Firavun’un Ölümündeki Mucizevi İbret…

Kuranda firavun kavminin zulmü ve Hz. Musa’nın yaşadıkları en fazla yer verilen kıssalardır. Günümüzde yaşanan pek çok olay için de ibretliktir. Firavun kendisine ilahlık da atfeden zorba bir liderdi. Beşeri anlamda büyük bir güce sahipti. Peki her fani gibi ölümü tadan firavunun helakında nasıl bir hikmet gizli?

Firavunun denizde açılan yoldan geçmek isteyipte bunu yapmaya çalışırken öldüğünü hepimiz biliriz. Neden böyle bir ceza uygulandı acaba? Suda boğulması sadece bir ölüm sebebi miydi?

Bunun sırları firavunun israiloğullarına uyguladığı işkencede ve kendine yakıştırdığı ilahlık iddiasında gizli.

Kasas
4: ‘Firavun yeryüzünde büyüklenmiş ve oranın halkını birtakım fırkalara bölmüştü; onlardan bir bölümünü eziyor, erkek çocuklarını boğazlayıp kadınlarını diri bırakıyordu. Çünkü o, bozgunculardandı.’

Kuranda firavunun israiloğullarına uyguladığı zulümle ilgili olarak işkencelerin en kötüsü tanımı yapılır.

Araf
141: ‘Hani sizi, işkencenin en kötüsüne uğratan, kadınlarınızı sağ bırakıp, oğullarınızı öldüren Firavun hanedanından kurtarmıştık. Bunda size Rabbinizden büyük bir imtihan vardır.’

Firavunun yaptığı gerçekten çok büyük bir vahşet. İsrailoğullarının o dönem yaşadığı işkenceyi onların yerine  kendimizi koyarak düşününce daha iyi anlayabiliriz. Firavun belli dönemlerde İsrailoğullarının erkek çocuklarını öldürerek hem onlar üzerinde nufüs kontrolü yapıyor hem de güçlerini zayıflatarak baskı altında tutuyordu. (Neden belli dönemlerde dediğimi Hz. Harun’u düşünerek anlayabiliriz) Ta ki Allah Resulü Hz. Musa gönderilene kadar bu durum devam etti. Allahın verdiği güç ve yetkiyle Hz. Musa firavun ve önde gelenlerin karşısına çıktı önce asa ve beyaz el mucizeleri ile onları hidayete davet etti. Fakat inkarda direnince firavun kavmi musibetlere uğratıldı.

Araf
132-133: ‘Onlar: “Bizi büyülemek için mucize (ayet) olarak her ne getirirsen getir, yine de biz sana inanacak değiliz” dediler. Bunun üzerine biz de, ayrı ayrı ayetler (mucizeler) olarak üzerlerine tufan, çekirge, buğday güvesi, kurbağa ve kan musallat kıldık. Yine büyüklük tasladılar ve suçlu bir kavim oldular.’

Musibet yada ilim anlamında hiçbir mucize Firavunu doğru yola getiremedi. Bunun üzerine son büyük mucizenin zamanı gelmişti:

Şuara
52-56: Musa’ya: ‘Kullarımı geceleyin yürüt. Şüphesiz siz takib edileceksiniz’ diye vahyettik.
Firavun da şehirlere toplayıcılar gönderdi. “Gerçek şu ki bunlar azınlık olan bir topluluktur;” “Ne var ki bizi öfkelendiriyorlar!” Biz ise uyanık bir toplumuz” (dedi).’

Yunus
90: ‘İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve askerleri de taşkınlık ve düşmanlıkla onların peşlerine düştüler. Sonunda su onu boğmaya başlayınca: ‘İsrailoğullarının kendisine iman ettiğinden başka ilah olmadığına iman ettim ve ben de Müslümanlardanım’ dedi.

Firavun ve şehirlerden topladığı büyük ordusu suda boğularak helak edildi. Buraya kadar geçen konu hepimizin bildiği olaylar. Peki bu cezadaki ibret ve hikmet nedir?

Yazının en başındaki Kasas 4 ayetini hatırlayın firavun israiloğullarının ‘erkek çocuklarını boğazlayıp kadınlarını diri bırakıyordu’. Peki kendisi israiloğullarının peşine nasıl düşmüştü nasıl bir hazırlık yapmıştı? Firavun kendi mahiyetindeki askerleri ile de yetinmeyerek şehirlere toplayıcılar göndererek asker topladı ve büyük bir ordu kurdu. Haliyle bu ordu kendi kavminin erkeklerinden oluşuyordu.

Peki firavun ve ordusu yok edildiğinde nasıl bir tablo ortaya çıktı?

Çıkan sonuç aynen bu oldu: Başka bir kavmin erkek çocuklarını öldüren zalim kavmin daha ağır bir ceza olarak yetişkin erkekleri yok edildi. Yıllarca uyguladıkları eziyet ve zayıflatma politikasının çok daha ağırına kendileri bir anda düştü.

Bu cezadaki hikmet burada bitmiyor. İlahlık iddiasında bulunan firavun üzerinden verilen mesajlara da dikkat edin. Firavun Mısıra hayat veren, kendi krallığının, ordularının ve halkının can damarı olan Nil nehri için nasıl bir iddiada bulunuyordu:

Zuhruf
51: ‘Firavun kavminin içinde seslenip dedi ki: ‘Ey kavmim! Mısır’ın hükümranlığı ve şu altımdan akıp giden nehirler benim değil mi? Görmüyor musunuz?’

Kapıldığı hastalık seviyesindeki kibrin etkisiyle trajikomik bir psikoloji içine düşen firavun ilahlık iddiasının yanı sıra gerçekte Allah’ın lütfu olan koskoca nehire de sahip çıkıyor. Benim dediği nehir değil miydi kendi sarayında büyüttüğü felaketini ona getiren?

Kasas
8: ‘Nihayet Firavun ailesi onu aldı. O sonunda kendileri için bir düşman ve üzüntü kaynağı olacaktı. Şüphesiz, Firavun, Hâmân ve askerleri yanılıyorlardı.’

Verilen mesaj net. O nehir üzerinde bir hakimiyetin olsa felaketini sana getirir miydi? Nehirlerin sahibi sen olsaydın suda boğulan bir zavallı haline düşer miydin? İstediğin kadar zengin yada güçlü ol yanlış yola saparsan Allah’ın azabı karşısında hiçbir şey sana fayda veremez.

Şunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor ki Kuranda geçen kıssalar okuyanlara hoş zaman geçirtmek için anlatılmıyor. Bu kıssalar içinde pek çok hikmet gizli. Kuran hitabet mucizeleri ile dolu bir kitaptır.


About the Author
Author

rabbani

Leave a reply

Name (required)

Website