Başkasının Günahını Yüklenmek…

Halk arasında din konusunda yapılan sapkınlıklardan biri de bazı insanların arkadaşlarına veya ailelerindeki kişilere Allah’ın yasakladığı çeşitli eylemleri yapmaya teşvik ederken söyledikleri ifadelerdir. Buna göre örneğin bir kişi içki içmek istemeyen arkadaşını içki içmeye teşvik etmek için “günahını bana, sen iç” gibi bir ifade kullandığına şahit oluruz.

 

29 – Ankebut Suresi –
12. İnkâr edenler, iman edenlere dediler ki: “Bizim yolumuzu izleyin, sizin günahlarınızı biz taşırız.” Oysa onlar, iman edenlerin günahlarından hiçbir şeyin taşıyıcısı değillerdir. Gerçek şu ki, onlar tamamen yalancıdırlar.
13.  Onlar hem kendi yüklerini hem de kendi yükleriyle beraber başkalarının yüklerini taşıyacaklar. Bunda kuşku yok. Kıyamet günü de iftira edip durdukları şeylerden zorlu bir sorguya mutlaka çekileceklerdir.

 

Ankebut suresindeki bu ayetler tam da bu konuya değiniyorlar. Bu ayetlerden anladığım bir kişi başka bir kişiyi bir günaha sevk ederse veya Allah’ın bir emrini örneğin namazı kılmamaya teşvik ederse Allah’ın emrine uymayan kişiyi Allah’a karşı bu eyleminden dolayı sorumluluğundan kurtaramaz. Kuşkusuz her birimiz ahirette Allah’a karşı bireysel olarak sorumlu tutulacağız. Allah’a karşı saptırdığı kişiyi sorumluluktan kurtarabileceğini iddia eden kişi ayette de belirtildiği gibi yalancılardır.

İkinci olarak başkasını günaha sevk eden veya Allah yolundan alıkoymaya çalışan kişi hem kendi dinden uzak hayatından dolayı hem de insanları dinden uzaklaştırmasından dolayı Allah’a karşı sorumlu olacak ve Allah’a hesap verecektir.

Bu ayetlerde belirtilen durumun gerçek hayatta gördüğümüz benzerlerini düşündüğümüzde belki de şaşırtıcı olan diğer kişileri Allah’a kulluktan alıkoyan veya onları günaha teşvik eden kişilerin bir kısmının aslında inançlı insanlar olmalarıdır. Bu durumda bence Kuran’da çeşitli ayetlerde belirtildiği gibi insanların sadece inandık demelerinin tek başına çok anlamlı olmadığıdır. Allah’ın istediği müslümanların inançlarının kalplerine tam manasıyla yerleşmesidir. Bu da ancak dini öğrenmeye çaba sarf etmek, hayatımızı tamamen dine göre şekillendirmek ve karşımıza çıkabilecek zorluklar ve imtihanlarda Allah yolundan ayrılmadan dine uygun tercihlerde bulunabilmektir.


About the Author
Author

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website