Yağmurdaki Ölçü

Bilimadamları, yeryüzüne yağan yağmur miktarının, belli bir ölçüyle olduğunu belirlediler!


Yapılan ölçümlere göre, yeryüzünden bir saniyede 16 milyon ton su buharlaşmaktadır. Bu miktar bir yılda 505 trilyon ton (505. 000 km3) demektir. Bu miktar, aynı zamanda bir yılda Dünya`ya yağan yağmur miktarıdır! (KAYNAK: http: //en. wikipedia. org/wiki/Water_cycle)

Diğer bir deyişle, “su“, sürekli bir denge içinde, “bir ölçüye göre” dönüp durmaktadır. Yeryüzündeki hayatın devamı da, bu su döngüsü sayesinde sağlanır. İnsan sahip olduğu tüm teknolojik imkanları kullansa dahi bu döngüyü asla yapay olarak gerçekleştiremez.

Her yıl gökyüzüne buharlaşan ve tekrar yeryüzüne yağmur olarak düşen su miktarı “sabit”tir: 16 milyon ton. Bu sabit miktar Kuran`da “belli bir miktar su”yun gökten indirilmesi olarak haber verilmektedir. Ekolojik dengenin ve dolayısıyla hayatın devamlılığının sağlanmasında bu miktarın sabit olmasının önemi son derece büyüktür.

> Eğer bu miktarda çok küçük bir değişiklik olsa bile, kısa bir zaman sonra büyük bir ekolojik dengesizlik ortaya çıkacak ve bu da hayatın sonunu getirecektir.

> Kuran`da yağmur hakkında verilen bir diğer bilgi ise, yağmurun belli bir ölçü ile indirildiğidir. Zuhruf Suresi`nde şöyle buyrulur:

< Ki O, belli bir miktar ile gökten su indirdi de, onunla ölü bir memleketi `diriltti (ve her yanına hayat) yaydı`; siz de böyle (kabirlerinizden diriltilip) çıkarılacaksınız. (Zuhruf Suresi, 11)>

> Görüldüğü gibi Kuran`da, yağmurun indirilişi ile ilgili, 1400 sene önce bilinmesi mümkün olmayan hassas bir ayara dikkat çekilmektedir.

Yazar : H. Gökhan Canbey

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website