CEHENNEM BU EVRENDE(Mİ) OLACAK

Bazı ayetleri dikkatle okursak aslında kıyametin kopmasının ardından cehennem hayatının da bu evrende olacağını düşünebiliriz. Önce kısaca bilimden bahsedelim. Bilim bize tıpkı Kur`an`da geçtiği gibi evrenin sonunda kendi üzerine çökeceğini, kızarıp iyice yoğunlaşıp ilk yaratıldığı halindeki alev alev haline döneceğini söyler. (Detaylı bilgi için bk. Paul Davies, Son Üç Dakika) Şimdi bilimsel bu gerçekten sonra ayetlere geçelim.


ENBİYA 104 Gün olur göğü, yazı tomarlarını dürer gibi düreriz. İlk yaratılışta başladığımız gibi onu baştan yaparız. Üzerimizde bir vaat olarak biz bunu mutlaka yapacağız.

RAHMAN 37 Gök yarılarak, eriyip kızarmış yağ/kırmızıya boyanmış deri gibi bir gül haline geldiği zaman,

Bakın, bu evren kıyametle beraber ilk yaratılırkenki o Big Bang`in alevli sıcak haline dönecek, sonra da yeniden yaratılacak.

Ahiret burada kurulacak: İBRAHİM 48 O gün yerküre başka bir yerküreye dönüştürülür. Gökler de öyle. Hepsi o Vâhid ve Kahhâr olan Allah`ın huzurunda dikilir.

Cehennem hayatının bu evrende olacağı fikrine şu iki ayet çok güçlü birer delil olarak gösterilebilir:

ARAF 40 Ayetlerimizi yalanlayan ve onlar karşısında büyüklük taslayanlar var ya, gök kapıları açılamayacaktır onlar için ve deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir onlar. Suçluları böyle cezalandırırız biz.

Demek ki bu evren yanıp yıkılmaya başlayınca cennetlikler belki de nurdan enerji bedenleri ile uçup cennete yükselecekler. Ayette cehennemlikler için “gök kapıları açılmaz” denilmiş. Demek ki cennetlikler, açılan gök kapılarından geçip bu evrenden kurtulacaklar, cehennemlikler ise yanıp yılan bu evrende kalacaklar. Zaten cehennem, edebiyatta, mitolojide ve başka yerlerde hep aşağı, yer altında olan bir yer olarak tanımlanır.

Bir diğer ayete bakalım:

TÖVBE 35 Gün olur, cehennem ateşinde onların üzerine lav dökülür de bununla onların alınları, böğürleri, sırtları dağlanır: “İşte egolarınız için yığdıklarınız. Hadi tadın biriktirmiş olduklarınızı!”

Şimdi düşünün, maddi evren kıyametin gereği olarak nihayet büzüşüp sıkışmaktan dolayı yoğunlaşıp alev alev yanacak. Bu durumda ayetteki iafade de anlamını bulur: Eğer sen mal mülk vs. biriktirdiysen tüm bunlar nihayet evrenin ısı ölümü (bu, kıyametin bilimsel ifadesidir, Bk. Son Üç Dakika, Paul Davies) gerçekleşince tüm mal mülk, madede, altın, gümüş, elmas vs. her şey adeta lava dönüşevek. İşte cehennemlikler hiç bir salih âmele sahip olmayıp sadece maddeyi biriktirdikleri için sonunda da bu biriktirdikleri maddenin akıbeti(Lav)ile baş başa kalacaklar. (TÖVBE 35 Gün olur, cehennem ateşinde onların üzerine lav dökülür de bununla onların alınları, böğürleri, sırtları dağlanır: “İşte egolarınız için yığdıklarınız. Hadi tadın biriktirmiş olduklarınızı!”)

Cennetin de yine burada (ama başka bir şekilde yaratılmış bir dünyada)olacağını söyleyebiliriz. Şu ayetbu konuda çok açıktır:

ZÜMER 74 Onlar da şöyle derler: “Hamt olsun o Allah` a ki bize vaadini yerine getirdi, bizi yeryüzüne mirasçılar yaptı. İşte cennetten istediğimiz yerde konaklıyoruz. İş yapıp değer üretenlerin ödülü ne de güzelmiş!”

Demek ki Allah bu yeryüzünü yeniden yaratacak ve cennet haline getirecek. Aşağıdaki ayetle son bir sentez yapalım:

HADİD 13 O gün ikiyüzlü erkeklerle ikiyüzlü kadınlar, iman edenlere şöyle derler: “Bize bakın da ışığınızdan bir parça alalım. ” Şöyle denir onlara: “Arkanıza dönün de bir ışık arayın. ” Nihayet aralarına kapısı olan bir sur çekilir. İçinde rahmet vardır onun. Dış tarafı ise azap.

Bakın cennetliklerle cehennemlikler genel olarak aynı mekandalar(ahiret) ama özel olarak net bir ayrım var sanki. Arada bir kapı var, içi rahmet dışı azap. Bugünkü yaşamı düşünün: Dünyamız, atmosferi ile güvenli bir yer ama dış uzaya normal elbiseyle çıkarsanız basınç olmadığı için, damarlardaki akan basıncı galip gelir ve her yerinizden kan aka aka ölürsünüz. İşte bu dünyada bile “içi rahmet dışı azap” olma fikrine, kendi yaşamımızdan net bir örnek var.

Not: Kapı fikri bir umuda işaret eder ve cehehennemin bir gün sönebileceğini vaat eder gibidir. Elbette azap çok uzun sürecek, kötüler cezasını bulacak ama arada tamamen duvar değil de bir geçit umudu olan kapının olması, cehennemliklerin de bir gün cennete Allah`ın izniyle geçeceği ve nihayet cehennemim tamamen söneceği umudunu taşımamız için güçlü bir neden olabilir.

Sonuç:
Cehennemin bu evrende olacağı fikri ile ne ahireti ne de öbür dünyayı inkar etmiş olmuyoruz. Tam tersine, kıyamet ve ahiretteki bu hâllerin ayetlerden yola çıkarak nasıl bir şekilde gerçek olacağını anlamaya çalışıyoruz. Dikkat edilirse ayetteki ifadeler cehennemlik hayat için bu evrenin alevli haline, cennet için de bu evrenin üst boyutlarında bir boyuta işaret eder gibidir.

Tabi ki en doğrusunu Allah bilir.

Selametle…

Yazar : Onur

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website