Sünnilik Mezhebiyle Cahiliye Dönemi Karşılaştırması

Bismillahirrahmanirrahim.

Allah’ın mükemmel kitabı Kur’an’dan öğrenebildiğimiz ve kavrayabildiğimiz önemli meselelerin ardından , çarpıcı bir gerçekle karşılaşıyoruz. Bugün çok geniş bir kesimde İslam diye anlatılan dinin Kur’an’dan fersah fersah uzak olduğunu , hatta Kur’an’la en ciddi meselelerde zıt konumda bulunduğunu acı bir şekilde anlıyoruz. Şeytanın oyunları gerçekten inanılmaz. Şeytan insana, Allah’ın emirlerinin tam olarak tersini yaptırmak için çabalar durur. Ve insan akledip düşünmezse , şeytan bu yaptığı kötü amelleri ona süslü gösterir.

Âd’ı, Semûd’u da böyle yaptık. Bu, onların yurtlarından/meskenlerinden açıkça belli olmaktadır. Şeytan onlara amellerini süsleyip püslemişti de kendilerini yoldan çıkarmıştı. Oysaki, bakıp görebilen insanlardı.
(Ankebut-38)

Kur’an’a baktığımızda , iman edenlerin karşısında çok büyük oranda müşrikleri görürüz. Mü’min ile müşrik taban tabana zıt insanlardır. Yazımızın asıl konusu olan karşılaştırmaya geçelim.

1

Sünnilik : 1400 yıllık geçmişteki atalar , alimler , kurdukları mezhepler , derledikleri hadisler , yaptıkları içtihadlar çok önemlidir. Falanca alim falanca şeye hüküm verdiyse kimsenin söz hakkı yoktur. Bunun dışına çıkan sapık , zındık , kafir , mürted , mealci , kelamcı, bidatçi , oryantalist , reformist , modernist , felsefeci diye yaftalanır. Hatta dinden çıktığına hükmedilirse , Sünni bir devlette mürted olarak öldürülür.

Cahiliyye :

Onlara, ‘ALLAH’ın indirdiğine uyun,’ dense, ‘Hayır, biz atalarımızın izlediği yolu izleriz,’ derler. Peki, ataları bir şey düşünemeyen ve doğru yolu bulamıyan kimseler olsalar da mı?
(Bakara-170)

Kur’an’ın da belirttiği üzere Mekke müşrikleri eski dinlerinden kopamıyordu. Çünkü müşriklere çoğunluğu reddedip , akletmek ve düşünmek zor geliyordu. Geçmiş atalarının saçmalayıp uydurduğu put isimlerini bırakamadılar.

İslam :

Dinde zorlama yoktur.
(Bakara-256)

Ayetin genel ifade kullanışı , boş değildir. Bugüne kadar kabul edilen yaygın görüş , dine ‘girerken’ zorlanmaz , sonra zorlanır gibi uydurma bir yorumdur. Haşa Allah’ın unuttuğu bir şeyi tamamlamaya çalışan bu insanlar , ne büyük vebal altına girdiklerini muhtemelen hiç farkına varmadılar. Böyle bir yorum , müslüman olduktan sonra insanlara zorlama ve baskı yapılır gibi bir anlayış getirmiştir . Bununla beraber mürtedleri , namaz kılmayanları öldürme , içki içenleri kırbaçlayıp öldürme gibi apaçık zulüm olan hükümler ortaya çıkmıştır. Bu hükümlerin Kur’an’da hiç olmaması gerçekten ilginçtir . Tabi akledene.

2

Sünnilik: Peygamberimiz, alimler , evliyalar , müçtehidler , kutuplar , şeyhler , şeyhcikler, hatta bazı tarikatların müridleri , hafızlar , akrabalar vs vs. şefaat edebilir.

Cahiliyye :

Allah’ın yanında bir de kendilerine zarar veremeyen, yarar sağlayamayan şeylere kulluk ediyorlar ve şöyle diyorlar: “Bunlar bizim Allah katındaki şefaatçılarımızdır.” De onlara: “Allah’a, göklerde ve yerde bilmediği şeyleri mi haber veriyorsunuz?” Şanı yücedir O’nun, ortak koştuklarından arınmıştır O.
(Yunus-18)

Şefaat inancı da net bir paralellik sergiliyor.

İslam :

Kimsenin kimseden yana bir şey ödeyemediği, hiç kimseden fidye alınmadığı ve hiç kimseye şefaatin (aracılığın) yarar sağlamadığı ve yardımın kesildiği bir günden sakının.
(Bakara-123)

Kur’an’da şefaatle ilgili bir çok ayet bulunmakla birlikte , bazı ayetlerde Allah’ın izniyle bir takım kimselerin şefaat edebileceği anlamı çıkarılabilir. Ancak bu , çok çok kısıtlıdır.

3

Sünnilik : Sünnilere göre Allah’a direk bağlanmak mümkün değildir. Çünkü biz kim oluyoruz da Allah’a direk bağlanıyoruz ! Araya müçtehidler , evliyalar , kutuplar, gavslar sokmalıyız. Bir sürü mertebe vardır.

Bazı sünni alimler (!) ve tasavvuf ehli bu konuda gerçekten haddi aşmışlardır. İmam-ı Rabbani’nin mektubatında , gavsın bütün evreni yönettiği , her şeyden haberdar olduğu gibi bilgiler vardır.

Cahiliyye : Din konusunda pek araştırma yapmayan müslümanlar , muhtemelen peygamberimizin düşmanlarını ateist veya sadece putlara tapan aptal insanlar olarak biliyorlardır. Ancak Kur’an’a baktığımızda hiç de öyle değil. Mekkeli müşrikler Allah’a inanan ve atalarının dinini sıkı sıkıya izleyen dindar diyebileceğimiz insanlardır. Yani sanıldığı gibi , iki tahta puttan medet umacak kadar akılsız değillerdi. Yaptıkları , putlara atalarının uydurduğu bir takım isimler verip , onların ruhlarının Allah’a yaklaştırdığını iddia etmekti.

İyi bil ki, hâlis din yalnız Allâh’ındır. O’ndan başka veliler edinerek: “Biz bunlara, sırf bizi Allâh’a yaklaştırmaları için tapıyoruz,” diyenler(e gelince): Şüphesiz ki Allâh, onlar arasında, ayrılığa düştükleri konuda hükmünü verecektir. Allâh, yalancı, nankör insanı doğru yola iletmez.
(Zümer-3)

İslam : Aracı edinmek , dua ederken araya birini sokmak , Allah’la beraber başka birine yalvarmak ,  Allah hariç bir ölüden ruhtan medet ummak , düpedüz şirktir. Kur’an’da yüzlerce ayet sırf bu konuyla ilgilidir. Onlardan biri ;

Mescidler sadece Allah’a aittir; öyleyse Allah ile birlikte hiç kimseyi çağırmayın.
(Cinn-18)

Çok ilginç. ”Allah ile birlikte” ifadesi gerçekten manidar. İşte Kur’an’ın mükemmelliği. Allah biliyor ki insanlar Allah’la beraber bir takım uydurma ilahlardan medet umacak, başkalarına Allah’la birlikte dua edecekler.. Yoksa kimse ben Allah’a inanmıyorum ben Geylani’den yardım diliyorum demiyor.. Allah’ın yanına ekleme yapılıyor. Subhanallah.

4

Sünnilik : Kadınlar 2. sınıf yaratıklardır. Dinleri ve akılları eksip olup , zaten %99 oranında cehennemliktir. Kadın erkeğe esirdir ve erkeğin hakkını asla ödeyemez. Hatta erkek razı değilse cennete bile giremez. Erkek izin vermeden ibadet bile edemez. Kadının sesi ve yüzü bile sakıncalıdır , haramdır. O yüzden çarşaf en uygun kıyafettir. Çarşafla kadının kimliği diri diri gömülmelidir. Kadının evden çıkması bile çok kötü bir şeydir. Kadın yönetici de olamaz. Bazı ayetler de bu konularda çarpıtılmıştır.

Cahiliyye : Kadını aşağılama konusunda Mekke müşrikleri o kadar ileri gitmişlerdir ki , bebekleri kız doğduğu zaman bazıları diri diri gömerlerdi.

Diri diri toprağa gömülen kıza, hangi günah sebebiyle öldürüldüğü sorulduğunda..
(Tekvir 8-9)

İslam : Kadın ve erkeğin farklı rolleri vardır. Bir özellik kadında üstün olurken , başka bir özellik erkekte üstün olabilir. Misal olarak , kadınların merhamet konusunda erkeklerden daha üstün oldukları , erkeklerin ise fiziksel güç konusunda üstün oldukları sayılabilir. Ancak bu farklı rollerde Allah katında geçersizdir.

Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve birbirinizi tanıyıp kaynaşasınız diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Şüphesiz Allah katında en üstün olanınız, Allah’a en çok saygı duyanınızdır. Allah her şeyi bilendir; her şeyden haberdar olandır.
(Hucurat-13)

Bu ayet kadın-erkek , ırk , kabile , soy , sop gibi şeylerle üstünlük taslamayı tümden reddederek bize çok güzel bir kılavuz oluyor. İşte Allah’ın ayetleri..

Sonuç : Sünnilik, malesef tevhid dininin getirdiği en temel mesajları tahrif edip islam alemini rezalete mahkum etmiştir. Cahiliyyeden tek farkı tahta putlarının olmayışı olarak gösterilebilir. Hatta o putlar yerine de kabede öpmek için insanların birbirini ezdiği siyah taşı gösterebiliriz. Burada kimsenin alınıp gücenmemesi rica olunur. Çünkü gerçekler en başta kafa karıştırıp hayal kırıklığına uğratabilir.


About the Author
Author

Absolutzero

Comments (6)
Leave a reply

Name (required)

Website