İnsanlar Hz. Adem ve Hz. Havva’dan yaratıldılarsa neden 4 kan grubu var?

Bu soruya cevap vermek için önce kan gruplarını belirleyen genetik faktörleri hakkında biraz bilgi almamız gerekiyor. Kan gruplarını belirleyen üç çeşit gen vardır: A,B ve 0. Her insanda bu genlerden bir tane annesinden, bir tane de babasından olmak üzere iki tane gen vardır. A ve B genleri baskındır, yanı bu genler her koşullarda aktiftirler. Diğer taraftan 0 geni çekinik gendir, baskın gen yanına gelirse etkisiz olur. Bu durumu birkaç örnekle açıklayalım, diyelim ki bir kişi annesinden A genini, babasından 0 genini almış olsun, o durumda bu kişinin kan grubu A olacaktır, 0 geni etki etmeyecektir. Diğer taraftan bu kişi hem anne hem babasından 0 genini alırsa bu kişinin kan grubu 0 olacaktır. Son olarak annesinden A, babasından B alırsa, iki gen de baskın olacağından kişinin kan grubu AB olacaktır. Anne ve baba çocuklarına sahip oldukları iki genden sadece birini geçirirler. Bu bilgiler ışığında 4 kan grubunun iki kişiden çıkıp çıkamayacağı konusuna göz atalım.

Var sayalım ki Hz. Adem’in kan grubu A olsun ve iki geni A ve 0 olsun. Hz. Havanın genleri B ve 0 olsun, dolayısı ile bu durumda Hz. Havva’nın kan grubu B olacaktır. Şimdi Hz. Havva ve Hz. Adem’in dört çocuğu olduğunu var sayalım. Birinci çocuk babadan da anneden de 0 genini almış olsun, bu çocuğun kan grubu 0 olacaktır. İkinci çocuk babadan A, anneden 0 genini almış olsun, onun da kan grubu A olacaktır. Üçüncü çocuk babadan 0, anneden B genini almış olsun, onunda kan grubu B olacaktır. Son olarak dördüncü çocuk babadan A, anneden B genini almış olsun, onunda kan grubu AB olacaktır. Sonuç olarak 2 kişiden 4 kan grubu çıkması imkânsız değildir. Hatta dört kan grubu çocuklarda ortaya çıkmayıp, torunlarda da ortaya çıkabilir.

Sonuç olarak tüm insan ırkının iki kişiden gelmiş olduğu düşüncesi 4 kan grubu olması ile uyumludur. Bu noktadan dine bir itiraz geliştirmek mümkün değildir.


About the Author
Author

Cabir Hayredin

Comments (4)
Leave a reply

Name (required)

Website