Sahih Hadis-i Şerif Nasıl Uydurulur?

Sahih Hadis-i Şerif Nasıl Uydurulur?

“Sonra gelenler, önceki âlimleri cahillikle suçlayacak.” (İbni Asakir)
“Hadisi bırak, Kur’ana bak diyerek beni yalanlayanlar çıkacak.” (Ebu Ya’la)
“Kur’andan başka, delil kabul etmem diyenler çıkacak.“ (Ebu Davud)
“Bu makaleyi okuyan kabir azabından kurtulur; okuduktan sonra paylaştığı kişi sayısı kadar kertenkele öldürmüş olmanın sevabını kazanır“ (Ebu Yahya el-Norşinî)
“İleride hadis-i şerifleri inkar eden zındıklar onlara habis-i şerif diyecekler ve okun yaydan çıktığı gibi imandan çıkacaklar. Böyle zındıklar ortaya çıktığı zaman Mehdi gelecek onları kılıcıyla soğan doğrar gibi doğrayacaktır.” (Ebu Yahya el-Norşinî)
Hadis uydurmanın moda olduğu yüzyıllarda hadis uydurukçuları kendilerini eleştiren müminleri susturmak için “Bir zaman gelecek…. şöyle ve böyle olacak” diye hadisler uydurup dururlardı.

Köyden şehre giden bedeviler iki katlı binayı görünce ciğere yetişemeyen kedi misali “Yüksek binalar kıyametin alametidir” diye hadisler uydurdular.

Güzel kadınlara ilgi duyan ama onlara ulaşamayan psikolojik sorunlu abazalar “Cehennemin çoğunu kadınlar dolduracaktır” veya “namazın önünden eşek, köpek, domuz ve kadın geçerse namaz bozulur” veya “hayızlı kadın necistir; namaz kılamaz ve oruç tutamaz”diye hadisler uydurdular.

Cahiliyye inancını hortlatmak isteyenler müşriklerin şefaat inancını destekleyen hadisler uydurdular. İsa’yı ilahlaştıran Hristiyanlara nazire olarak Muhammed peygamberi ilahlaştırmak için bir sürü hadisler ve hatta “Levlake levlake lema khalaktul eflake” veya “ey habibim” diye Allah’a iftira eden ayetler ve ifadeler uydurup “kudsi hadis” diye pazarladılar!

Şam’daki sultana yalakalık yaparak ulufe almak isteyen din tüccarları “Mehdi Şam’dan çıkacak,” Kufe’deki sultan için bir başka yalaka “Mehdi Kufe’de çıkacak” diye hadisler uydurdular. Yoksullara, yetimlere, evsizlere yardım etmek istemeyen ihtiraslı zenginler “Zekat kırkta birdir” gibi hadisler uydurdular.

Cinsi sapık sultanlara, valilere, varlıklı kişilere ve din adamlarına fetva yetiştiren münafıklar da “Peygamber 54 yaşındayken 9 yaşındaki Ayşe ile evlendi” ve “Peygamber otuz erkek gücündeydi” gibi hadisler uydurdular.

Akıllarını kullanıp çelişkilerini ifşa eden Müslümanları susturmak ve halkı aptallaştırmak isteyen hikayeci şarlatanlar “İslam akıl dini değil, nakil dinidir” gibi slogan hadisler uydurdular.

Zalim sultanları, valileri ve kumandanları peygamberin hayatından örnekler ile desteklemek için “Peygamber şair kadını iki atın üzerine koyup ikiye yardı” veya “Şifa için deve sidiği içmelerini tavsiye ettiği kişiler çobanını öldürünce onları yakalatıp gözlerini kızgın çivilerle oydu” gibi hadisler uydurdular.

Acemlere (yabancılara) karşı ırklarının üstünlüğünü ispat etmek için ırkçı münafıklar “Liderlik Kureyş kabilesinin hakkıdır” veya “Cennetin dili Arapça olacaktır” veya “Eti haram olan hayvanları belirmek için Kureyş’in damak zevki ölçüdür” gibi hadisler uydurdular. Hurmalarını pazarlamak için bile “Acve köyünde yetişen hurma her derde şifadır” hadisini uydurdular.

Eski dinlerinin ve kültürlerinin inanç ve adetlerini İslam’a sokmak için “Peygamber zina yapanı recmetti… Recim ayeti vardı ama peygamberin vefatından sonra bir keçi onu Aişe anamızın yatağı altında bulup yiyince Kuran’dan çıktı ama hükmü hala bakidir” gibi hadisler ve fetvalar uydurdular. Hatta “Bir grup maymun zina yapan bir maymunu recmederek öldürdü” biçiminde hayvanlara bile iftira eden hadisler uydurdular.

Ölüsünü tantanalı bir biçimde kefenlemek isteyen şımarık zenginler ve yalakaları, “ölülerin mezarda kefenleriyle birbirlerine gösteriş yaptıkları” biçiminde kefen balosu için hadisler uydurdular.

Mushaf’taki imla hatalarını savunmak için bile “Araf Suresi 69 ayetindeki Bastata kelimesini Cebrail Sad harfiyle yazmamı emretti” biçiminde hadisler uydurdular. Ayakta çiş yapan peygamberin ayakta çiş yaptığını, oturarak çiş yapan peygamberin oturarak çiş yaptığını uydurdu. Köpek sevmeyen köpekleri öldürmeyi, kertenkele sevmeyen kertenkele öldürmeyi sevaplayan hadisler uydurdular.

Kısacası, kendi mezheplerini, kabilelerini, katliamlarını, pedofil tavırlarını, zalim krallarını, şirklerini, cehaletlerini, adetlerini, hurafelerini, hevalarını, heveslerini, zaaflarını, sapıklıklarını, azgınlıklarını, aptallıklarını savunmak için peygamberin vefatından sonra tüm münafıklar hadis uydurup durdular. Nitekim, peygamberin vefatından 200-230 yıl sonra uyduruk sahih hadisler derlemede başarılı olan Buhari bile 7200 hadisini 600.000 uyduruk hadis içinden seçtiğini iddia etmiştir. Hadisler bu ümmetin Mişnası ve Talmudu’dur. Peygamberin en azgın düşmanlarının uydurduğu Hadis kitapları Kuran’a ortak koşulan putlardır. Hadisleri toptan reddedip, dini sadece Allah’a özgülemedikçe şirkten ve rezaletten kurtulamazsınız.


About the Author
Author

Serhat

Leave a reply

Name (required)

Website