Kuran Okumanın Önemi

Her yapması gereken işi yapmadan önce binbir bahane üretmeyi çok seven insanlar, iş Kuran okumaya gelince de kafalarında kulaktan dolma bilgilerle oluşturdukları bahanelere dayanarak Kuran’dan yüz çevirirler. Nüfus cüzdanlarında dini: İslam yazsa da kendi dinlerini Kuran-ı Kerim’i anadilinde okuyarak öğrenmek yerine başkalarının anlattıklarına güvenerek öğrenmeye kalkanlar bir sınava hazırlanırken kılavuz olarak verilen kitabı çalışmak yerine ordan burdan toplanan doğruluğu bile net olmayan özet bilgilerle yetinenlere benzemektedir.

Çok heyecanlı bir romanı sular seller gibi okuyarak iki günde bitirebilen bir insan Kuran okumaya gelince, çok uzun, çok karmaşık, tek başıma okursam anlayamam, Arapça okumam daha hayırlı ama Arapça bilmiyorum, okumadan önce abdest almalıyım gibi bahanelere sığınarak Kuran-ı Kerim’den uzaklaşır. Ve genelde yapılan bir diğer yanlış da Kuran-ı Kerim’i büyülü bir obje gibi görüp evin en ücra en üst köşelerinde saklamak ve sadece gerektiği zaman yerinden indirilmesi gerektiğine inanmaktır. Oysa ki Kuran-ı Kerim insanlara getirilmiş apaçık bir kılavuzdur ve sadece bir romanı okur gibi bir kere okuyup bir kenara koyulması çok yanlıştır, tam aksine Kuran-ı Kerim bir insanın ömür boyu en yakınında olması gereken ve sürekli okuması gereken, ona yol gösterecek olan bir kitaptır.

Kuran-ı Kerim’in Arapça okunmasının Türkçe okunmasından çok daha hayırlı olduğunu düşünenler de çok büyük bir yanlışlık içine düşmüşlerdir. Bugüne kadar getirilen bütün kitaplar getirildikleri toplumun anlayabilmesi için onların dilinde getirilmiştir ancak bu durum o toplumun dilinin kutsal olduğu anlamına gelmez. Kuran-ı Kerim’in Arapça okunması şartı olmadığı gibi okumak için abdestli olmak da gerekmez. O halde insanlar bu tür bahanelerin hepsini bir kenara bırakmalı ve Kuran-ı Kerim’i okumamak için bahaneler değil her daim okumak ve daha çok okumak için sebepler üretmelidirler. Ve Allah’ın kullarına gönderdiği bu mesajı öğrenmek için kalplerini ve gözlerini açmalıdırlar..

(Nahl Suresi 89) “Biz bu kitabı sana, her şeyin ayrıntılı açıklayıcısı, bir doğruya iletici, bir rahmet, Müslümanlara bir müjde olarak indirdik.”

(Enbiya Suresi 10) “Yemin olsun, size bir Kitap gönderdik ki, öğüt ve uyarınız yalnız ondadır. Hâlâ aklınızı çalıştırmayacak mısınız?”

(Fussilet 44) “Eğer biz onu yabancı dilde bir Kur’an yapsaydık, elbette şöyle diyeceklerdi: “Ayetleri ayrıntılı kılınmalı değil miydi?” De ki: “O, iman edenler için bir kılavuz, bir şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır. Ve Kur’an, onlar için bir körlüktür. Böylelerine, çok uzak bir mekandan seslenilmektedir.”

(Yusuf 2) “Anlayasınız diye onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik.”

 

(Müzzemmil 4) “… Ve Kur’an’ı ağır ağır, düşüne düşüne oku!”

(Sad 29) “Kutsal/bereketli bir kitap bu; sana indirdik ki onu, ayetlerini derin derin düşünsünler ve öğüt alabilsin temiz özlüler.”

 


About the Author
Author

eliftan

Comments (5)
Leave a reply

Name (required)

Website