MEZHEP ANLAYIŞI KULA KUL OLMAKTIR.


Dinlerini parça parça edip, gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah`a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Enam. 6/159.

Yüce Allah bizlere böyle emretmektedir. Dinlerini parça parça edenlerle senin hiçbir ilişiğin kalmamıştır, diye emretmektedir. Maalesef bunu tam olarak anlamak istemeyenler kulaktan dolma bilgilerden yola çıkarak mezheplerin hak olduğunu ileri sürmektedirler. İşte bu anlayış çok hatalı bir yoldur. Kur`anın olduğu yerde rivayetler geçersizdir. Bu gün müslümanların başına ne geliyorsa Peygamber adına fatura edilen rivayetlerden gelmektedir. Yüce dinimiz öyle bir hale gelmiş ki onu okuyup anlamak yerine başkalarına havale ederek bu külfetten kurtulmaya çalışıyoruz. Allah`tan gelen mesaja bakmaya lüzum görmeyerek imamların şeylerin, saitlerin ve cemaat liderlerinin bizlere telkin ettiği dinle yol almaktayız. Allah`tan daha çok, böyle kimseleri dinin sahibi olarak gören bir toplumdan din adına neyi bekleyebilirsiniz ki. İşte bugüne kadar yapılan tüm kötülüklerin ana kaynağı Kendisini Allah`a yakın görüp diğer insanları Allah`ın düşmanları olarak algılaması sonucu, onları yok ederek Allah`ın gözüne girmeye çalışmalarından kaynaklanmaktadır. İşte dini anlamadan yaşamak bu gibi kötülüklere yol açmak demektir. Bir müslümanın temel görevi ilk evela Yüce Allah`ı çok iyi anlamaktır bunun yolu da Kur`andır. Yüce Allah bizlere nasıl bir kulluk görevi yüklemiştir, bunları tam olarak bilmeden anlamadan din adına yola çıktığımız zaman en büyük yanlışı yapmış oluruz. İşte bu güne kadar yapılan tüm yanlışlardan bunlar görülmüştür. Allah`ı tanımadan anlamadan onun adına ortaya çıkarak din adına insanlara hükmetmeye kalkışmak, Yüce dinimize çok büyük zarar vermektedir. Ne yazıktır ki bu gün bu anlayış çok revaçta görülmektedir. Dine koşanlar işin vehametini bilmeden bu anlayışlara esir olmaktadırlar. Dinin akıl işi olduğunu yok sayan bu anlayış nakil anlayışına hizmet etmektedirler. Dini tam olarak bilmeyen inancına bağlı temiz müslüman kardeşlerimiz bilmeden bu anlayışı benimseyip dini inancını böyle yaşayacağına inanmaktadırlar. Bu anlayışla yola çıkan bir topluma dini anlatmak çok zordur. halbuki Kur`ana gittiğimiz zaman, İslam dininin nakil işi değil akıl işi olduğunu görüyoruz. Yüce Allah bizleri akıl yoluna davet etmektedir Kur`anın bilgisinden uzak olanların bunu anlaması gerçekten çok zordur. Neden çok zordur bunun nedeni gayet açıktır. Çünkü nakille gelen din anlayışında kula kul olma anlayışı hakimdir. Kula kul olma anlayışına hizmet edenlere bunu anlatmak o yüzden zordur. Yüce Allah insanoğlunu yaratırken başkalarına kulluk yapsın diye değil, Allah`a kulluk yapsın diye yaratmıştır. Maalesef bunun bilincine henüz ermemiş müslüman kardeşlerimiz Kula kul olma anlayışına hizmet etmektedirler. İşte bu anlayış bizleri Kur`anın anlayışından çok uzaklaştırmıştır. Kur`andan uzak olmak demek, Yüce Allah`tan uzak kalmak demektir. Yüce Allah başka bir ayeti kerimde bizleri şöyle uyarmaktadır.

Onlar hem insanları Kur’andan men ederler hem de kendileri ondan uzak dururlar. Böylece ancak kendilerini mahvederler de hala düşünmezler. Enam. 6/26.

İşte yüce Allah bizleri Kur`anın yoluna çağırmaktadır. Kur`andan uzak kalan müslüman daima kötülüklerle boğuşur. Kur`anın bilgisinden uzak bir müslüman kime hizmet edeceğini bilmeden yaşar. Onun için bir müslüman baştan Kur`anı kendi dili ile okuyup öğrenmek zorundadır. Çünkü Kur`an insanoğluna yol gösterir. Yüce Allah insanoğluna bu dünyada yaşaması için ona geniş bir alan vermiştir. Bu alanda bize bazı sorumluluklar vermiştir. İşte Kur`an senin bu sorumluluklarının olduğu yerleri sana hatırlatan arkadaştır. Neyi yapıp neyi yapmayacağını sana bildirerek buna senin karar vermeni öğütler. Kur`an okuyup anlayan bir insan işte bu sorumluluk alanlarını çok iyi bilir, ona göre davranmasını öğrenmiş olur. Kur`andan uzak duran bir insanın bunları öğrenmesi çok zordur. Rivayetlerden gelen bilgilerin çoğu Kur`ana uzak kalmaktadır. Bunları din olarak algıladığın zaman din olmaktan çıkar geleneksel kültür olarak karşına çıkar. O zaman sen bu anlayışla bu toplumun çok gerisinden kalmış olursun, onlara efendilik yapman imkansızlaşır, onlara ancak kul köle olabilirsin. İşte Yüce Allah başkalarına kul köle olmayalım diye bizlere bu yüce dini göndermiştir. Bir müslüman bu dünyada onurlu bir hayat sürdürmek için çalışmalıdır. İslam dini ayak bağımız değil, efendi olmamız için gönderilmiştir. Maalesef bunun bilgisine henüz ermemiş olan müslüman kardeşlerimiz dini öyle bir hale getirmişler ki din bugün ayak bağı olarak karşımızda durmaktadır. Bizleri birçok teknolojiden mahrum bırakanlar, din adına bırakmışlardır. Yüce Kitabımız Kur`an işte bizleri bu konuda uyararak daha ileri daha seviyeli bir insan olmamızı bizlere emretmektedir. İnsanlar içinde onurlu ve gururlu yaşayabilmemiz için bizlere yol gösteren bir arkadaştır. Kur`an Kerimi anlamak için kendi dilimizle okumak zorundayız. Çünkü Yüce Allah bizlere emirler verirken geniş bir çerçeve çizer. Bu alanda sana bir sorumluluk verir. Bu sorumluluğun temel taşı da önce insan olmaktır, ve insanca yaşamaktır. Bu dinin temel taşıdır. İkincisi, bilmediğin konulardan sana bazen adres verir, o işin ehline sormanı emreder. Bazen bireye hitap eder, bazen tüm topluma hitap eder, bazen de yöneticilere hitap eder. Bunları tam olarak kavramayan bir insan bireye hitap edeni de topluma hitap edeni de yöneticilere hitap edeni de aynı anlar. İşte bu anlayış bazı anlaşılmazlıkları da beraberinde getirmektedir. Bu anlaşılmazlıklar yetmiyormuş gibi bir de kulaktan dolma bilgileri de buna eklediğin zaman, çık işin içinde çıkabildiğin kadar. Eğitimden tam nasibini almamış toplumların bunu kavraması çok zor olur. İşte bugün müslümanların perişanlığı burada görülmektedir. Yeterince eğitim almamış olan bu kardeşlerimiz din adına başkalarına kul köle olarak yaşamaktadırlar. Kul köle oldukları kimselerin her emrini dinin emri olarak algılamaktadırlar. İşte tüm kötülükler bu anlayışlara hizmet edenlerden ortaya çıkmaktadır. Kur`anın bilgisinden yoksun yaşayanların gerçek dini anlamaları imkânsızdır. Çünkü bizler insan sevgisinin ne olduğunu bilmeden dini yaşamayı bir marifet saymaktayız. Hele bir etrafınıza bakın o gâvur dediğiniz insanlar bile bir kediyi kurtarmak için seferber olmaktadırlar. Bizler ne yapıyoruz din adına mezhepler adına birbirimizi boğazlamağa çalışıyoruz. Din bunun nersinde, Maalesef bu konuda eğitilmeden insanlığın temel kitabını okumadan din adına ortaya çıkmamız sonucu bunlar başımıza gelmektedir. Bunun dinle hiç ilgisi yoktur. Eğer dinle ilgisi olsaydı, İslam dinin ilk emri okumaktır. Okumanın diğer adı eğitimli bilgili olmaktır. Eğitimli bir insan hem merhametli olur hemde dini daha iyi kavrar. Maalesef eğitimden yoksun bu kardeşlerimiz dini anlamadan dine sahip olduğuna inandıkları başkaların güdümünden hareket ederek hem kendilerine hem de başkalarına zarar vermektedirler. İşin vehametinin farkına varmayan bu insanlar hem kendilerini hem de başkalarının hayatlarını karartmaktadırlar. Din adına ortaya çıkarak hem başkalarına hem de kendilerine zarar vermektedirler, halen bunun bilincinde de değiller. Onlara sorsan dini en iyi kendilerin yaşadığını ileri sürmektedirler. Halbuki gerçek din akılla yaşanır. . Akıl insanoğlunu üstün kılma vasıtasıdır. Akıl insanı hem bu dünyada mutlu kılar hem de ahiret hayatında ona güzel bir gelecek hazırlar. Zaten Yüce Allah Kur`anı kerimde akıllı insanları kendine muhatap almaktadır. Akıl deyip geçmemek lazım, akıl Allah`tan gelen mesajın gerçek olup olmadığını denetler. Bu yüzden Akıl hem bu dünyada bize yol gösterir hem de ahirette bize gelecek hazırlar.

Saygılarımla

Yazar : haydar akgeyik

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website