1)

** ‘‘Yer yüzü balığın sırtındadır. Cennete girecekler ilk olarak bu balığın ciğerinden yiyecektir.. ’’ (Buhari 3/51)

** Peygamber öldüğünde zırhı bi r Yahudiye bir kaç kilo arpa karşılığında rehin bırakıldı.. (Buhari 34/14 Hanbel 1/300)

Kur’an’ı Kerim’le ve akıl-mantıkla çelişen bu sözleri Hz. peygamberimize isnat etmek, O’na yapılacak en büyük haksızlıktır, saygısızlıktır..

Yazar : Vedat Akbaşak

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (3)
Leave a reply

Name (required)

Website