Ekşi Sözlük’e Yazdıklarımdan Örnekler (4)

şeyh

bunlar

ın “sahicisi sahtesi” diye bir ayrımı yoktur, çünkü allah’ın dini(islam) açısından zaten bunların hepsi sahtedir, din dışıdır.

 

kökenleri islam dininin tam zıddı olan ruhçuluğa dayanır:

ve bu ruhçuluğun islam dünyasına sızmaya çalışan versiyonuna tasavvuf adı verilmektedir:

http://www.myspace.com/video/antispiritualist/kuran-ve-tasavvuf/60925325

ve yine kuran ışığında tarikatların, şeyhlerin durumu:

http://www.kurandakidin.com/15-tarikatlar/

 

 

haberin olsun, halis din yalnızca allah’ındır. o’ndan başkalarını evliyalar edinerek “biz bunlara yalnız bizi daha fazla allah’a yaklaştırmaları için kulluk ediyoruz.” diyenlere gelince, allah tartışıp durdukları konuyla ilgili hükmünü verecektir. şu bir gerçek ki allah yalancı, inkarcı kişiyi doğru yola iletmez.
39- zümer suresi 3

rabbinizden size indirilene uyun. o’ndan başka evliyaların ardına düşmeyin. siz ne kadar da az öğüt alıyorsunuz.
7- araf suresi 3

 

http://www.eksisozluk.com/show.asp?id=24588535

 

 

islamın en son gönderilen din olması

islam ilk ve tek ilahi dindir. ilk kuldan itibaren yeryüzünde vardır.

insanlar kendilerine gönderilen islam dinini değiştirmeye kalkıp ona hıristiyanlık, yahudilik gibi adlar verdikçe rabbimiz yeniden kitap ve peygamber göndermeyi sürdürmüştür.

son kitap kuran ve son peygamber de muhammed’dir. artık kitap korunduğundan kıyamete kadar yol gösterecek olan odur.

http://www.mucizeler.com/2011/03/dogrusal-ilerlemeci-tarih-anlayisinin-yanlisligi/

yani islam ilk ve her zaman gönderilen din olmuştur. allah tarafından gönderilen ikinci bir din yoktur.

 

her toplumun bir elçisi vardır.
10 yunus suresi 47

bakara
131. rabbi ona, “müslüman olup bana teslim ol!” dediğinde o şu cevabı vermişti: “teslim oldum âlemlerin rabbi’ne!”
132. ibrahim de oğullarına şunu vasiyet etti, yakub da: “oğullarım! allah sizin için bu dini seçmiştir. o halde ancak müslümanlar olarak can verin.”

ali imran suresi
67 ibrahim ne bir yahudi idi ne de bir hıristiyan.o, sadece hanif bir müslümandı.o, müşriklerden değildi.

 

http://www.eksisozluk.com/show.asp?id=23140696

 

panteizm

yine ruhçuluğun insanlara binlerce yıldır aşılamaya çalıştığı batıl inançtır.

normalde insanın yaratılışında tek tanrı inancı bilgisi mevcuttur. eğer içindeki ayetlere sırtını dönmediyse bir insan allah’a ortak koşulmayacağını gayet iyi bilir.

işte bu noktada bazı güçler bir cinlik yapıp, insanı çaktırmadan çok tanrıcı ve hatta kendine tapar hale getirmek için bu panteizm inancına çekmeye çalışıyor.

tüm yaratılmışları tanrının parçası veya yansıması olarak gösterip kutsallaştırıyor arsızca.

insanların tüm kainata hatta kendilerine tapınmaları sağlanıyor zalimce bazı cinler tarafından.

zaten bu da tersinden bir “tanrı yoktur” inancının benimsenmesi ve sinsice şirke, inkara yönelmek demektir.

ne yazık ki bu hastalıklı inanç kabala yoluyla yahudi, tasavvuf yoluyla da islam dünyasına da aşılanmaya çalışılmıştır.

zaten malum güçler hinduizm gibi eski dinlere de çoktan sokuşturmuştur bu hurafeyi.

sadece kuran korunmuştur ruhçuluğun bu tuzağından ve insanlara kıyamete kadar yol gösterebilecek tek dini gerçek kaynak kuran’dır.

bu panteizm inancının arka planındaki ruhçuluğun içyüzünü anlattığımız videomuz:

http://www.eksisozluk.com/show.asp?id=18126086

 

kuran yine şu ayetleriyle de panteizm inancının şirk olduğunu gösterir:

 

ihlas suresi
3 ne doğurmuştur o, ne doğurulmuştur!

 

(yani allah ne bir şeyden türemiştir, ne de kendinden birşey türetmiştir.

yarattıklarını tamamen kendisinden ayrı, başka bir deyişle yoktan var etmiştir.)

 

6:101
gökleri ve yeri yoktan var edendir. eşi olmadığı halde nasıl olur da çocuğu olur? her şeyi o yaratmıştır ve o, her şeyi bilendir.

enam suresi
1 hamt allah`adır! o ki gökleri ve yeri yaratmış, karanlıklara ve nura vücut vermiştir. sonra, gerçeği örtenler bunları rablerine denk tutuyorlar.,

 

http://www.eksisozluk.com/show.asp?id=18944522

 

hadis ayet çeli

 

 

koruma altında olan ve islam dinini tek kaynağı olan kitap kuran’dır.

hadis adı verilen rivayet ve fısıltılar ise tamamen din alanının dışındadır:

http://www.kurandakidin.net/

hatta hadisleri bırakın, incil ve tevrat gibi eski kutsal kitaplar bile korunma altında olmadıklarından dolayı bugün din dışıdırlar.

sadece kuran gerçek dini sunar size.

kuran’ın dışındaki tüm kaynaklar elbette çelişki içinde olacaklardır.

çünkü korunmayan veya sahte olan o kaynaklar insan ve cinlerin bozgunculuğuna tamamen açıktırlar. dini yozlaştırmaya çalışan güçlerin maşası durumundadırlar.

allah’ın dinini eksiksiz ve çelişkisiz bir şekilde bizlere sadece kutsal kitabımız kur’an’ı kerim vermektedir.

bu bağlamda günümüzdeki sahte incil, tevrat, zebur veya hadisler elbette ki özellikle gerçek kaynakla da çelişmek durumundadırlar.

kuran bu yüzden geldi zaten. sahte dinler ve kaynaklarıyla fikri mücadele için…

ister evvelden yazılmış olsun, ister sonradan, isterse de yazılacak olan…

http://www.myspace.com/video/422478815/din-alan-nda-tek-kaynak-kur-39-an/104053944

http://www.eksisozluk.com/show.asp?id=22460107

 

dini inanç ile batıl inanç arasındaki ayrım

aslında kolay bir ayrımdır. sadece kuran’a bakarak neyin allah’ın dinine ait olduğunu, neyin olmadığını görebilirsiniz.

örneğin yiyeceklerde neler haram neler helaldir konusunu rabbimiz şöyle açıklamakta:

o size ancak şunları haram kıldı: leş, kan, domuz eti ve allah’tan başkası adına kesilmiş olan. fakat kim kaçınılmaz şekilde mecbur kalırsa; saldırmamak ve zorunluluk sınırını aşmamak şartıyla. çünkü gerçekten allah bağışlayandır, merhamet edendir.

 

16- nahl suresi
115 de ki: bana vahyolunanlar içinde bir kimsenin yiyeceği olarak leş, akıtılmış kan, domuz eti ki bu gerçekten pisliktir, allah’tan başkası adına kesilmiş bir murdar dışında haram kılınmış bir şey bulamıyorum. kim kaçınılmaz şekilde mecbur kalırsa saldırmamak ve zorunluluk sınırını aşmamak şartıyla. şüphesiz senin rabbin bağışlayandır, merhamet edendir.

6- enam suresi
145 rabbimizin bu saydıkları dışında haram listesi oluşturanlar batıl inanç üreticilerdir.

 

örneğin midye veya karidesi haram kılar veya mekruh falan ilan ederse bir kişi, batıl bir inanç sunuyor demektir. çünkü kendisi tanrı veya ortağı değildir.

http://www.kurandakidin.com/19-kuran%E2%80%99da-yemek-mezheplerin-ve-hadislerin-dininde-yemek/

http://www.eksisozluk.com/show.asp?id=19242340

 

günah

neyin günah olduğunu belirleme yetkisi yalnızca allah’ındır.

insanların din veya başka birşey adına uydurdukları ise hurafeden başka birşey değildir.

allah’ın koruduğu tek kaynak kuran olduğuna göre, sadece kuran’a bakarak neyin gerçekten günah olup olmadığını kolaylıkla görebiliriz.

 

enam suresi
139. şunu da söylediler: “şu hayvanların karınlarındakiler erkeklerimize özgülenmiştir; kadınlarımıza haramdır. yavru ölü doğarsa kadın-erkek hepsi onda hak sahibidir.” bu nitelendirmeleri yüzünden allah cezalarını verecektir. hakîmdir o, alîmdir.

140. şu bir gerçek ki, ilimsizlik yüzünden öz evlatlarını beyinsizce katledenlerle allahın kendilerine verdiği rızıkları, allaha iftira ederek haramlaştıranlar gerçekten hüsrana uğramışlardır. inan olsun, sapıtmışlardır onlar; hiçbir zaman doğruyu ve güzeli bulamazlar.

maide suresi
87 ey iman sahipleri! allah’ın size helal kıldığı şeylerin temiz ve güzel olanlarını haramlaştırmayın; azıp sınırı aşmayın; allah azıp sınırı aşanları sevmez.

de ki: size ne oluyor ki allah’ ın size rızık olarak indirdiği şeylerden bir kısmını haram, bir kısmını helal yapıyorsunuz. de ki: allah mı size izin verdi, yoksa allah’a iftira mı ediyorsunuz
10- yunus suresi 59

kitap’ ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.
6-enam suresi 38

 

http://www.kurandakidin.com/18-sanat-muzik-heykel-resim-satranc-dusmanligi/

http://www.kurandakidin.com/19-kuran%E2%80%99da-yemek-mezheplerin-ve-hadislerin-dininde-yemek/

http://www.eksisozluk.com/show.asp?id=23508881

 

şkileri


About the Author
Author

Leave a reply

Name (required)

Website