Allah’a Güzel İsimleriyle Dua Edin-II

Kur’an’da, “İsimlerin en güzeli Allah’ındır. Öyleyse O’na bunlarla dua edin…” (Araf Suresi, 180) buyrulur. Kaynağını Allah’tan alan güzel özellikleri kazanmak için Allah’a dua edelim…

Sen’in indirdiğin kitaplar, gönderdiğin elçiler ve onlar tarafından açıklanan bilgiler olmasa, son derece çaresiz, aciz ve korku dolu bir bekleyiş içinde yaşamak zorunda kalırdık. Ancak Sen, tüm sorularımızın cevabını, gönderdiğin Kitabınla açıklayan ve bizi içine düşeceğimiz çaresizlikten kurtaransın. Sen Mübeyyin‘sin; ayetlerini açıklayansın. Kur’an’ı kalbimize yerleştir Allahım.

Sen manevi yönden huzur ve güven verensin. Dünyada zorluk içinde olduğumuzda bizi destekler, kalplerimizi pekiştirirsin. Sen Mümin‘sin; emniyet veren, emin kılansın. Bizi emin kıl……

Sen, gökleri ve yeri kontrol altında tutan, evrendeki tüm canlıları bildikleri veya bilmedikleri büyük tehlikelere karşı her an koruyansın. Biz kullarını daha cenin halindeyken savunması sağlam olan bir yere yerleştirerek korumaya alansın. Her şey Sen’in kullarına olan merhametine ve İlahi korumana işaret eder. Sen Müheymin‘sin; gözetici koruyucusun… Sen koruyucuların en hayırlısısın; koru bizi Allah’ım.

Rızkı veren, gökten suyu indiren, nimetler bağışlayan, güldüren, ağlatan, yücelten, öne geçiren, gökten yere işleri evirip çeviren yalnızca Sen’sin. Sen nimetlerini tutsan ya da bir musibet dilesen bizi bundan koruyacak yoktur ya da bir hayır dilesen bunu da tutup engelleyecek yoktur. Kendisi’ne ihtiyaç olunan ve yardım istenen de yalnızca Sen’sin. Hayır Sen’in elindedir. Yalnız insan değil tüm kainat Sana sığınır, Sen’den yardım diler. Sen Müstean‘sın; Kendisine ihtiyaç olunan, yardım beklenensin. Rabb’im indirdiğin her hayra muhtacız…

Sen yarattığın kulunun nelere güç yetirip nelere yetiremeyeceğini bilirsin. Hiçbir işimizde zorluğa rıza göstermezsin. Sen üzerimizdeki yükü kaldırır, en zor şartlarda bile mutlaka bir kolaylık verirsin. Her zorluktan bir çıkış yolu gösterirsin. Sen Müyessir’sin, hayırda ve şerde kolaylık verensin.

Sen kullarını doğru yola, ‘Kendinden olan bir nura’ yöneltmek için uyarılar gönderensin. Elçilerini ve elçilerinle gönderdiğin hak kitapları birer ‘nur’ kaynağı kılansın. Sen Nur‘sun. Alemleri ve istediğin simaları, gönülleri nurlandıransın. Üzerimizdeki nurunu tamamla, bizi karanlıklardan aydınlıklara çıkar.

Hiçbir canlı kendisi için en uygun, en elverişli şekilde yaşamak için güç sarf etmemiş, yalnızca Sen’in üstün aklına teslim olmuştur.  Sen Rauf‘sun, bize acı, bizi esirge.

Tüm evrende gerçek güç sahibi olan yalnızca Sen’sin. Karşılaştığımız her türlü sıkıntıyı, zorluğu, ihtiyacı giderebilecek olan da ancak Sen’sin. Sen Samed‘sin; herşey Sana muhtaç, Sen daimsin, hiçbir şeye ihtiyacı olmayansın. Zorlukları kolaylaştır, sıkıntılarımızı gider Allah’ım.

Hastalığı veren Sen’sin, hastalığın geçmesi de ancak Sen’in dilemenledir. Sen dilemedikçe dünyanın tüm doktorları, en gelişmiş ilaçlar şifa veremez. Sen Şafi‘sin; şifa verensin. Hastalandığımız zaman Sen’in sonsuz gücün karşısındaki aczimizi görebilmeyi nasip et; bize şifa ver Allah’ım.

Sen kimin göğsünü İslam’a açmışsan, artık o, Rabbinden bir nur üzerinedir. Fakat Sen’in zikrinden yana kalpleri katılaşmış olanlar, apaçık bir sapıklık içindedirler. Sen Şarih’sin; açansın. Göğsümüzü İslam’a aç, imanı kalbimize yerleştir.

Sen iman edenlerin Velisi, dostu ve yardımcısısın; onları karanlıklardan nura çıkaransın. Hem dünyada hem de ahirette tek gerçek dostsun. Hiçbir zaman bırakıp gitmez, asla terk etmezsin. Her zorlukta yanımızdasın, düşmanlarımıza karşı korursun. Herkesten daha güvenilirsin, hep karşılıksız armağan edensin. Her türlü eksiklikten ve hatadan arındırırsın. Dost edindiğin kullarına seçkin bir yaşam ve ahirette de hiç tükenmeyecek olan mülkünü vaat edensin. Sen Veli‘sin, iyi kullarına dostsun. İbrahim Peygamber (as) gibi dost edin bizi de Allah’ım…

Sen Selam‘sın; her türlü tehlikelerden kullarını selamete çıkaran, cennetteki kullarına selam edensin. Senin rahmetinle dünyada güzel bir hayatla yaşayan, kulluk edip yaptığı salih amellerden ecir ve Sen’in rızanı kazanan,  cennetine kabul edip sözlü “Selam” ile müjdelediğin salih kullarından kıl bizi de Allah’ım.


About the Author
Author

elifce

Leave a reply

Name (required)

Website