Kur’an’daki Temel Emirler (1)

Allah’a İman Edin

Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla

Ey Rabbimiz! Bir çağırıcının, ‘Rabbinize inanın’ diye

imana çağırdığını işittik ve iman ettik. Ey Rabbimiz!

Günahlarımızı bağışla bizim. Kötülüklerimizin üstünü

ört ve bize iyiliklerle ölmek nasip et.

3 Ali İmran Suresi Ayet 193

Hz. Âdem’den itibaren gönderilen ilahi dinlerin en temel mesajı Allah’a iman etmek yani gönülden bir teslimiyetle Allah’a inanmaktır. Allah’a iman eden kul, imanın gereği olan vazifelerini yerine getirerek bir manada imanının hakkını verir. Çünkü Kur’ân ayetlerine göre Allah’a tam manasıyla iman etmek sadece dil ile tekrar edilerek gerçekleşecek bir şey değildir. Evet, kişi aklen ve dil ile Allah’a iman ettiğini ifade ediyorsa şayet İslâm dinine girmiş demektir. Ancak gerekleri yerine getirilmediği takdirde iman kişinin kalbine yerleşmeyecek (49/14) ve bu inanç tam anlamıyla Kur’ân’da çizilen inanan profili ile örtüşmeyecektir. Bu yüzden Allah’a iman söz ile yapıldığından daha da kuvvetli bir şekilde akıl ve kalp ile de yapılmalı ve imanın gerekleri yerine getirilmelidir. Allah’a iman eden kişi Allah yok gibi yaşayamaz. Yaşantısıyla ilgili kararlarını Allah’ın rızasını gözeterek alır. Allah’a iman etmek kadar insanı şerefli kılacak başka bir inanç yoktur. Allah’a gönülden yapılan bir iman, kişiyi şeytanın tuzaklarından uzak tutar. Kur’ân’ın ilkelerine yaklaştırarak kötülüklerden alıkoyar.About the Author
Author

Kindi

Leave a reply

Name (required)

Website