Anlaşılsın İstenilmeyen Kitap!

Yaşadığımız coğrafya da din algısının, kişiler üzerine kurulu olduğu açıktır.

Din kutsanmış insanlar (kendi kutsadıkları) olmadan yaşanamaz kanısı oluşturulmuştur.

Gavslar, yıldızlar, kutuplar, hocalar, efendiler v.s.

Allah cc. kitabından uzaklaşmak deyim yerindeyse din kendisi gibi görülmeye başlanılmıştır.

Değiştirilemez doğrular barındıran yol gösterici son kitap Müslümanlar nezdinde slogan olmaktan öteye gidememiştir (gitmesi istenmemiştir).

Oluşturulmak istenen Müslüman modeli kafada takke, ayakta şalvar, hoca efendilere itaattir.

Fakat Rahman’ın ilk emri “Oku”dur, ve ilahi mesajına mazhar olan kullarından okumalarını, gelişmelerini, ilerlemelerini istemiştir.

Günümüzün İslamcıları gibi sadece göbek şişirmek İslam’ın ruhunda yoktur.

Belden yukarı tutulan bir kitap, evlerin odalarında duvarda asılı duran bir kitap, elleme çarpılırsın denilen bir kitap gözüyle bakıldığından, Müslüman olduğunu iddia eden insanlar asıl kaynaklarından uzaklaştırılmıştır.

İslami camialara mensup kişilerin çoğunluğunun toplum tarafından değer görmeyen işlerle meşgul olmalarının sebebi, Kuran-ı Kerim dışındaki kaynakları, Kuran-ı Kerim’e tercih etmeleridir.

Yüce Allah kitabında kullarına şöyle buyurur:

 

(Bakara – 242)
İşte Allah, size ayetlerini böyle açıklar; ki akıl erdiresiniz.

(Nahl -12)
Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin emrinize verdi; yıldızlar da O’nun emriyle emre hazır kılınmıştır. Şüphesiz bunda, aklını kullanabilen bir topluluk için ayetler vardır.

(Ankebut – 35)
Andolsun, Biz akledebilecek bir kavim için orada apaçık bir ayet bırakmışızdır.

 

Teslimiyetle birlikte kullarının akıllarını kullanmalarını tavsiye etmiştir Allah cc.

Eğer gerçekten kitaba sımsıkı sarılmış olunsaydı bu kadar çok fırkalara ayrılmazdık.

Kuran-ı Kerim anlaşılmaz bir kitap değildir. Anlamak için kutsanmaya çalışılan h.efendilere de ihtiyaç yoktur.

Çünkü Allah cc. ayetinde biz kullarına şöyle sesleniyor:

 

(Maide – 3)
İşte bugün sizin dininizi kemâle erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslâm’ı beğendim.

 

Allah cc. adına yalanlar uydurup, kitleleri arkasından sürükleyen kişilerin tek korkuları Kuran-ı Kerim’in anlaşılmasıdır.

Hristiyanlar da ki ruhbanlık anlayışını, İslam dinine yamamak isteyenlere prim vermemek gerekir.

Rahman’ın mesajı gönlünüzde olsun İnşallah.

 


About the Author
Author

Paradoks

Comments (3)
Leave a reply

Name (required)

Website