Kadının Günahı, Erkeğin Elinin Kiri..

Allah, Kuran’da, bize, bu dünyada ne yapmamıza izin verip neden kaçınmamız gerektiğini açıkça belirtmiştir. Yapılmasını yasakladığı şeylerin bir kısmının hesabını ahirete bırakırken bazıları için bu dünyada da ceza verilmesini söylemiştir.

Kuran’a göre;

 

“Zina eden erkeği zina eden bir kadın veya putperest bir kadından başkası nikâhlayamaz. Zina eden kadına gelince, onu da zina eden bir erkek veya putperest bir erkekten başkası nikâhlayamaz. Böyle bir şey müminlere haram kılınmıştır.”

(Nur/3)

 

ayetinin bu hükmü gereğince zina etmeye devam eden kadın ve zinaya devam eden erkeklerle, müslüman olanlar evlenemez ve evli kalamaz.

Oysa günümüzdeki uygulamalara baktığımızda bu hükmün tam olarak uygulanmadığını görmekteyiz. Zina eden kadın, aşağı yukarı her toplumda olduğu gibi, kınanmaktadır. Fakat hikâyenin erkek versiyonuna baktığımızda, olayın hiç de Kuran’a uygun şekilde gelişmediğini görmekteyiz. Erkekler gerek evlenmeden olsun gerek ise evli oldukları süreçte olsun, nikâhlı eşlerinin dışında bir ilişki yaşadıklarında, genellikle, eğer bekârlarsa övülmekte, eğer evlilerse de ellerinin kiri olarak kabul görmektedirler. Bekâr erkeklerin evlilik dışı cinsel deneyim kazanması övülmekte hatta gerekli görülmekte, evli erkeklerin bu tip deneyimleri karşısında da eşlerine “sabırlı olmaları” ve “yuvalarını korumaları” şiddetle tavsiye edilmektedir. Bu tip olayları metanetle karşılayan kadınlar da yuvalarını kurtardıkları için onay almaktadırlar.

Oysa Kuran ayetinden de açık biçimde gördüğümüz gibi evlilik dışı ilişki (zina) Allah tarafından yasaklanmakta ve bu eylem içinde bulunanlarla evlenilmemesi veya evli kalınmaması söylenmektedir. Fakat bu açık hüküm genellikle göz ardı edilmekte, özellikle erkeklerin içinde oldukları zina senaryoları yeteri kadar kınanmamaktadır.

Durum böyle olunca, kadınların zina etmeye devam eden erkeklerle evlenmemesi, evliyken zinaya devam edenlerden, tövbe etmedikleri takdirde, hemen boşanmaları gerekir. Söylendiği ve tavsiye edildiği gibi boşanmayıp sabretmek değil, zina eden kocalardan boşanmak dindarlığın gereğidir; yani Kuran’ın emridir.


About the Author
Author

Feryal

Comments (4)
Leave a reply

Name (required)

Website