Kader Gecesi

 

Kadir gecesi aynı zamanda kader gecesidir zira   Kadir gecesi denen  olgu  aslında  vahiy insan buluşmasının adıdır.Aynı zaman da bu olay belli bir zamana has bir olgu  değildir ve süreklilik ifade eder (  تتنزّل – tetenezzelü’) yani bir kez inmiş bitmiş bir şey değildir.Yani geçmiş bir zaman diliminin kutlaması değildir.Hatta  totocuların piyangocuların beklediği bir kez yakalayıp cenneti garanti ettiği bir olay hiç değildir.

Kadr  1  BİZ bu [ilahî kelâm]ı Kadir Gecesi’nde 1 indirdik
Kadr  2  Bilir misin nedir Kadir Gecesi?
Kadr  3  Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır: 2
Kadr  4  o gece melekler, Rablerinin izniyle ilahî bir esin taşıyarak bölük bölük inerler; (insanı) her türlü [kötülük]ten
Kadr  5  emîn kılar bu (gece), tâ şafak vaktine kadar.

Bir gece inmeye başlayan bu vahiy indiği yeryüzünün kaderini değiştirecektir.Sevmediğim bir ifade ile bundan sonra hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır.Artık yer yüzü bir değer KADR le ölçülecek veya ölçüyü elinize almaktasınız.Yani kaderiniz artık bir şekilde ellerinize verilmektedir indirilmektedir indirilmesi gerekeken

Abese
11 Kellâ innehâ teżkira(tun/ Hayır. Şüphe yok ki, o bir öğüttür
12 Femen şâe żekerah(u)/ kim istekliyse O’nu hatırlayıp öğüt alabilir
13 Fî suhufin mukerrame(tin)/ O’nun] kutsal ve soylu vahiyleri [ışığında],

 

Evet vahiy indirilmeye başlandı indirilmeye devam ediyor ve devam edecektir.Bu gecenin zaman olarak çok değeri yoktur çünkü ilk inişe biz yetişemediğimizden bizim için asıl olan zaman değiş inişin olmasıdır.Yani vahyin kalbimize inmesidir çünkü kaderimizin değişmiş olması önemlidir.Kadr bir değerdir bir ölçüdür bir mihenk tir

Kadir gecesi  neden bin aydan hayırlıdır.Yani yaklaşık bir ömürün en hayırlı günü en önemli günü en değerli en Kadrli günü vahiy bize inmeye başlağı /tanıştığımız gündür .Yani  Vahyi tanıdığımız bir kadr gecesidir.yani bir  Bir kader gecesidir. Onun için bir ömrün en hayrlı günü bu gündür.

Bu gece melekler iner ama niçin iner veya nasıl iner bir bakalım  /Fussilet  30           İnne-lleżîne kâlû rabbuna(A)llâhu śümme-stekâmû tetenezzelu ‘aleyhimu-lmelâ-iketu ellâ teḣâfû velâ tahzenû ve ebşirû bilcenneti-lletî kuntum tû’adûn(e)/

Fussilet  30 Fakat,] “Rabbimiz Allah’tır!” diyen ve sebatla doğru yolu izleyenlere gelince, onların üzerine sık sık melekler iner [ve şöyle derler:] “Korkmayın ve üzülmeyin, işte alın size vaad edilmiş olan cennet müjdesini!

 

Fussılet; 14)
Hani elçiler onlara önlerinden, arkalarından gelerek şöyle demişlerdi: “Allah’tan başkasına ibadet/kulluk etmeyin!” Şöyle cevap vermişlerdi: “Eğer Rabbimiz isteseydi, kesinlikle melekler indirirdi. Bu yüzden biz kendisiyle gönderilmiş olduğunuz şeyleri inkâr ediyoruz

 

Melekler Elçiler/melekeler   Ruh / Kuran /vahiyle birlikte inerler

 

Mü’min: 15)
O Refi’dir, dereceleri yükseltendir, Arş’ın sahibidir. Buluşma günü hakkında uyarmak için kendi emrinden/ kendi işinden olan ruhu kullarından dilediğine ilka eder. [bırakır

(Hicr: 29)
Onu amaçlanan düzgünlüğe ulaştırıp ruhumdan içine üflediğim zaman, hemen ona secdeye kapanın.

(Sâd: 72)
Onu amaçlanan düzgünlüğe ulaştırıp rûhumdan içine üflediğim zaman, hemen ona secdeye kapanın

 

Sonuç olarak Kadir gecesi dediğimiz gece bir zaman diliminden çok olgusal bir gerçekliktir.Yani vahiyle tanışma ve vahyin kadrini kıymetini bilip hayatının tümüne yaymaktir Zira vahiy inmeye devam etmektedir  – tetenezzelü’  – (tenezzelü’)  vahiyle ilgili olarak kaderimiz farklılaşmaktadır. Her okuyuş her değer veriş her ciddiye alış  41/30 vahyin devamlılğı ve karşılık olarak bereket rahmet idrak kapılarının aralanması anlamına gelmektedir.Yani siz  vahye  verdiğiniz değerler kadar  anlam kazanacaksınız bu bir gün değil bir saat değil bir an değil  süreklilik ifade eden bir olgudur. Kader gecesi  kaderinizin şekillendiği bir süreçtir/ gecedir .Bu da vahye verdiğiniz değer kadr kadardır  gün gece aramaya gerek yoktur.vahiyle  yaşadığımız her an  kader gecemizdir

 

SERVİSOGLU


About the Author
Author

servisoglu

Comments (4)
Leave a reply

Name (required)

Website