ALLAH NE YAPMAK İSTİYOR?

ALLAH NE YAPMAK İSTİYOR?

Zihin dünyanız da ne var? Dar bir bakış açısı,dönemlere ve kişilere hapsedilmiş düşünce yapısı..

Soruları yine yanlış sorduk!!

Allah ”ne yapmak istiyor” sorusuna cevap aranmadığı sürece Allah’ın insanlık tarihi boyunca insana nasıl yardım etmek istediği ile insanlığın bundan ne anladığı arasındaki derin uçurumun izleri kapanmayacak.
Allah’ın ne yapmak istediğini insanlık tarihi boyunca mevcut sosyolojik gerçekler içinde aranmadıkça ve Allah’ın ”ne” yapın dediği değil,insanın ”ne” yaptığı ”!! Allah’ın muradı olarak çarpık anlayışa kurban edilecek.

Yanlış anladın İnsan!!

Kimi ekonomik,kimi putperest inançları yüzünden ya da kültürel baskı,kimi namus belasına!!kimi de daha dindar olduğununa ispat olarak öldürmüştür çocuklarını..

Dönemin ticaret merkezi olan Mekke de yok yok. Çağımızın küresel pazarı. Ne yok ki:Siyasilerin koltuk sevdalarına kurban edilmiş aileler, denizlere gömülmüş aylan bebekler,bombalara boğulmuş ümranlar. Müteffikler, bankerler, sihirbazlar. Köle, cariye pazarı alabildiğine geniş!! Adeta eğlence ve her türlü fuhuş sektörü..

Bu tefeci, düzenbaz ve putperest inançlıların sömürge ocaklarına nasıl haykırmıştı Arkadaşım Muhammed!!
Kadına, insana tarih boyunca değer vermeyen, onların hakkını hukukunu tanımayan erkek egemen toplumun suratına suratına nasıl haykırmıştı?

Şimdi surat çok haykırılacak!Fakat Haykıracak..

Evet insanlık tarihi boyunca insalığa yardım eden Allah’ın dediği değil insanların putperest inançları kurban etti kız çocuklarını/kadınları. Hindu Aryan metinlerinde kız çocuklarını öldürmek iyilikten kurtulmanın kolay bir yolu olarak görülürdü.Yeni doğan kız çocukları reddedilir erkek çocukları sahiplenilirdi.Yine Atharva Veda da erkek çocuğunun doğmasına izin ver şeklinde emir bulunur. Tarih boyunca din (vicdan,insanlık hakları) ahlakının yaşanmadığı toplumlarda kız çocuklarına yönelik insanlık dışı uygulamalar olmuştu. Bu putperst kültür İslam öncesi Arap toplumunda da mevcuttu. Çağdaş dünyada daha modernleşti.
Level atladı insanlık!
Vahşileşmede..

Güçlünün güçsüzü ezdiği, muhtacın tefeci bezirganlara köle olduğu bir dönem…Borç yüzünden eşini, kızını gerekirse kendini rehin bıraktığı dahası kız çocuğunun toprağa diri diri gömmeye mecbur olunan bir baskı/zulum veya putperest bir inanç ortamı..

İşte böyle bir ortamda bir ses yükseldi:

Heyyy! yanlış inanç, düşünce ve yaşayışta direten inatçı nankör insanlar!!

Dinleyinnnn

”Göklerin ve yerin mülkiyeti Allah’ındır. Dilediğini yaratır.Dilediği kimseye kız çocuğu,dilediği kimseye de erkek çocuğu bahşeder.Yahut da erkekli dişili ikizler verir,dilediğini kısır yapar. O’nun bilgisi derin,kudretinde nihayet yoktur.”

”Onlardan birine kızının olduğu müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolar,yüzü kararır.Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı halktan gizlenir;şimdi onu acaba tutsun mu,yoksa toprağa mı gömsün?
Yazıklar olsun!izledikleri düşünce tarzı ne kadar kötü!”

‘Ve diri diri gömülen kız çocuklarına sorulduğunda hangi suçtan dolayı öldürüldükleri..”

Allah’ın muradı ”ne” insan!!
Sen ne anladın!!


About the Author
Author

FEDEN Diğer Yazılar: fedenbilmede.blogspot.com

Leave a reply

Name (required)

Website