Bilim Ateizme mi Götürür?

Ülkemizde de çok satan ve dünyada bir çok farklı dile çevrilen, “yeni ateistler” diye anılan grubun kitaplarının temel iddiası doğru mu ? Bilim Tanrı’yı gereksizleştiriyor, dinleri öldürüyor mu? İnançlılar onların iddia ettiği gibi cehaletleri yüzünden mi inanıyor? Artan bilgi Allah’tan uzaklaşmak mı demek?

Yukarıdaki soruların tümünün yanıtının hayır olduğunu incelemeden önce, ortadaki durumun ispatı olmayan bir fikri zorla dayatma çabası olduğunu anlamalıyız. Dünyada kasıtlı şekilde “zeki insanlar ateist olur, sorgulayanlar ateist olur” doktrini yayılmaya çalışılıyor, hiçbir ispatı olmadığı gibi sayısız çürütme şekli olan bu temelsiz iddia, sürekli dile getirilerek insanlara doğru zannettirilmeye çalışılıyor. Türkiye’de de ateistlerin kendilerini sunarken “dindar değil aydın ateistleriz” diye sunduğunu, “aydın” sıfatını adeta ateizm kavramına tapulamaya çalıştıklarını görüyoruz. Peki durum böyle mi? Bilimsel bilgi, zeka ve “aydınlık”, ateizmi yanında mı getirir?

Oxford üniversitesinden matematik profesörü John Lennox’a, Nobel ödülünü Mülk Suresinin 3 ve 4. Ayetlerini okuyarak alan Abdusselam’a,  İnsan genomu projesinin eski başkanı Francis Collins’e, Ingiltere’de Royal Society kurucularının %90’ına, 1997 nobel ödüllü Bill Philips’e ve ismini buraya yazamayacağımız daha sayısız bilim insanına göre, bu sorunun yanıtı HAYIR. Birisi bize “Buzda yürüyen herkes kayıp düşer” dediğinde, o kişiye buzda düşmeden yürüyebilen tek bir kişi gösterebilirsek iddiasını çürütmüş oluruz. O halde bize “Bilim insanı ateizme sürükler” diyen ateistlere gösterebildiğimiz bu sayısız aydın ve inançlı bilim adamına rağmen, çürük iddialarında diretmeleri inat değildir de nedir?

Çatışma bilimle din veya bilimle Tanrı arasında değildir, eğer öyle olsaydı tüm bilim adamları ateist, tüm ilahiyatçılar bilim düşmanı olmalıydı. Kendi fanatik fikirlerini bilimin fikriymiş gibi göstermeye çalışanlar din karşıtı olabilir, veya aşırı dinciler bilime karşı olabilirler, ancak bu aşırıcıların yanlış davranışları tüm inançlılara veya tüm bilim insanlarına mâl edilemez. Sözüm ona bilim aşığı ateistlerin bu desteksiz “Bilim insanı ateizme götürür” savının test edilemeyen, sınanamayan, bilim dışı metafizik bir sav olduğu hiçbir zaman unutulmamalı, bu görüşle insanları kandırmalarına karşı uyanık olunmalıdır.

Bir cümleyi yüz defa tekrar etmek o cümlenin doğruluğunu arttırmaz, ateistlerin sorgulayan ve düşünen tek kesim kendileriymiş şeklinde kurmaya çalıştıkları izlenime karşı çıkılmalıdır, bu iddialarını ispat etmeleri istenmelidir.

Bilim din ilişkisi konusu bir sayfada elbette tamamlanamaz, yazımı uzatarak sıkıcılaştırmaktan da çekiniyorum ama bu kısa yazıdan hatırlanmasını istediğim en önemli sonuç, tek bir inançlı bilim adamının olmasının bile ateistlerin “bilim Ateizm’i destekliyor” savını çürütmeye yeterli olduğudur.

Her gün karşılaştığımız bu desteksiz sözde-çatışma varmış gibi davranarak ateizm fanatiklerinin istediğini yapmayalım. Onların iddialarını çürütmeye tek bir inançlı bilim adamının, ya da tek bir sorgulayan dindarın varlığının yeteceğini kendilerine hatırlatalım, ve bu inatla beslenen uykudan uyanmalarına çabalayalım. Tarih boyunca sayısız bilim adamı bilim yapmak için Allah’ın varlığından ilham almıştır, ve Allah bizi bu konuda bir çok kez teşvik etmektedir. Bunlardan bazıları :

De ki, “Yeryüzünü dolaşın ve yaratılışın nasıl başladığını görün.” Sonra, yine ALLAH (ahiretteki) son yaratılışı başlatacaktır. ALLAH’ın her şeye gücü yeter.
Ankebut – 20

Hiçbir kişi ALLAH’ın izni olmadan inanamaz ve O, akıllarını kullanmayanları rezilliğe mahkum eder.
Yunus – 100

Şu bir gerçek ki, göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde, akıllarını/gönüllerini işletenler için çok ibretler vardır.
Al-i Imran – 190

Bu konuda yapabileceğimiz en büyük katkı, sorgulayarak zihnimizi işleterek, Allah’ın bize ayetlerdeki öğütlerini tutmak ve açık fikirli sorgulayan insanların da inanabileceğinin yaşayan delilleri olmaktır.


About the Author
Author

A.C.

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website