Allah’ın Rahmeti

Sonsuz merhamet ve sonsuz lütuf sahibi Allah’ın adıyla;

Bu yazıyı yazmamın sebebi Allah’ın rahmetinin genişliğini yeterince fark edemememiz ve “neden bizleri imtihan ediyor ve cehenneme atıyor” gibi sorulara cevap olması niteliğindedir.

Kuranı Kerime yabancı olan ve yaratılış gayesini anlamayan yada anlamaya çalışan kişiler Allah’ın imtihanını sorgularlar ve sonucunda neden sadece cennet olmadığını cehennemin olduğunu söylerler. Bununla kalmaz

 

Araf 179. ayette;
Biz cinlerle insanların birçoğunu cehennem için yarattık

 

şeklinde meallendirenlerin mealini kanıt olarak gösterir biz cehennem için yaratıldıysak bizim suçumuz nedir ? demektedirler. İşin aslı öyle değildir. Diyanetin mealinden buraya ilk önce eski mealini sonra yenisini  aktarmak istiyorum.

And olsun ki, cehennem için de birçok cin ve insan yarattık; onların kalbleri vardır ama anlamazlar; gözleri vardır ama görmezler; kulakları vardır ama işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibi hatta daha sapıktırlar. İşte bunlar gafillerdir. (eskisi)

Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir.(yenisi)

Görüldüğü üzere cümle yapıları nasıl da değişmiş eskiye nazaran.Eski mealde kadere mahkum bir robot olarak insan,yeni mealde bir irade sahibi insan görüyoruz. İşte anlatmak istediğimizde budur.İnsan cehenneme girmeyi kendi yüzünden, kendi basiretsizliğinden ve kendi hatalarından haketmiştir. Geçmişte yazılan senaryonun ürünü değildir olamazda, eğer böyle olursa Rabbimiz kullarından bazılarına haşa zulmetmiş olur, oysaki;

 

Kim hayra ve barışa yönelik bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin, kullara asla zulmetmez.
(Fussilet 46)


buyurmaktadır. İnsan irade sahibidir ve bunu Allah’ın emir ve yasakları doğrultusunda kullanmak zorundadır kullanmazsa Araf 179. ayetin hükmüne tabi olur.

Bu ayetleri anladıktan sonra yaratılışın amaçları ve Allah’ın geniş rahmetinin yansımalarını görmek zor olmaz.

Allahın rahmeti gazabını geçmiştir.Sıfatlarından,rahmetini ve merhametini yansıtanlar biz insanlar ve diğer tüm varlıklar için yaratılışın amaçlarından gösterilebilir. Allahın hiçbirşeye ihtiyacı olmadığından intikam alma,azaba çarptırma,cezalandırma gibi sıfatlarının yarattıklarına tecelli ettirmesi gibi bir zorunluluğu yoktur. Yani yaratılış gayesi bir azap değil bir merhamet üzerine kuruludur. Rahmetini yarattıklarına tecelli ettirmesi yine ihtiyacından değil bizim onun rahmetine ihtiyacımızdan kaynaklanır.

Yüce Allah azaba çarptırmak için biz insanları yaratmamıştır,rahmetini merhametini ve bereketini bizlere göstermek istemiştir.Akıllara o zaman neden imtihan dünyasında zorluklarla karşılaşıyoruz neden cehenneme gidiyoruz direk cennete gitseymişiz madem şeklinde sorular geliyorsa, bunun cevabı yukarıda belirttiğim gibi “özgür irade” kavramıdır. Bu kavramın getirdiği bazı zorunlu şartlar dolayısıyla (emir ve yasaklara karşı gelmek, Allahın rahmetini görmezlikten gelmek,ona ortaklar koşmak) cezalandırma gerekli hale gelmiş olur.

Yüce Allah’ın rahmeti insanın tüm nankörlükleri ve günahlarına rağmen gazabını geçmiştir.

 

… dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim, fakat RAHMETİM HERŞEYİ KUŞATMIŞTIR.
(Araf 156)


 


About the Author
Author

Kurananla

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website