Rüya, Zan, Allah Yolu, Tanıklık, Nefs

Nefs

“Andolsun, kadın onu arzulamıştı. Eğer Rabbinin gerçeğe dikkat çeken delilini görmeseydi, o da onu arzulamıştı. Biz, böylece ondan kötülüğü ve fuhşu uzak tutuyorduk. Çünkü o bizim samimi/seçkin kullarımızdandı.”

Yusuf suresi içinde birçok olayın geçtiği, dersler çıkarmamız gereken surelerdendir. 24. ayette görüldüğü gibi, Yusuf kendi nefsinin istediği bir şeyi sırf Allah yolundan sapmamak için reddediyor. Gerçekten de hayatımızda nice olay vardır ki nefsimiz çekmeye görsün. Ama biz müminler sırf Allah’ın rızasını kazanmak ve ahirette kendimize cennetten iyi bir yer edinebilmek uğruna yaşarız. Nefislerimiz bizi kötü bir şeye sürüklerse, canımız istese dahi ona uymayız çünkü bizim için önemli olan ahirettir, bu dünya değil. Şeytan, insana nefse hoş gelen ama haram olan şeylerle yaklaşır. Bu yüzden dikkatli olmak gerekir. Buradaki kıssada Hz.Yusuf’un kendi nefsinin arzuladığı kadını reddetmesinin altında, kadının evli olması ve  onu evde barındıran ev halkına ihanet etmeme isteği yatıyor.  Bir de şunu da unutmamalıyız ki Yusuf peygamber zina yapmamak için zindana atılmayı yeğliyor. Peygamber kıssaları ders almamız sebebiyle anlatıldığından  zor durumda kalsak bile günaha sapmamamız gerektiğini çıkarabiliriz.

Tanıklık

Yusuf suresi 26. ayette  Yusuf peygamber iftiraya uğradığını söylüyor ve bunun için başvurulan tanık, olayın çözümünü o ana ve şartlarına göre değerlendiriyor. Kuran okurken dikkat etmemiz gereken ince bir nokta bu. Verilen çözüm, Allah tarafından değil, o zamanda yaşayan bir tanık tarafından getiriliyor. Ne kadar yerinde bir çözüm olursa olsun bu şekildeki ifadeleri Allah sözü yerine koyamayız ve okurken de bu ince noktalara dikkat etmeliyiz.

Bu ayette bir diğer dikkat çekilen konu ise tanıklık edenin kendi ailesinden birinin aleyhine tanıklık etmesi. Tanıklıkla ilgili bir diğer ayette Allah şöyle der: “Ey iman edenler! Öz benliğiniz, anne-babanız, yakınlarınız aleyhine de olsa, zengin veya fakir de olsalar, adaleti dimdik ayakta tutarak Allah için tanıklık edenler olun. Allah ikisine de sizden daha yakındır. O halde nefsinizin arzusuna uyarak adaletten sapmayın. Eğer dilinizi eğip büker yahut çekimser kalırsanız, Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır.”(Nisa 135) Biz de kendi başımıza gelen ya da yakınlarımızın, arkadaşlarımızın başına gelen herhangi bir olayda, ne kadar zor da olsa, tanıklığımız söz konusu ise yakınlığı gözetmeksizin adaletle tanıklık etmeliyiz, çekimser olmamalıyız. Bizim için Allah’ın adaleti ilk sırada olmalı, bunu da hayatımızın her anında her safhasında uygulamalıyız.

Allah yolunda sıkıntı

Herkes hayatında çeşitli sıkıntılar çekiyor olabilir. Bu sıkıntılar farklı farklı sebeplerden kaynaklanabilir; ailelerden, arkadaşlardan, işten, zamandan… Bu sıkıntı Allah yolunda da olabilir. Ama Allah yolunda çekilen sıkıntının karşılığını Allah mutlaka verecektir. Yusuf suresi 33. ayette Hz. Yusuf zindanın bile onların çağırdığı şeyden (zina) daha sevimli olduğunu söylüyor. Bir tarafta nefsinin hoşuna giden bir kadın diğer tarafta ise kimsenin gitmek istemediği ama (Hz. Yusuf’un durumunda) Allah rızası için gidilen hapishane. Gerçekten çok zor olan şu seçimde Hz. Yusuf Allah yolunu seçmiş ve nefsini dinlememiştir.

Rüya yorumu

Allah bazı insanlara rüyaların yorumunu öğretmiştir. İnsanların gördükleri rüyaları yorumlamaları ve bazılarının gerçekleşmesi mümkündür ama bunlar mutlaktır diyemeyiz. Ama Allah Kuran’da geçtiği kadarıyla Yunus peygambere yorumlayabilme kabiliyeti vermiş. Peygamberimizin bir savaşında da müminlere ve münafıklara farklı rüyalar göstermiş. Bizim gördüğümüz rüyaların yorumlanabilip yorumlanamayacağını bilemeyiz. Kuran’dan böyle bir bilgi çıkarılamaz. Bu yüzden dikkatimizi daha somut daha belli konulara yönlendirmek daha faydalı olabilir.

Zan ve  Arkadan çekiştirme:

Müslümanlğın 5 şartı diye bir kavram vardır ve ben bu şekilde yaklaşmanın dine zararı olduğunu düşünüyorum. Müslümanlığın 5 şartını yerine getiren tam bir Müslüman mı oluyor yani? Müslümanların kaynağı, aydınlatıcısı, müjdeleyicisi, her şeyi ayrıntılı bir şekilde anlatan Kuran’dır. Müslümanların sadece 5 şarta değil Kuran’ın geneline uyması gerekiyor. Mesela arkadan çekiştirme konusunu ele alalım. Hucurat suresi 12. ayette gıybet etmek, yani arkadan çekiştirmek birinin kendi ölmüş kardeşinin etini yemesi kadar çirkin bir şey olarak anlatılıyor. Aslında Müslüman camiada çok da üzerinde durulmayan bu konu ne kadar da mühim gösteriliyor. Kuran’da Kadınlara iftira da Kuran’da üzerinde durulan bir konudur. Allah hiçbir kadın için 4 şahit olmadan  zina suçlamasının yapılmaması gerektiğini söylerken aksinin cezasını gösteriyor. Kadın açık açık ben zina yapıyorum demeden ya da genelev gibi bir yerde çalışmadıkça zina yaptığını kanıtlamak zordur. Bunun da sosyolojik sebepleri var. Tahminimce amaç topumsal yozlaşmayı engellemek. Bunun dışında Allah her şeyi görür ve kişinin yaptığı zina artık kendi boynunun yüküdür.

Aynı şekilde çoğu zaman bilinçsizce, ağzımızdan çıkan zanların çoğunun günah olduğu belirtiliyor. Domuz eti yememe konusunda ne kadar titizsek, zandan kaçınma ve gıybet etmeme konusunda da o kadar titiz olmalıyız. Çünkü hangi günahın daha kötü olduğunu Allah bilir. Bu yüzden Kuran’ı dikkatlice okumalı ve önceden farkında bile olmadığımız günahlardan kaçınmalıyız. Bilmemek mazeret olmamalı çünkü bilmemek gaflete girer ve bunlardan da sorumlu tutulacağız. Çünkü Allah Kuran’ı göndermiştir ve çağımızda en yakın kitabevinden yemek fiyatına bu kitabı almak mümkündür. Bu durumda Kuran’da var olanları bilmek üzerimize düşen bir görevdir.

 

Yazar : Alper

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website