Allah’ı Çok Anmak ve O’na Yaklaşmaya Vesile Aramak

Ey iman edenler! Allah’ı çok anın! O’nu sabah-akşam tespih edin (yüceltin).
33 Ahzab Suresi Ayet 41-42

Kur’ân’da birçok ayette Allah’ın anılarak/hatırlanarak yüceltilmesi buyrulur. Allah’ı çok anan kişi O’nun yüceliği karşısındaki acizliğini anlamanın yanında O’nu sürekli akılda ve kalpte tutarak desteğini hissedecek ve Allah’ın her an kendisiyle beraber olduğunu bilecektir. Allah’ın her an kendisini gördüğünü, yaptığı her davranışının hesabını soracağını bilen kul bir günaha yeltenmesi gibi bir durumda hemen Allah’ı hatırlayıp O’na sığınarak kötülüklerden uzak duracak ve hem bu dünyası hem de âhireti için kendi namına hayırlı bir kazanç sağlayacaktır (7/200). Allah’ı çok anan kul hem kendi yaratılışı hem de evrenin yaratılışı hakkında düşünür ve var olan her şeyin yalnız Allah’ın varlığı ile anlam kazanacağını idrak ederek Allah’a teslim olur. Ayetlerde akıl ve gönül sahibi olan inananlar için:

“Onlar kişilerdir ki, ayakta, otururken, yan yatarken hep Allah’ı hatırlarlar; göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler…”
(3/191)

diye buyrulmakta ve her fırsatta Allah’ın anılmasının önemine vurgu yapılmaktadır.

Bununla birlikte Allah’ı sürekli anan kul O’na yaklaşmaya vesile arayacak, hayırlı ve güzel işler üretmek için çalışıp çabalayacaktır. Bu çabası ise ona âhireti için bir kurtuluş olacaktır:

“Ey iman edenler! Allah’tan (O’nun buyruklarına ters düşmekten) sakının; O’na yaklaşmaya vesîle arayın. O’nun yolunda gayret gösterin ki, kurtuluşa erebilesiniz.”
(5/35).

Kur’ân’a göre Allah’ı en güzel anma şekli Kur’ân’ın okunması ve Allah’ın Kur’ân’da yer alan isim ve sıfatları ile anılmasıdır. Zira ayetlerde de ifade edildiği gibi en güzel isimler Allah’ındır. Kul Rabbine yapacağı ibadetlerinde O’nun güzel isimlerini hatırlar ve âlemler üzerindeki yüceliğini tasdik eder:

“De ki: İster Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın, en güzel isimler (Esmâül Hüsna) O’nundur.”
(17/110).

Rabbinin adını anan ve bu anmayı sadece dil ile tekrar ederek değil günlük iş ve eylemlerine tatbik ederek gerçekleştiren kul sadece dili ile değil tüm benliği ile de Rabbine yönelecek ve her işinde önceliği Allah’ın kendisinden isteklerine verecektir:

“Rabbinin adını an ve tüm benliğinle O’na yönel.”
(73/8).


About the Author
Author

Kindi

Comments (4)
Leave a reply

Name (required)

Website